Dokumentation

Ny lag om vård- och omsorgsdokumentation

Publicerad 23 november 2022
Text: Annika Wihlborg Foto: Robert Haecks/E-hälsomyndigheten
Max Herulf, chefsläkare på E-hälsomyndigheten. Foto: Robert Haecks/E-hälsomyndigheten

Den 1 januari 2023 träder den nya lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation i kraft. Lagen innebär att vård- och omsorgsgivare ges juridiska förutsättningar att få tillgång till patientdata från andra vård- och omsorgsgivare. Den nya lagen ska bidra till en tryggare, mer sammanhängande och patientsäker vård.

– Den nya lagen är en utvidgning av bestämmelserna kring sammanhållen journalföring, och omfattar även delar av omsorgen, som tidigare inte inkluderats i den sammanhållna journalföringen. En faktor i tillkomsten av den nya lagen var att man såg ett stort behov av att kunna utbyta information mellan vård och omsorg, säger Max Herulf, chefsläkare på E-hälsomyndigheten.

Rätt juridiska förutsättningar
Den nya lagen ger rätt juridiska förutsättningar för informationsdelning mellan vård- och omsorgsgivare. Max Herulf betonar att de praktiska utmaningarna kring informationsdelningarna i många fall kvarstår.
– Vårdgivare som sedan tidigare omfattas av möjligheten till sammanhållen journalföring påverkas inte i någon större utsträckning av den nya lagen, eftersom de i många fall redan delar information via exempelvis nationell patientöversikt. Andra omsorgsgivare påverkas desto mer eftersom det först nu är möjligt för dem att vara delaktiga i den sammanhållna vård- och omsorgsdokumentationen, säger Max Herulf.

”Man såg ett stort behov av att kunna utbyta information mellan vård och omsorg.”

Gemensamma benämningar
Den nya lagen skapar juridisk interoperabilitet, men för att informationsöverföringen ska fungera fullt ut krävs även semantisk, teknisk och organisatorisk interoperabilitet.
– Det är viktigt att hitta gemensamma benämningar och beskrivningar för informationen i dokumentationen. Det kan handla om något till synes så okomplicerat som att enas om ett enhetligt sätt att dokumentera resultatet av en blodtrycksmätning. Dessutom krävs samarbete över vård- och omsorgsgivargränserna, säger Max Herulf.

Många fördelar
Han ser många fördelar med en sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, både för patienter och vård- och omsorgsgivare. För personalen på exempelvis ett vård- och omsorgsboende finns det stora fördelar i att kunna överblicka den behandling en boende som precis blivit utskriven från en sjukhusvistelse har genomgått de senaste dygnen.
– För de omsorgsaktörer som inte omfattats av de befintliga bestämmelserna kring sammanhållen journalföring krävs i många fall investeringar i såväl teknik som semantik. Samtidigt bör man ha i åtanke att det här är en frivillig lag, vilket innebär att den ger förutsättningar utan att kräva att omsorgsgivarna förbinder sig att följa den, säger Max Herulf.