Presentation
Region Västernorrland

Var med och forma framtidens psykiatri

Publicerad 11 maj 2022
Foto: Anna-Clara Eriksson
Anna-Karin Drewsen, Helen Strandberg Mårtensson och Annika Söderberg är överens om att det tydliga patientfokuset är något som utmärker psykiatrin i Region Västernorrland. ”Dessutom har vi en politisk ledning som satsar på psykiatrin”, säger Helen Strandberg Mårtensson. Foto: Anna-Clara Eriksson
Anna-Karin Drewsen, Helen Strandberg Mårtensson och Annika Söderberg är överens om att det tydliga patientfokuset är något som utmärker psykiatrin i Region Västernorrland. ”Dessutom har vi en politisk ledning som satsar på psykiatrin”, säger Helen Strandberg Mårtensson. Foto: Anna-Clara Eriksson

Psykiatrin i Region Västernorrland är inne i en spännande utvecklingsfas. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor har du möjlighet att utforma framtidens psykiatriska vård.

I januari i år började Helen Strandberg Mårtensson sin anställning som verksamhetschef inom Region Västernorrlands specialistpsykiatri. Det första hon slogs av var hur hög kompetensen var bland kollegorna och hur sammanhållen vården var.
– Strukturerna är satta och alla i hela länet arbetar mot samma mål. Jag kände direkt att det är ju här jag vill vara, säger hon.
Den psykiatriska vården i regionen genomgår just nu stora förändringar. Barn- och ungdomspsykiatrin har omorganiserats och ska få nya vårdplatser, det skapas en helt ny beroendeverksamhet och det storsatsas på nära vård genom specialistpsykiatriska omvårdnadsteam, SPOT.
– Det sker just nu en stor utveckling och vi gör någonting nytt vilket är väldigt spännande. Möjligheterna att vara med och påverka vården är stora, säger Anna-Karin Drewsen, verksamhetsutvecklare för vårdområde psykiatri habilitering i Region Västernorrland.

Nära vård i hemmet
Satsningen på SPOT infördes redan 2017 i Sollefteå och är en mellanvårdsform där glappet mellan slutenvård och öppenvård överbryggs. Kontakten med patienterna sker genom hembesök, telefonsamtal och digitala möten.
– Våra SPOT-team aktualiseras via öppen- och slutenvården och kan ge extra stöd i hemmet vid försämring. Även heldygnsvården kan kortas ner och med stöd från teamet kan patienterna få komma hem tidigare till sitt vanliga sammanhang. Vårdtiderna är kortare, patienternas anhöriga nås på ett helt annat sätt och patienterna själva har större möjlighet att påverka sin vård, säger Anna-Karin Drewsen och berättar att erfarenheterna från satsningen har varit väldigt positiva.
Förra året infördes SPOT, som ligger i linje med Nära vårdreformen, även i Örnsköldsvik och nu är det dags för regionens södra delar att få tillgång till vårdformen.

Framtidens BUP
Också barn- och ungdomspsykiatrin genomgår spännande förändringar. Tidigare har det saknats vårdplatser som har varit anpassade för barn och unga. Nu är planeringen i full gång för en renodlad BUP-avdelning med fem vårdplatser.
I våras startade även den nya verksamheten Barn- och ungdomsentrén. Syftet med första linjeverksamheten är att möta barn och ungdomar i ett tidigt skede för att förebygga och motverka psykisk ohälsa.
Arbetet på BUP utvecklas ständigt och specialiseringen är pågående. Ett av målen är att BUP ska kunna erbjuda högspecialiserad vård till unga som har ätstörningar.
– Att få vara med på den här resan är både spännande och utvecklande, säger Annika Söderberg som är ny enhetschef och läkarchef vid BUP mottagning 1.

Kompetensutveckling och forskning
Annika Söderberg har tidigare arbetat inom vuxenpsykiatrin. Det hon tycker är utmärkande för psykiatrin inom Region Västernorrland är de satsningar som görs på medarbetarna.
– Vi har en ledning inom både vuxen- och barnpsykiatrin som lyfter medarbetarna utifrån deras behov och önskemål, säger Annika Söderberg och berättar att det satsas stort på kompetensutveckling i form av utbildningar, kurser och konferenser.
Utöver satsningarna på utbildning finns det stora möjligheter för läkare som är intresserade av forskning. Psykiatrin är kopplad till Umeå universitet och inom BUP och ätstörningsvården finns det en lektor och flera doktorander. Kliniken har även ansökt om att få bedriva nationell högspecialiserad vård.

Satsning på beroendevård
Det är inte enbart BUP, forskning och SPOT det satsas på. Psykiatriska kliniken ligger i startgroparna för att bygga upp en helt ny beroendeverksamhet. Verksamheten kommer att bestå av både planerad och halvakut verksamhet genom SPOT. En sådan verksamhet har saknats tidigare. När den nu utformas är det patienternas behov som ligger i fokus.
Just klinikens fokus på patienterna är ytterligare något som Helen Strandberg Mårtensson tycker är utmärkande för psykiatrin i Region Västernorrland.
– Det är en sådan oerhörd värme och ödmjukhet runt patienterna. Medarbetarna går genom eld och vatten för deras skull, säger hon.

Är du intresserad av att jobba med psykiatri i Västernorrland? Kontakta någon av våra enhetschefer nedan.


Kristina Nordén
Läkarchef
070-211 08 47
kristina.norden@rvn.se

Marie-Louise Karlsson
SPOT Sollefteå
070-170 55 41
marie.louise.karlsson@rvn.se

Daniel Zart
Sollefteå
073-076 75 23
daniel.zart@rvn.se

Jens Tågestad
Kramfors
070-218 81 25
jens.tagestad@rvn.se

Eva Digas
Härnösand
076-143 78 05
eva.digas@rvn.se

Amanda Englund
Örnsköldsvik
073-274 23 19
amanda.englund@rvn.se

Anna Joald
SPOT Örnsköldsvik
073- 085 12 69
anna.joald@rvn.se

Björn Olsson
Avd 7
070-190 44 42
bjorn.olsson@rvn.se

Mattias Lindgren
Avd 50/Psykos
073-274 23 23
mattias.lindgren@rvn.se

Theresa Nordström
Avd 51
073-275 33 58
theresa.nordstrom@rvn.se

Kristine Lokrantz
NPA
073- 842 58 18
kristine.lokrantz@rvn.se

Ingbritt Lind
Avd 52A
073-274 29 04
ingbritt.lind@rvn.se

Maria Hellzén
Avd 52B
073-274 29 03
maria.hellzen@rvn.se

Marika Vikström
Affektiva A
070-190 76 31
marika.vikstrom@rvn.se

Anna Edblom
Affektiva B
072 450 16 86
anna.edblom@rvn.se

Tomas Almroth
Psykiatriska akutmottagningen
076-141 30 25
tomas.almroth@rvn.se

Jon Liedegren
LARO
072-541 56 69
jon.liedegren@rvn.se


Barn- och ungdomspsykiatrin


Johanna Blomqvist
BUP mellanvård
073-841 45 24
johanna.blomqvist@rvn.se

Johanna Hedman
BUP-mottagning Sollefteå
073-801 16 45
johanna.hedman@rvn.se

Patrik Järnberg
BUP-mottagning Örnsköldsvik
073-077 60 25
patrik.jarnberg@rvn.se

Tomas Löfdahl
BUP NP-mottagningen Sundsvall
070-190 30 86
tomas.lofdahl@rvn.se

Anna Alfredsson
BUP-mottagning 2 Sundsvall
073-673 75 96
anna.alfredsson@rvn.se

Annika Söderberg
BUP-mottagning Sundsvall
076-118 93 84
annika.soderberg@rvn.se

Region Västernorrland – Psykiatri

Psykiatrin i Region Västernorrland
Länssjukvård psykiatri och habilitering samordnar länssjukvården för vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri samt habilitering i Region Västernorrland. Länssjukvårdsverksamheterna bedrivs vid tre sjukhus: Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik, och vid ett antal mottagningar som är förlagda till flera orter i länet. Området har cirka 700 anställda.
Länsverksamhet psykiatri har för sin verksamhet ett upptagningsområde som omfattar Västernorrlands län med sju kommuner. Öppenvårdsmottagningar finns på fem orter: Sundsvall, Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik. Heldygnsvård finns i Sundsvall. Därtill finns SPOT som erbjuder psykiatrisk sjukvård i hemmet. BUP finns i Sundsvall, Sollefteå, Härnösand Örnsköldsvik och Ånge.

www.rvn.se