Presentation
Previa Företagshälsa

Ett hållbart arbetsliv på och med Previa

Publicerad 11 maj 2022
Foto: Johan Marklund
Sonia Wikborg-Rooth, företagsläkare på Previa. Foto: Johan Marklund
Sonia Wikborg-Rooth, företagsläkare på Previa. Foto: Johan Marklund

Efter ett helt yrkesliv och mer därtill tycker Sonia Wikborg-Rooth fortfarande att jobbet som företagsläkare är lika roligt.
– Det är fantastiskt stimulerande och omväxlande. Här på Previa kan man verkligen utvecklas som läkare, säger hon.

Sonia förstod redan under studietiden att hon ville arbeta i en annan miljö än på de stora sjukhusen. Hon specialiserade sig inom allmänmedicin och det var lite av en slump att hon kom i kontakt med företagshälsovården.
– Då upptäckte jag en helt annan värld och ett annat sätt att jobba. Jobbet spänner över ett väldigt brett fält och är rörligt och varierande. Jag kände direkt att det passade mig, säger hon.

Samhällsförankring
Det var för över 40 år sedan som Sonia började arbeta som företagsläkare och de senaste tio åren har hon varit på Previa, Sveriges största företagshälsovård, som efter att ha varit en del av Falckgruppen i åtta år snart även byter varumärke till Falck.
En av de aspekter som gör jobbet så intressant är den tydliga samhällsförankringen, menar hon. Varje arbetsplats har sin speciella kultur och den utveckling som sker inom arbetslivet speglar förändringar i samhället i stort.
Detta blir särskilt tydligt på Previa, som i kraft av sin storlek och geografiska spridning arbetar med alla branscher, från tung industri till servicesektorn – och tjänster levereras idag såväl fysiskt som online. En hel del yrken har särskilda hälsorisker och är noggrant reglerade i lagstiftningen. Det kan gälla sådant som joniserande strålning, buller, vibrationer, kemiska hälsorisker eller arbete på hög höjd. Just Sonias enhet arbetar mycket med personal inom väg och järnväg.
– Det är väldigt kul att få så djup insyn i yrkeslivet och i hur olika arbetsplatser ser ut. Jag har sett en förändring över åren och idag är stress en större ohälsofaktor. Sjukdomspanoramat har ändrat karaktär och allt fler diagnoser har en psykisk valör. Jag har också sett att chefer numera generellt är mycket mer engagerade och tar ett större ansvar för medarbetarnas hälsa och rehabilitering istället för att delegera allt till HR. Det är en väldigt positiv utveckling, säger hon.

Jobba med oss på Previa / Falck. Klicka på tjänsterna nedan för mer information och ansök


Specialistläkare till Previa i Göteborg Gårda/Mölndal (Sista ansökningsdag har passerat)

Specialistläkare till Previa i Stockholm Arlanda/Norrtälje (Sista ansökningsdag har passerat)

Specialistläkare till Falck och Previa i Växjö (Sista ansökningsdag har passerat)

Specialistläkare till Previa i Örebro (Sista ansökningsdag har passerat)


Klicka här för att göra en spontanansökan och se alla våra lediga tjänster

Besöker företag
Som företagsläkare är man en viktig del i att skapa ett sunt och hållbart arbetsklimat, där medarbetare trivs och mår bra. Förutom det kliniska arbetet med att träffa patienter har Sonia täta kontakter med chefer och HR på kundföretagen och kan också besöka arbetsplatser eller hålla i utbildningar.
– När jag jobbade på vårdcentral under utbildningen såg jag att många patienter sjukskrevs trots att de egentligen inte var arbetsoförmögna. Det är ett sådant slöseri med både pengar och människor. Som företagsläkare kan jag jobba med arbetslivsinriktad rehabilitering och med att modifiera arbetsuppgifter för att undvika långa sjukskrivningar.
På Previa samarbetar Sonia och de andra läkarna nära tillsammans med en rad andra kompetenser, exempelvis fysioterapeuter, ergonomer, psykoterapeuter, psykologer och arbetsmiljöingenjörer. Previa har en väloljad organisation för att arbetet kring varje patient ska fungera så smidigt som möjligt, med rehabiliteringssamordnare som spindeln i nätet som sköter bokningar och kontakter.
– Här på Previa finns en enorm spjutspetskompetens med olika inriktningar och det gör att jag som läkare verkligen kan fokusera på mitt jobb. Det går inte en massa tid till annat. Det är dessutom väldigt givande och lärorikt att jobba tillsammans med så många andra yrkeskategorier, säger Sonia.

Kompetensutveckling
Nu söker Previa nya engagerade läkare, som brinner för att skapa hållbara arbetsplatser och friska anställda. En lämplig bakgrund är att du är specialist i allmänmedicin, men även andra specialiteter är välkomna. Previa erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling, bland annat kan du få möjlighet att subspecialisera dig inom arbets- och miljömedicin.
På Previa blir du en del av Sveriges ledande aktör inom företagshälsovård, där man lever som man lär. Medarbetarna är den viktigaste resursen och Sonia framhåller att Previa präglas av lyhördhet, korta beslutsvägar och transparens. Vid fyllda 73 trivs hon fortfarande lika bra med jobbet.
– Det är en väldigt positiv företagskultur som främjar entusiasm och engagemang. Jag borde ha varit pensionär sedan flera år, men har inga planer på att sluta!

Jobba med oss på Previa / Falck. Klicka på tjänsterna nedan för mer information och ansök


Specialistläkare till Previa i Göteborg Gårda/Mölndal (Sista ansökningsdag har passerat)

Specialistläkare till Previa i Stockholm Arlanda/Norrtälje (Sista ansökningsdag har passerat)

Specialistläkare till Falck och Previa i Växjö (Sista ansökningsdag har passerat)

Specialistläkare till Previa i Örebro (Sista ansökningsdag har passerat)


Klicka här för att göra en spontanansökan och se alla våra lediga tjänster

Previa / Falck

Previa är Sveriges ledande företag inom företagshälsa. Våra medarbetares engagemang och kompetens är grunden för vår framgång. Previas samlade expertkompetens och tjänster bidrar till hållbara arbetsplatser och ett långt arbetsliv inom alla branscher och yrken. Vi effektiviserar organisationer, utvecklar ledarskap, engagerar medarbetare och skapar en positiv arbetsmiljö.
Previa har 1000 medarbetare på över 90 orter över hela landet. Sedan 2014 ingår Previa i Falck, som är Nordens största koncern inom hälsa i arbetslivet.
Previa kommer snart att byta namn och framöver gå under varumärket Falck. I januari 2023 byts bolagsnamnet, men införandet av det nya varumärket inleddes redan i april 2022 och kommer göras steg för steg tills alla Previas enheter över hela Sverige har bytt utseende.

Läs mer på www.previa.se