Etisk stress

Handledning en hjälp mot etiska stressen

Publicerad 23 november 2022
Text: Adrianna Pavlica
Anders Castor, ordförande i Svenska läkaresällskapets etikdelegation.

Många i vården känner att den etiska stressen ökar. Anders Castor, ordförande i Svenska läkaresällskapets etikdelegation, menar att det finns vissa metoder för att avhjälpa.

Det är enligt Anders Castor viktigt att skilja på olika sorters stress. Stressen som många upplever över att jobba mer och längre och hårdare behöver inte nödvändigtvis vara etisk stress.
– Man kan uppleva empatisk stress när man ser patienter som man inte hinner hjälpa. Det är inte riktigt samma sak som etisk stress, som mer handlar om att du vet vad det moraliskt rätta att göra är, men du förhindras att göra det av till exempel systemskäl eller ledarskapsskäl, säger han.

”Man kan uppleva empatisk stress när man ser patienter som man inte hinner hjälpa.”

Olika stresstyper
Anders Castor tycker att det finns en svårighet med begreppet etisk stress.
– Filosofen Immanuel Kant har uttryckt det som att man är moraliskt förpliktigad att göra bara det man kan göra. Är din avdelning underbemannad men du gör det du kan så uppfyller du moralens krav. Att du vill göra ännu mer är en annan typ av stress. Men oavsett vad man kallar det så är känslan av otillräcklighet i vården nog så viktig och behöver tas på allvar.
Konsekvenserna är väl kända: svårigheter för vårdpersonal och i förlängningen risk för att patientsäkerheten äventyras. Men det finns lösningar, om man tar sig tid, enligt Anders Castor.
– Det gäller att karva ut lite tid för etisk handledning och reflektion med någon som är utbildad i just det. Man behöver ta reda på, vad är det jag är med om, vad är det som står på spel, vad är mitt ansvar här.

Moralisk belastning
Han fortsätter:
– De flesta drivs av stark vilja att göra gott för andra och tar på oss ett stort ansvar för våra patienter. Hur långt sträcker sig mitt ansvar? Ta udden av den moraliska belastningen av att känna att man inte gjort ett bra jobb när man kanske gjort ett jättebra jobb under de omständigheter som var. Det tror jag är något som kunde göra en viss skillnad.
Men för att avhjälpa den etiska stressen behövs insatser på systemnivå.
– Det är viktigt att arbetet med att hjälpa personalen att hjälpa så många som möjligt inte skyms för mycket av oro för att hålla budget och andra principer. Det kommer att bli mycket dyrare i längden om man stirrar sig blind på budgetar, säger Anders Castor.