Presentation
Vuxenpsykiatri

Tillsammans skapar vi framtidens psykiatri

Publicerad 23 november 2022
Foto: Stor: Alexander Lindström, Liten: Yvonne Ekholm
Karl Engström, biträdande verksamhetschef och överläkare i psykiatri, och Josefin Mogard, överläkare i psykiatri på beroendemottagningen och ST-studierektor inom psykiatrin i Region Gävleborg. Foto: Alexander Lindström
Karl Engström, biträdande verksamhetschef och överläkare i psykiatri, och Josefin Mogard, överläkare i psykiatri på beroendemottagningen och ST-studierektor inom psykiatrin i Region Gävleborg. Foto: Alexander Lindström

Inom vuxenpsykiatrin i Region Gävleborg pågår ett medarbetardrivet och dynamiskt förändringsarbete som ska mynna ut i framtidens psykiatriska vård. Här har läkare goda möjligheter att påverka såväl sin egen karriär som den övergripande verksamhetsutvecklingen och den kontinuerliga vårdutvecklingen.

–Arbetet med att skapa framtidens psykiatri i Region Gävleborg är en del av omställningen till en god och nära vård. Ett långsiktigt och regionövergripande arbete med fokus på att forma verksamheten utifrån patienternas behov, där arbetet fortskrider och formas vartefter vi testar och utvärderar arbetssätt och idéer. Att våra medarbetare är medskapare av framtidens vuxenpsykiatri i regionen är centralt i detta, säger Karl Engström, biträdande verksamhetschef och överläkare i psykiatri i Region Gävleborg.
Han fastnade för psykiatrin i samband med sin AT-tjänstgöring i Region Gävleborg och inkluderades i olika verksamhetsutvecklingsprojekt när han inledde sin ST-tjänstgöring.
–Här ges jag utrymme att utvecklas genom att ta mig an nya ansvarsområden och roller. Samtidigt har jag fått ett väldigt gott stöd i min utvecklingsresa till min nuvarande roll som biträdande verksamhetschef.
Ett exempel på hur psykiatrin har anpassats utifrån patienternas behov är det faktum att beroendevården, som tidigare varit en del av primärvården, numera i stället är en del av psykiatrin.
– Det underlättar vården av patienter som i många fall har både beroendeproblematik och psykiatriska vårdbehov, säger Josefin Mogard, överläkare på vuxenpsykiatrins beroendemottagning och ST-studierektor inom psykiatrin i Region Gävleborg.

Jobba med oss inom psykiatrin i Region Gävleborg. Klicka på jobben nedan för mer information och ansök


Specialistläkare till allmänpsykiatrisk vårdavdelning (Sista ansökningsdag har passerat)

Specialistläkare via digital psykiatri (Sista ansökningsdag har passerat)

ST-läkare till vuxenpsykiatrin (Sista ansökningsdag har passerat)

Överläkare till psykiatriska mottagningen i Gävle (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Formar sin egen framtid
Josefin Mogard gjorde sin ST-tjänstgöring inom psykiatrin på Gävle sjukhus och valde därefter att stanna kvar.
– Det finns en utpräglad lyhördhet för idéer och förslag som på olika sätt kan förbättra verksamheten och utveckla psykiatrin. Det gemensamma arbetet med att utveckla framtidens psykiatri är ett bra exempel, det genererar delaktighet och stärker sammanhållningen. Det här är en lagom stor verksamhet där jag som läkare ges möjlighet att forma min egen framtid, med korta beslutsvägar och personlig kontakt över avdelningsgränserna. Jag har exempelvis själv varit med och format min tjänst, som kombinerar klinisk tjänstgöring med utbildningsfrågor, vilket jag brinner för, säger Josefin Mogard.

Anna Svensson, överläkare vid Beroendecentrum i Hälsingland. Foto: Yvonne Ekholm
Anna Svensson, överläkare vid Beroendecentrum i Hälsingland. Foto: Yvonne Ekholm

Tilläggsspecialisering mot beroende
Anna Svensson, överläkare vid Beroendecentrum i Hälsingland, håller med om att man som läkare ges bra möjligheter inom psykiatrin.
– Jag sökte mig till Region Gävleborg i samband med min AT-tjänstgöring 2007 och har sedan dess gjort min ST-tjänstgöring i psykiatri och bland annat arbetat som läkarchef. Nu gör jag en tilläggsspecialisering mot beroendemedicin, säger Anna Svensson.
Hon trivs bra i regionen och uppskattar möjligheten att kunna välja inriktning på arbetet utifrån sina förutsättningar och intresseområden. Region Gävleborg är en stödjande arbetsgivare som öppnar upp för många olika utvecklingsvägar.

Balans mellan arbete och fritid
– Det har givits goda förutsättningar att få en bra balans mellan arbete och fritid under de hektiska småbarnsåren. Samtidigt så finns det goda möjligheter att vidareutbilda sig och bygga på sin kompetens. Jag gillar också att psykiatrin i vår region präglas av ständig utveckling. Beroendesjukvården står inför stora förändringar, inte minst som följd av den statliga samsjuklighetsutredningen. Jag ser fram emot att få vara med och forma framtidens beroendevård tillsammans med mina arbetskamrater, säger Anna Svensson.

Jobba med oss inom psykiatrin i Region Gävleborg. Klicka på jobben nedan för mer information och ansök


Specialistläkare till allmänpsykiatrisk vårdavdelning (Sista ansökningsdag har passerat)

Specialistläkare via digital psykiatri (Sista ansökningsdag har passerat)

ST-läkare till vuxenpsykiatrin (Sista ansökningsdag har passerat)

Överläkare till psykiatriska mottagningen i Gävle (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Vuxenpsykiatrin – Region Gävleborg

Består av heldygns- respektive öppenvård på flera orter. Vuxenpsykiatriska mottagningar och avdelningar finns i Bollnäs, Gävle, Hudiksvall, Sandviken och Söderhamn. Beroendevården tillhör även vuxenpsykiatrin, vilket underlättar vården av patienter som i många fall har både beroendeproblematik och psykiatriska behov.

regiongavleborg.se