Styrning

Låt läkare utgöra basen i kunskapsstyrningen

Publicerad 11 maj 2022
Text: Annika Wihlborg
Catharina Ihre Lundgren, kirurg och överläkare och vice ordförande i Svenska Läkaresällskapet.

Den omfattande kunskapsstyrning som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bygger upp väcker många frågor i läkarkåren och hos Svenska Läkaresällskapets (SLS) medlemsföreningar. Hösten 2021 tillsatte Läkaresällskapet en arbetsgrupp för hälso- och sjukvårdens organisation och styrning.

Två uppgifter är att utreda regionernas kunskapsstyrningssystem och att stärka SLS medlemsföreningars inflytande på kunskapsstyrningen. Redan från start stod det klart att arbetsgruppen skulle verka i nära symbios med SLS sextiosju föreningar, som samlar specialistläkare med varierande inriktning.
– Vi är övertygade om att våra medlemsföreningar kan bidra konstruktivt med tankar, idéer och förslag som i förlängningen kan förbättra kunskapsstyrningen. Vår ambition är att utreda kunskapsstyrningssystemet och verka för att det förändras i enlighet med SLS anda, säger Catharina Ihre Lundgren, kirurg och överläkare med inriktning på bröstendokrina tumörer och sarkom på Karolinska universitetssjukhuset, ordförande i Svensk Kirurgisk Förening, vice ordförande i Svenska Läkaresällskapet samt ordförande för SLS arbetsgrupp för kunskapsstyrning.

”I dagsläget tas mycket bra kunskapsstöd fram, men det implementeras inte alltid i sjukvården.”

Kartlägger kunskapsstyrningen
Hittills har arbetsgruppen genomfört en enkät där medlemsföreningarna fått dela med sig av sin uppfattning och erfarenheter av hur kunskapsstyrningen fungerar i dagsläget, bland annat hur implementeringen fungerar. Enkätsvaren har sammanställts och under våren inleds arbetet med att intervjua representanter från ett antal olika medlemsföreningar för att få en fördjupad bild av nuläget och de viktigaste fokusfrågorna.
– I dagsläget tas mycket bra kunskapsstöd fram, men det implementeras inte alltid i sjukvården och gynnar därmed inte heller patienterna. En viktig uppgift för arbetsgruppen är att kartlägga implementeringen så man inte behöver lägga tid på att ta fram kunskapsstöd som aldrig gör någon nytta. Det är också viktigt att förebygga dubbelarbete genom att se över strukturen och stärka kommunikationen mellan olika arbetsgrupper, säger Catharina Ihre Lundgren.

Basen i kunskapsstyrningen
SLS medlemsföreningar fyller en nyckelfunktion i att förbättra kunskapsstyrningen. Det är där professionen och den aktuella medicinska kompetensen samlas. I medlemsföreningarna finns även många läkare med ett stort engagemang i frågan.
– Det är läkare som tar fram underlag till eller utarbetar egna riktlinjer, rekommendationer och vårdprogram baserat på de senaste forskningsrönen. Läkare ser också till att kunskapsstödet sprids och omsätts i sjukvården. Det är därför naturligt att läkare utgör basen i hälso- och sjukvårdens kunskapsstyrning. En av arbetsgruppens främsta uppgifter är att stärka medlemsföreningarnas roll i kunskapsstyrningen, säger Catharina Ihre Lundgren.