Företagshälsovård

Hälsofrämjande arbete som företagsläkare

Publicerad 9 maj 2023
Text: Annika Wihlborg
Torbjörn Vedberg, specialist i allmän- och arbetsmedicin och medicinskt ledningsansvarig på Falck Hälsa och Arbetsliv.

Företagshälsovården är en oberoende arbetsgivarfinansierad vårdgivare som främjar hälsosamma arbetsplatser och motverkar arbetsrelaterade skador. Företagsläkare har stora möjligheter att påverka folkhälsan och har en variationsrik och delvis preventiv roll som ger inblick i många verksamheter.

– Företagsläkare genomför bland annat nyanställningsundersökningar samt olika former av medicinska kontroller reglerade av Arbetsmiljöverket och andra myndigheter. Rehabutredningar relaterade till aktuella arbetsuppgifter och den anställdes hälsosituation på kort och lång sikt är en mycket viktig del av företagshälsovårdens arbetsuppgifter, säger Torbjörn Vedberg, specialist i allmän- och arbetsmedicin och medicinskt ledningsansvarig på Falck Hälsa och Arbetsliv.

Finns en nyfikenhet
32 procent av läkarna kan tänka sig att arbeta inom företagshälsovård. I öppenvården är motsvarande siffra 45 procent.
– Undersökningsresultatet bekräftar att det finns en nyfikenhet på att arbeta som företagsläkare. Bristande information om vad företagsläkarrollen innebär bidrar till att intresset inte omsätts i faktiskt arbete, säger Torbjörn Vedberg.
En viktig del av företagshälsans uppdrag är att agera rådgivande och stödja organisationens chefer i det hälsofrämjande arbetet på organisationsnivå, och att genomföra hälsofrämjande utbildningsinsatser. Företagsläkare arbetar i team med sjuksköterska, fysioterapeut, psykolog, arbetsmiljöingenjör och rehabsamordnare.

”Undersökningsresultatet bekräftar att det finns en nyfikenhet på att arbeta som företagsläkare.”

Stort behov av företagsläkare
De flesta företagsläkare har sin grundspecialitet inom allmänmedicin, ortopedi eller psykiatri. Utbildningsbehovet är mycket stort; i dagsläget är 900 av 1 100 utbildade specialister inom företagshälsovård över 65 år. Det beror, enligt Torbjörn Vedberg, sannolikt på bristfällig information kring företagsläkares möjligheter till god arbetsmiljö och intressanta arbetsuppgifter. Ytterligare en bidragande faktor är att företagsläkares ST-utbildning i dagsläget finansieras av vårdgivare. Ett arbete pågår dock för att förändra detta.

Hjälper och återför
Företagsläkarrollen innebär ett tydligt avgränsat uppdrag där det finns tillräckligt med tid för varje patient.
– Det bästa med att arbeta som företagsläkare är att effektivt kunna hjälpa och återföra medarbetare till sitt arbete. Jag uppskattar även möjligheten att besöka olika arbetsplatser och arbetsmiljöer samt delta i det preventiva teamarbetet för att utveckla förståelsen för hur arbetsmiljön påverkar hälsan såväl positivt som negativt. Det omfattande generationsskiftet i företagsläkarkåren innebär att många möjligheter väntar läkare som söker sig hit, säger Torbjörn Vedberg.

Skulle du kunna tänka dig arbeta inom företagshälsovård?


45% av läkarna inom öppenvården skulle kunna tänka sig att arbeta med företagshälsovård.

Om undersökningen:

Undersökningen genomfördes av Framtidens Karriär – Läkare mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 6–12 april 2023. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 2,5–4 procentenheter.