Funktionsmedicin

Växande komplement till konventionell medicin

Publicerad 16 november 2021
Text: Annika Wihlborg Foto: Funmed
Peter Martin, läkare och grundare av Funmed. Foto: Funmed

Funktionsmedicin är en växande medicinsk inriktning som på vetenskaplig grund adresserar de underliggande orsakerna bakom kroniska livsstilssjukdomar och är ett komplement till den konventionella medicinen. Genom tester, mätmetoder och frågeformulär läggs ett pussel kring varje individs hälsostatus utifrån ett holistiskt perspektiv.

– Funktionsmedicin innebär att med avancerade evidensbaserade tester och mätmetoder ta ett helhetsgrepp om varje individs personliga hälsa, i behandlingen av exempelvis kroniska sjukdomar och symptom. Jag betraktar funktionsmedicinen som ett medicinskt paradigmskifte eftersom den söker de underliggande orsakerna till sjukdomar och symptom snarare än att ställa diagnos och ordinera symptomlindrande läkemedel, säger Peter Martin, läkare och grundare av Funmed, en funktionsmedicinsk läkarklinik. Han arbetade i femton år med läkemedelsforskning innan han drabbades av utmattningssyndrom i samband med sin ST-tjänstgöring. Efter sjukskrivningen bestämde sig Peter Martin för att vidareutbilda sig inom funktionsmedicin.

”På senare år har allt fler läkare intresserat sig för funktionsmedicin.”

Kroniska sjukdomar
Funktionsmedicin kan tillämpas på i stort sett samtliga medicinska områden, dock inte akuta tillstånd. Peter Martin anser att funktionsmedicinens hälsoorienterade arbetssätt kan göra som allra störst nytta i vården av patienter med kroniska sjukdomar. Med hjälp av en mängd labtester som kartlägger patientens näringsstatus, inflammation, toxinbelastning och tarmflora kartläggs orsakerna bakom patientens nuvarande hälsostatus. Dessutom får patienten besvara ett grundligt frågeformulär som kartlägger livsstil, sjukdomshistorik och livsresa.
– Funktionsmedicin strävar efter att återställa balansen i patientens biokemi, fysiologi och näringsstatus och därigenom bidra till en bättre fungerande kropp. Många patienter med kroniska sjukdomar har träffat ett flertal specialistläkare genom åren, men upplever att ingen kunnat hjälpa dem fullt ut. Detta kan bero på att patienten har besökt olika läkare för sina olika symptom vilket har försvårat för läkaren att få ett helhetsgrepp om patienten. En del av dessa patienter söker sig slutligen till funktionsmedicin, säger Peter Martin.

Holistiskt perspektiv
En faktor som skiljer funktionsmedicin från konventionell medicin är att den utgår från ett holistiskt perspektiv på varje individ.
– Inom funktionsmedicin arbetar legitimerade läkare med lång erfarenhet från den traditionella vården, och behandlingsåtgärderna vilar på en vetenskaplig grund. På senare år har allt fler läkare intresserat sig för funktionsmedicin. Jag upplever även att allmänhetens intresse har ökat. Allt fler patienter efterfrågar en helhetssyn på sin hälsostatus och är även måna om att veta vad de själv kan göra för att förbättra sitt hälsotillstånd, även i förebyggande syfte, säger Peter Martin.