Stora Lika­rättsdagarna

Varmt välkommen till Stora Likarättsdagarna 2022

Publicerad 25 november 2021
Text: Ola Björgell

Varmt välkommen till Stora Lika­rättsdagarna och Stora Likarättsgalan 10-11 maj 2022. Vänliga tankar och goda idéer föds och växer sig starka när vi möts tillsammans.

Vi kan börja med att träna på att vara vänliga mot oss själva och alla vi möter. Många är redan väldigt bra på detta men vi behöver bli fler och alla kan lära sig mer. Så enkelt och samtidigt så svårt. Att det inte är helt lätt ser vi i verklighetens vardag där medmänniskor fortlöpande utsätts för diskriminerande handlingar runt om i hela landet.
Att arbeta för likarätt och lika möjligheter handlar om att stanna upp och se, samt ta sig tid att lyssna och träna på acceptans.
Vi ska vara proffs på det vi gör i våra olika yrkesroller och vi måste vara minst lika bra på likarätt. Det innebär att bejaka humanismen, att stå upp för medmänskligheten. Att bjuda på vår kraft och medkänsla till den vi möter. Själva kärnan är att ge. Det är en kärleksfull handling där den som får lyfts uppåt.

Välkomna!
Att öka kunskapen om likarätt är en ständigt pågående process. Det är ett gemensamt arbete för oss alla, i ett livslångt utvecklande och lärande.

Klicka här för mer information och anmälan

Klicka här för programtidningen som PDF där du kan läsa mer om Stora Likarättsdagarna.

Stora Likarättsdagarna

Likarätt är ett brett begrepp som handlar om att kunna se, förstå och lära sig att alla människor är lika mycket värda och har samma rättigheter. Vi möter varje dag väldigt många olika medmänniskor och medarbetare. Likarättsarbetet ligger mycket tydligt i linje med de värdegrunder som finns inom de flesta företag och organisationer.

Stora Likarättsdagarna arrangeras sedan 2014 som en tvärvetenskaplig utbildning. Alla är varmt välkomna till den nationella kongressen den 10-11 maj 2022.

Det är extra angeläget för många att utbildas nu med större krav på aktiva åtgärder i diskrimineringslagen och där alla diskrimineringsgrunder omfattas.

Under utbildningsdagarna förmedlas kunskap om vilken lagstiftning vi behöver förhålla oss till och hur likarättsperspektivet kan inkluderas i vardagen. Vi belyser olika delar i diskrimineringslagen och ger praktiska exempel från verklighetens vardag, som berör oss alla.

På kvällen välkomnas alla till en likarättsgala.

Under andra dagen finns flera fördjupningsspår att välja på för ytterligare lärande.

Läs mer på likarätt.nu