Fortbildning

Hallå där Hans Hjelmqvist!

Publicerad 23 november 2022
Text: Annika Wihlborg
Hans Hjelmqvist, professor i anestesi och intensivvård, ordförande för SLS delegation för utbildning.

Hans Hjelmqvist, professor i anestesi och intensivvård, ordförande för SLS delegation för utbildning samt ansvarig för SLS Berzelius-symposium om fortbildning på Framtidens Specialistläkare den 26–28 september 2023.

Varför är läkares fortbildning så viktig?
– Läkare är en profession som förutsätter ett livslångt lärande. Vi verkar därför för att samtliga läkare ska få fortbildning anpassad utifrån specialitet och arbetsuppgifter, enligt CPD, Continuing Professional Development. Från SLS sida förespråkar vi att vårdgivarens ansvar regleras tydligare, för fortbildning för alla läkare.

”Läkare är en profession som förutsätter ett livslångt lärande.”

Vad är syftet med Berzelius-symposiet?
– Syftet med symposiet är att inspirera och lyfta fram goda exempel på hur specialistläkare fortbildas i olika länder, att presentera en metodik för läkares kontinuerliga fortbildning, och att förse deltagarna med konkreta verktyg som de kan använda för att strukturera och planera sin egen fortbildning.

Vilka blir höjdpunkterna i programmet?
– Programmet är just nu under utformning och väntas färdigställas till jul, men vår ambition är att bjuda in läkare som representerar olika specialiteter i olika länder som kan dela med sig av sina erfarenheter av en välfungerande och livslång fortbildning för specialistläkare. Vi vill helt enkelt dela med oss av ”best practice” och på olika sätt exemplifiera hur läkares fortbildning kan och bör organiseras. Ytterligare ett syfte är att öka kunskapen om den CPD-modell som SLS förespråkar.