Det får läkarna att stanna

Viktigaste faktorn för att stanna

Publicerad 23 november 2022
Text: Redaktionen Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Att kunna påverka sin arbetssituation är den viktigaste faktorn för läkare i slutenvården för att stanna hos sin arbetsgivare, medan det i öppenvården främst är arbetsbelastningen/bemanningen.

Vilken är den enskilt viktigaste faktorn för att läkare inom slutenvården ska stanna hos sin arbetsgivare inom slutenvården? Ange endast ett svar.


1. Kunna påverka sin arbetssituation
2. Arbetsmiljön
3. Arbetsbelastningen/bemanningen
4. Team/kollegor
5. Utvecklingsmöjligheter
6. Lön/löneutveckling
7. Ledarskapet
8. Fortbildning/kompetensutveckling
9. Schemaläggning/arbetstider
10. Tid till reflektion/återhämtning

Endast läkare inom slutenvården har svarat.

Vilken är den enskilt viktigaste faktorn för att läkare inom öppenvården ska stanna hos sin arbetsgivare inom öppenvården? Ange endast ett svar.


1. Arbetsbelastningen/bemanningen
2. Kunna påverka sin arbetssituation
3. Arbetsmiljön
4. Team/kollegor
5. Lön/löneutveckling
6. Ledarskapet
7. Schemaläggning/arbetstider
8. Tid till reflektion/återhämtning
9. Utvecklingsmöjligheter
10. Fortbildning/kompetensutveckling

Endast läkare inom öppenvården har svarat.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Framtidens Karriär – Läkare mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 3–8 november 2022. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 2,5–4,0 procentenheter.