Likarättsdagarna 2024

Forum för det jämställda patientmötet

Publicerad 21 november 2023
Text: Annika Wihlborg Foto: Oskar Stackerud
På Stora Likarättsgalan den 21 maj underhåller Jill Johnson med vänner på Malmö Arena. Kvällenskonferencier är Ulrika Gudmundsson Schönberger och Ola Björgell. Foto: Oskar Stackerud
På Stora Likarättsgalan den 21 maj underhåller Jill Johnson med vänner på Malmö Arena. Kvällenskonferencier är Ulrika Gudmundsson Schönberger och Ola Björgell. Foto: Oskar Stackerud

Likarättsfrågor är, liksom sjukvården, en spegling av hela vårt samhälle. En patient hamnar oftast i ett underläge jämfört med den som är klädd i vita kläder. En viktig uppgift är därför att försöka utjämna den skillnaden. 21–22 maj 2024 arrangeras den tvärprofessionella kongressen Stora Likarättsdagarna och Stora Likarättsgalan på Malmö Arena.

– Det finns ett väldigt stort och ökande intresse att prata om likarätt och lika möjligheter samt att lära sig mer om mänskliga rättigheter lokalt och globalt. Att få chans att tillsammans inhämta ny kunskap och fundera på hur vi egentligen möter och bemöter varandra och våra patienter är absolut grundläggande för hela vårt arbete i sjukvården, säger Ola Björgell, docent, regionöverläkare och ordförande i Region Skånes Likarättsakademi.
En viktig målgrupp för Stora Likarättsdagarna är ST-läkare som i sin specialistutbildning behöver gå en utbildning i etik, mångfald och jämlikhet enligt Socialstyrelsens krav på delmål. Därtill finns många specialistläkare som vill fortbilda sig som en del i det yrkeslivslånga lärandet.
– Vår etiska, moraliska och demokratiska plattform bildar ett starkt fundament inför varje patientmöte. Vi har ett omfattande stöd i allt från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, människovärdesprincipens innebörd, hälso- och sjukvårdslagen, patientlagen samt diskrimineringslagen, säger Ola Björgell.

”Vi vet att minst en halv miljon människor i Sverige upplever diskriminering.”

Årets tema är jämställdhet
Huvudtemat för Stora Likarättsdagarna 2024 är jämställdhet.
– I många medarbetarenkäter och rapporter framgår tydligt att just kvinnor kommer i kläm och diskrimineras, trakasseras eller upplever en negativ särbehandling. Vi vet att minst en halv miljon människor i Sverige upplever diskriminering och där är kvinnor en utsatt grupp. En av fyra kvinnliga läkare uppger att de under det senast året funderat på att helt lämna läkaryrket just på grund av hur de behandlas som kvinnliga läkare, säger Ola Björgell.
Under den första Likarättsdagen samlas alla deltagare för en gemensam konferens. Andra dagen erbjuds valbara fördjupningsspår kring jämställdhet, psykiskt och fysiskt funktionshinder samt ett spår om möte, bemötande och medveten närvaro. Bland de medverkande finns bland annat Diskrimineringsombudsmannen, Svenska Läkaresällskapet och Länsstyrelsen.

Läs med om Stora Likarättsdagarna här!

Tillfälle att få fler perspektiv
På temat jämställdhet delar Gudrun Schyman med sig av sina tankar kring ”När vi ser världen med kvinnors ögon”. På Stora Likarättsgalan underhåller Jill Johnson med vänner.
– Vi som arbetar i sjukvården behöver vara bäst på att ligga i medicinsk och vetenskaplig framkant och vara precis lika bra på att välkomna alla människor vi möter. Med ett sådant synsätt finns det rikligt med möjligheter att under Stora Likarättsdagarna lära mer, stanna upp, träna på att lyssna, få fler perspektiv och ta med ny kunskap hem till den egna arbetsplatsen, säger Ola Björgell.