Presentation
Psykiatri

Lyckat skifte från region till WeMind

Publicerad 11 maj 2022
Mats Ek, överläkare på WeMind Tyresö. Foto: Gonzalo Irigoyen
Mats Ek, överläkare på WeMind Tyresö. Foto: Gonzalo Irigoyen

Efter att ha arbetat i många år som psykiatriker i region Stockholm var Mats Ek redo för nya utmaningar. Sedan drygt två år tillbaka är han överläkare på WeMind, en av Sveriges största privata vårdgivare inom psykiatrin. Ett tydligt avgränsat läkaruppdrag, korta beslutsvägar och ett välfungerade systematiskt kvalitetsarbete bidrar till att han trivs.

– Jag anser generellt sett att WeMind är en bra arbetsgivare för psykiatriker. Det märks verkligen att de månar om sina medarbetare. Här har jag som läkare ett tydligt avgränsat uppdrag med en överskådlig arbetsbelastning. Jag behöver inte täcka upp för andra eller ständigt få fler arbetsuppgifter på min agenda. Det känns väldigt bra, säger Mats Ek, överläkare på WeMind Tyresö.
Ytterligare en faktor som han uppskattar med WeMind är det decentraliserade ledarskapet, vilket ger korta beslutsvägar.
– Om jag har förbättringsförslag eller idéer på saker och ting som jag vill genomföra kan jag diskutera det med verksamhetschefen på min mottagning. Hon har ett fullständigt budgetansvar och därmed också mandat att fatta beslut om exempelvis nysatsningar. Vägen från idé till verklighet blir naturligtvis betydligt kortare när de inte behöver passera igenom flera chefsled, säger Mats Ek.

Vill du också jobba som läkare på WeMind? Klicka här för att läsa mer

Förbättra psykiatrisk vård
WeMind drivs utifrån visionen att bidra till en psykiatri där man som patient och anhörig kan vara säker på att vårdinsatserna håller världsklass. Ambitionen är att ge så bra psykiatrisk vård som möjligt till så många som möjligt för varje skattekrona. Den tydliga värdegrunden och visionen att förbättra den psykiatriska vården tilltalar Mats Ek.
Systematiskt kvalitetsarbete och standardiserade vårdprocesser är viktiga hörnstenar i WeMinds verksamhet. Det förenklar bland annat det praktiska arbetet på mottagningarna.
– Jag har följt upp behandlingar även hos mina tidigare arbetsgivare, men inte på samma systematiska sätt som på WeMind. Det finns ett tydligt behov av mer kvalitetsuppföljning i psykiatrin, det bör vara lika självklart som i den somatiska vården. WeMind har kommit långt i arbetet med att exempelvis följa upp behandlingseffekter och att tillämpa standardiserade vårdprocesser för olika psykiatriska diagnoser, säger Mats Ek.

WeMind

WeMind är en av Sveriges största privata leverantörer av psykiatrisk vård. Idag ansvarar WeMind för delar av öppenvårdspsykiatrin i fyra regioner: Västra Götaland, Region Stockholm, Region Skåne och Uppland. WeMind har sammanlagt 17 mottagningar med 450 anställda och drygt 23000 pati­enter under behandling årligen. Vår ambition är att skapa de mest attraktiva vårdmiljö­erna för anställda och patienter och att leverera bättre vårdresultat och vårdupplevelse än någon annan.

www.wemind.se