Artificiell intelligens

AI ökar precisionsgraden i vården

Publicerad 11 maj 2022
Text: Annika Wihlborg Foto: Ciprian Gorga
Markus Lingman, specialist­läkare i kardiologi och internmedicin på Hallands sjukhus och Årets AI-svensk 2020. Foto: Ciprian Gorga, Hallands sjukhus

Artificiell intelligens, AI, handlar om att analysera stora datamängder för att se komplexa mönster och göra förutsägelser. AI är en verktygslåda för att hantera betydligt större informationsmängder än vad den mänskliga hjärnan är kapabel till, och tillämpningsområdena i sjukvården är otroligt många.

AI har många tillämpningsområden i sjukvården, alltifrån bildanalys till att processa stora mängder information om specifika patienter och därigenom erbjuda beslutsstöd för läkare. AI kan ta hänsyn till ett stort antal parametrar som berör patientens hälso- och sjukdomssituation.
– Utöver beslutsstöd kan AI användas till att förutsäga hur patientens sjukdomstillstånd kommer att utvecklas över tid. Det underlättar förstås klinikers möjligheter att sätta in förebyggande åtgärder och behandling i rätt tid, säger Markus Lingman, som är strateg och sitter i ledningsgruppen för Hallands sjukhus. Han är specialistläkare i kardiologi och internmedicin samt adjungerad professor i medicin. Markus Lingman utsågs till Årets AI-svensk 2020, ingår i strategigruppen för AI Sweden och leder ett antal nationella projekt inom informationsdriven vård.

Planera och dimensionera
AI kan även användas på en övergripande nivå för att identifiera mönster i sjukvården. Genom att analysera data kring antalet vårdsökande kan AI utgöra ett viktigt stöd i arbetet med att planera och dimensionera vården, säger Markus Lingman. Hans intresse för AI är sprunget ur det faktum att både forskning och verksamhetsutveckling under en längre tid har närmat sig en komplexitetsnivå och en informationsflora som är svår att hantera med traditionella verktyg. Det krävs i stället ett kraftfullt verktyg som kan hantera en hög komplexitetsnivå och omfattande informationsmängder.

”Sjukvården är relativt sent ute när det gäller AI-utveckling, flera andra sektorer har kommit betydligt längre.”

Ökar precisionsgraden
– Sjukvården är relativt sent ute när det gäller AI-utveckling, flera andra sektorer har kommit betydligt längre. Jag har därför låtit mig inspireras av bland annat fordonsindustrin i arbetet med att implementera AI i sjukvården. Jag såg vad man lyckats åstadkomma med AI i andra branscher och bestämde mig för att försöka tillämpa det i sjukvården, säger Markus Lingman.
Han anser att sjukvården behöver verktyg som ökar precisionsgraden i de insatser som genomförs.
– Ofta behandlas många patienter för säkerhets skull eftersom vi inte alltid vet vilka patienter som är i störst behov av specifika insatser. Många patienter med kroniska sjukdomar kallas rutinmässigt till årliga kontroller, men en del är egentligen inte i behov av något läkarbesök. AI är ett kraftfullt verktyg för att åstadkomma mer riktade vårdinsatser, säger Markus Lingman.

Individualiserad vård
AI utgör i dagsläget en viktig komponent i läkemedelsutveckling och bilddiagnostik. Markus Lingman förutspår att det framöver kommer att spela en avgörande roll i utvecklingen av precisionsmedicin och göra det möjligt att individualisera omhändertagandet av patienter.
– AI kan även generera mycket patientnytta. Det kan hjälpa en kroniskt sjuk patient att förutsäga och i viss mån förebygga skov. En stor fördel med AI är att det spar tid för läkaren och ger mer nytta för patienten, säger han.

Objektivt beslutsstöd
En fördel med AI är förstås att det är en teknologi som utgör ett objektivt beslutsstöd, oavsett tidpunkt och förutsättningar. AI låter sig inte påverkas av sådant som trötthet eller känslor. Än så länge finns bara ett fåtal AI-stöd implementerade i vården men runt hörnet väntar en stor mängd produkter på att göra entré.
– För närvarande utformas en lagstiftning på EU-nivå som beskriver under vilka förutsättningar AI-modeller bör utformas framöver. En sådan lagstiftning behövs för att sortera bort de modeller som inte är framtagna på adekvat sätt, avslutar han.