Patientbemötande

Prisas för bättre patientbemötande

Publicerad 23 november 2022
Ola Björgell, docent och överläkare vid Skånes universitetssjukhus.

Håkan Mogrens pris i medicin gick 2022 till Ola Björgell, docent och överläkare i diagnostisk radiologi vid Skånes universitetssjukhus. Priset motiveras med hans arbete för ett stärkt fokus på patientbemötande och med att utbilda vårdpersonal i mänskliga rättigheter.

Ola Björgell belönas för sitt mångåriga arbete med att höja fokuset på patientbemötande. Han kompetensutvecklar hälso- och sjukvårdsanställda, lokalt och nationellt, i patientbemötande med diskrimineringslagen i fokus. Han har också byggt upp en omfattande verksamhet för att stärka hälso- och sjukvårdens arbete med mänskliga rättigheter.
– När mötet med patienten inte ges tillräckligt utrymme är det inte bara ett problem för patienten, utan för hela systemet. Patienten kanske inte berättar det som är viktigast eller svårast att säga, eller inte känner tillit till oss. Det kan leda till onödiga besök, kostsamma utredningar och i värsta fall fel dia­gnos. Att vi läkare ges förutsättningar att stanna upp och lyssna på de vi möter, och att vi själva prioriterar det, är avgörande för en framgångsrik hälso- och sjukvård, säger Ola Björgell.

”Att vi läkare ges förutsättningar att stanna upp och lyssna på de vi möter, och själva prioriterar det, är avgörande.”

Prioritera upp patientmötet
De lösningar som Ola Björgell driver i sitt arbete är bättre arbetsmiljö, kompetensutveckling för all vårdpersonal och en stärkt förståelse för hur mänskliga rättigheter är en nyckel till högre kvalitet inom den svenska sjukvården.
– Om sjukvården prioriterar ned patientmötet för att spara pengar riskerar det att kosta ännu mer i slutänden, samtidigt som människor far illa. Ola Björgells systematiska arbete med storskalig kompentensutveckling inom mänskliga rättigheter och patientbemötande i läkarkåren är unikt, säger Harriet Wallberg, ordförande för Håkan Mogrens stiftelse och professor i fysiologi vid Karolinska institutet.

Ur motiveringen:
”Ola Björgell är genuint intresserad av patientens situation utan förutbestämda uppfattningar och skapar genom samtal en trygg och lugn miljö i undersökningssituationen, samtidigt som yngre kollegor och medarbetare inkluderas i lärandet.”

Håkan Mogrens stiftelse

• Håkan Mogrens stiftelse delar årligen ut två priser för och till mänskligt välbefinnande, inom medicin respektive klassisk musik. Syftet är att främja forskning och utbildning. Medicinpriset delas årligen ut i samarbete med Karolinska institutet och går till yrkesverksamma kliniker som lägger stor vikt vid empati och patientkontakt.
• Stiftelsens donator och grundare är Håkan Mogren,1944–2021. Han var framför allt verksam inom livsmedels- och läkemedelsindustrin, bland annat som vd för Astra och senare styrelseledamot för AstraZeneca.