Stora Lika­rättsdagarna

Varmt välkommen till Stora Likarättsdagarna 2024

Publicerad 23 november 2023
Text: Sahar Janfada-Baloo

Stora Likarättsdagarna är mäktiga; vi alla samlas och stärks tillsammans i frågor och ämnen som kan vara svåra att prata om.

I världen utsätts dagligen människor för diskriminerande handlingar, både lokalt och globalt. En stor utmaning ligger i att skapa långsiktiga och hållbara verktyg åt civilsamhället för att kunna inkludera samtliga grupper att interagera och samverka. Vår identitet i form av exempelvis etnicitet, kultur, genus eller vår yrkesroll är avgörande för våra föreställningar om hur vi bör vara som människor.
Stora Likarättsdagarna ger oss möjlighet att stanna upp och reflektera, ta tid att lyssna in och få ett utbyte av kunskap. Kunskap kan ges i olika former, musik som medicin kan ha en läkande, lugnande och lindrande kraft. På kongressen bejakar vi den kraften genom att bjuda in till Stora Likarättsgalan, som låter oss mötas på lika villkor och med lika möjligheter.

Välkomna!
Häng med oss till Stora Likarättsdagarna och Stora Likarättsgalan 2024. Tillsammans kan vi skapa en vänligare värld där allt fler blir välkomnade!

Klicka här för mer information och anmälan

Klicka här för programtidningen som PDF där du kan läsa mer om Stora Likarättsdagarna.

Stora Likarättsdagarna

Likarätt är ett brett begrepp som handlar om att kunna se, förstå och lära sig att alla människor är lika mycket värda och har samma rättigheter. Vi möter varje dag väldigt många olika medmänniskor och medarbetare. Likarättsarbetet ligger mycket tydligt i linje med de värdegrunder som finns inom de flesta företag och organisationer.

Stora Likarättsdagarna och Stora Likarättsgalan är en nationell kongress som 10-års-jubilerar 21–22 maj 2024. Vi startar med gemensam lunch. Därefter möts alla i stora arenarummet och får lyssna till eftermiddagens föredrag. Kvällen avslutas med mingel och Stora Likarättsgalan.

Under andra dagen erbjuds föredrag i tre olika fördjupningsspår. Kongressen har inget vinstsyfte och välkomnar alla olika yrkeskategorier. Merparten av deltagarna kommer från hälso- och sjukvård samt vård och omsorg.

Läs mer om program och anmälan på likarätt.nu