Presentation
Falck Hälsa och arbetsliv Företagsläkare

Möjligheter och livsbalans hos Falck

Publicerad 7 maj 2024
Foto: Gonzalo Irigoyen
Ganska snart efter att Sarah började arbeta på Falck fick hon erbjudande om ST inom arbetsmedicin. Hon är nyligen färdig specialist och handleder idag blivande specialistkollegor. Foto: Gonzalo Irigoyen
Ganska snart efter att Sarah började arbeta på Falck fick hon erbjudande om ST inom arbetsmedicin. Hon är nyligen färdig specialist och handleder idag blivande specialistkollegor. Foto: Gonzalo Irigoyen

Läkarna Ann och Sarah har hittat hem hos Falck Hälsa och arbetsliv. I tvärprofessionella team gör de skillnad för folkhälsan på både individ- och organisationsnivå. Tack vare det flexibla arbetet är dessutom förutsättningarna för en god livsbalans stora.

Sarah arbetade tidigare som specialist inom allmänmedicin på en vårdcentral i Stockholm. Hon trivdes bra men var samtidigt nyfiken på arbetssättet inom företagshälsovården.
– Jag ville få en möjlighet att arbeta mer förebyggande. Många av våra kroniska sjukdomar och även cancersjukdomar påverkas av våra levnadsvanor och vi tillbringar en stor del av vårt liv på arbetet, säger Sarah.
När hon för tre år sedan sökte sig till Falck Hälsa och arbetsliv hade hon också en förhoppning om att få en bättre balans mellan fritid och arbete.
– Och det har jag verkligen fått. Jag kan påverka mitt schema, säger hon och berättar att hon har möjlighet att kombinera arbetet på mottagningen med visst distansarbete.

Givande teamarbete
En av de saker hon gillar mest med sitt arbete är det starka och givande teamarbetet. Sarah arbetar på en av Falcks mottagningar i Stockholm och samarbetar med en mängd olika yrkeskategorier, som rehabsamordnare, företagssköterskor, psykologer, beteendevetare, organisationskonsulter, arbetsmiljöingenjörer, fysioterapeuter och ergonomer. Det multiprofessionella teamet arbetar kring individerna tillsammans med arbetsgivaren.
Det breda teamarbetet är inte bara väldigt roligt utan också utvecklande.
– Alla är så kunniga inom sitt område och jag lär mig otroligt mycket av mina kollegor, säger Sarah.
Arbetet på mottagningen beskriver hon som varierande, intressant och utmanande. Hon möter en blandning av tillstånd, och många av dem, som stressrelaterade symptom, psykisk ohälsa och beroendeproblematik, har hon erfarenhet av sedan sin tid på vårdcentralen. Men hon möter också helt nya utmaningar.
– Vi gör till exempel lagstadgade medicinska hälsokontroller av individer som arbetar i riskfyllda yrken. Vi utbildar också chefer och arbetsledare externt och får på det sättet möjlighet att arbeta hälsofrämjande på gruppnivå, säger Sarah.

– Utvecklingsmöjligheterna här är stora, säger Ann.
– Utvecklingsmöjligheterna här är stora, säger Ann.

Verksamhetsutveckling på olika nivåer
Möjligheten att påverka individens mående men också folkhälsan i stort är något som också Ann tilltalas av. Det är nu över 20 år sedan hon bytte akutsjukvården mot företagshälsovården.
Under åtta år gjorde hon en avstickare till Försäkringskassan men, som så många av sina kollegor, valde hon att återvända till sin gamla arbetsgivare.
– Att så många gör som jag och återvänder till bolaget tror jag har att göra med, dels så klart att vi trivs och har roligt, men också samhällsnyttan som vi bidrar med, säger hon.
Hon upplever att det finns stort fokus på kompetensutveckling inom företaget. Förutom möjligheten att utbilda sig till specialist inom arbets- och miljömedicin finns både interna och externa utbildningar.
Sedan tre år har Ann ett delat uppdrag där hon arbetar som företagsläkare och medicinsk rådgivare åt bland annat företagsledningen inom Falck. En kombination som hon trivs väldigt bra med.
– Företagsläkarnas kompetens är ett viktigt stöd i ledningsarbetet och det är ytterligare en stor fördel med att arbeta här. Som läkare kan du utvecklas på många olika sätt och arbeta på olika nivåer i organisationen, säger hon.

Möjlighet till digitalt arbete
I rollen som företagsläkare arbetar Ann idag i det digitala teamet. Samtidigt som hon hjälper kunderna är hon med och utvecklar den digitala processen.
– Jag har tidigare arbetat uteslutande med fysiska besök och var lite fundersam innan jag började det här arbetet. Men det digitala arbetssättet fungerar mycket bättre än vad jag hade kunnat tro, säger Ann och berättar att hon upplever att både effektiviteten och kundnöjdheten är hög.
Utöver sina båda uppdrag arbetar Ann, liksom Sarah, med en bred palett av uppdrag som spänner från hälsoinventeringar och chefsutbildningar till arbetsplatsbesök och leverans till försäkringskunder. Tack vare de mångfasetterade uppdragen och de kompetenta och engagerade kollegorna är lärandet ständigt närvarande i det dagliga arbetet.
– För kollegor som är intresserade av vår bransch så kan jag varmt rekommendera att prova. Framtiden är mycket ljus och det finns ett stort behov av kompetens som företagsläkare, säger Ann.

Företagsläkare på Falck Hälsa och arbetsliv

Som läkare på Falck arbetar du i en modern och bred företagshälsovård både fysiskt och digitalt. Med 1000 experter på närmare 100 enheter över hela landet är vi Sveriges mest kompetenta och kompletta leverantör av tjänster inom hälsa och arbetsliv.
Vi har störst lokal närvaro i hela landet med 1,2 miljoner människor som är anslutna till våra tjänster. Dessutom är vi ett globalt företag men med en familjär kultur!
Falck breddar nu affären till att omfatta både personhälsa och leverans till försäkringskunder, vilket gör att arbetet blir väldigt varierande.
I läkarrollen får du jobba konsultativt i partnerskap med stora rikstäckande bolag, men också mot lokala kundföretag inom en mängd branscher, privat och offentlig sektor. Detta ger en intressant bredd på tjänsten. Samtidigt får du en strukturerad arbetsdag med alla förutsättningar för att planera din tid.
Hos oss får du en trygg anställning med goda förmåner och möjlighet att utvecklas i en framtidsbransch.

karriar.falcksverige.se