Psykisk sjukdom

Kreativitet viktig aspekt av psykisk sjukdom

Publicerad 23 november 2022
Text: Adrianna Pavlica
Simon Kyaga har ägnat många år åt att fördjupa sig i sambandet mellan kreativitet och psykiska besvär.

Psykiatern Simon Kyaga är tillsammans med Jonas Mattsson bokaktuell på temat kreativitet och ”galenskap”.
– Läkare ska uppmuntra till kreativitet, säger han.

I boken ”Ekvilibirum” undersöker Simon Kyaga sambandet mellan kreativitet och psykisk sjukdom.
– Vi beskriver idén om att det i sambandet mellan kreativitet och psykisk sjukdom finns ett optimum, en optimal balans mellan friskt och sjukt som skapar förutsättningar för kreativitet, säger han.
Kan man som läkare använda sig av en patients kreativitet?
– Det finns behandlingsmetoder där man arbetar med patientens kreativitet. Till exempel finns stöd för konstterapi för vissa syndrom, som schizofreni. Man ska också vara medveten om att det finns behandlingar som mer eller mindre försämrad kreativiteten, som antipsykotiska läkemedel och litium, och att det är viktiga frågor, inte bara för de som arbetar professionellt med sin kreativitet. Det är en viktig del av att vara människa, säger Simon Kyaga.

”Det finns en optimal balans mellan friskt och sjukt som skapar förutsättningar för kreativitet.”

Måste lyssna
Vissa läkemedel kan göra det svårare att generera nya idéer.
– Har man bipolära skov så är det destruktivt och svårt att skapa något över huvud taget som konstnär, men i en studie där man frågade konstnärer retroaktivt om litium sa majoriteten att det ändå fungerat bättre. Poängen är att man måste lyssna på den enskilda individen. Det är ganska lite studerat i den här frågan, säger Simon Kyaga.

Finns en potential
Han tror att kreativiteten skulle kunna tas tillvara i större utsträckning.
– Man skulle kunna göra så mycket mer för att göra vardagen mer relevant för personer med olika former av psykiska svårigheter. Det är ett ädelt syfte att göra det mer meningsfullt, men jag tror att man kan vara mer ambitiös än så. Vi har till exempel tittat på ADHD och där har man kunnat se att det verkar vara förknippat med större förmåga att ha idéer. Det finns en potential hos en stor grupp men de måste också få möjlighet att samarbeta med personer som är bättre på att planera och fullfölja. Det bör vara meningsfullt för samhället i stort.