Presentation
Digital ortopedkonsult i VGR

Digitala specialistmöten effektiviserar ortopedin

Publicerad 26 april 2023
Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto
Mattias Ahlinder, överläkare och ortopedspecialist vid Södra Älvsborg sjukhus, Gudrun Greim, specialist allmänmedicin och verksamhetschef för Närhälsan och Magnus Johansson, projektledare. Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto
Mattias Ahlinder, överläkare och ortopedspecialist vid Södra Älvsborg sjukhus, Gudrun Greim, specialist allmänmedicin och verksamhetschef för Närhälsan och Magnus Johansson, projektledare. Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto

Kortare väntetider, ökad patientsäkerhet, minskad administration och en ökad kunskap om ortopedi. Under snart ett år har projektet Digital ortopedkonsult i VGR pågått och fördelarna med det förändrade arbetssättet är många.

Väntetiderna för den breda och stora grupp patienter som väntar på att få komma i kontakt med en ortopedspecialist är långa. Många gånger alldeles för långa.
Specialistvården får å sin sida ta emot och lägga tid på en stor mängd remisser som inte är kompletta eller helt enkelt aldrig borde ha skickats. För att lösa den här ekvationen har Västra Götalandsregionen sjösatt projektet Digital ortopedkonsult.
– Vi har testat den gamla modellen och om vi fortsätter på samma sätt kommer resultaten inte att ändras markant. Vi är nu mogna att tänka nytt, säger Mattias Ahlinder, delprojektledare, överläkare och ortopedspecialist vid Södra Älvsborg sjukhus.

För att läsa mer om digital ortopedkonsult, klicka här

Patienten skriver remiss
I ett första skede av projektet samarbetar 20 ortopedspecialister vid Södra Älvsborgs sjukhus med sex vårdcentraler söder om Borås. När distriktsläkare alternativt fysioterapeuter eller arbetsterapeuter möter patienter med ortopediska besvär, som de bedömer borde behandlas av specialistvården, skriver de inte någon remiss. Istället bokas ett digitalt trepartssamtal med en ortopedspecialist.
Patienten laddar i det här skedet ner appen Mitt vårdmöte och fyller själv, via sin telefon, i en remiss som sedan skickas till samtliga parter.
– Tanken är att det här förfarandet inte ska leda till mycket extra jobb för läkaren inom primärvården, säger Gudrun Greim, delprojektledare, specialist allmänmedicin och Närhälsans verksamhetschef, och berättar att även om remissen är relativt lång så är den gjord på ett sådant sätt att den ska vara lätt att fylla i.
Vid utsatt tid möter patienten från sitt hem både sin representant från primärvården och specialisten från ortopeden. Tillsammans går de igenom patientens besvär och planen framåt.
– Vid mötet handlar det inte så mycket om att visa upp saker utan mer diskutera patientens besvärsgrad. Jag kan visa röntgenbilder och samtidigt förklara och informera patienten om hur vi tänker. På det här sättet får patienten en större förståelse för vårt beslut och blir mer delaktig. Dessutom överbryggar vi gapet mellan primärvården och specialistvården, och vi får dessutom en kunskapsöverföring mellan dem, säger Mattias.
Genom de digitala vårdmötena, som i genomsnitt varar i sju minuter, har väntetiden för patienterna förkortats betydligt. Även samhällsnyttan bedöms vara stor eftersom det snabba förloppet och den tydliga kommunikationen förkortar sjukskrivningsperioder.

Privata och offentliga vårdgivare
Redan från start har det varit viktigt att även privata vårdgivare är med och utformar satsningen. Josefine Rössberger, specialist allmänmedicin, verksamhetschef Carlanderska vårdcentral och Rehab, finns med i projektet som representant för den privata primärvården. Även hon ser flera möjligheter med satsningen.
– De läkare som har arbetat digitalt sedan tidigare har varit positiva sedan start, övriga är försiktigt positiva. Att det finns en stor utbildningseffekt i det hela är något som upplevs som väldigt positivt. För patienterna är det här odiskutabelt bra, säger Josefine och lägger till att även patientsäkerheten ökar när remisser inte längre kan komma på villovägar och specialisten får informationen direkt från patienten.

Bred uppskalning
Någon utvärdering av projektet har ännu inte gjorts, men att det här är framtiden är samtliga projektledare överens om. Samtidigt är de medvetna om att det finns hinder längs vägen.
En sådan flaskhals är tidspressen inom primärvården. Det är viktigt att läkarna inom primärvården får tiden att räcka till. En av flera möjliga lösningar är att de digitala konsultationerna i större utsträckning sköttes av rehab-mottagningar.
– Det här är en iterativ process. I det första steget applicerar vi digitala verktyg på en gammal process för att automatisera vissa steg. Nästa steg är att förändra arbetssättet och organisationen för att vi ska kunna nyttja de digitala möjligheterna fullt ut, säger projektledare Magnus Johansson, och berättar att ortopedin är först ut men målet i framtiden är att ett liknande arbetssätt ska appliceras inom samtliga specialiteter i regionen.

För att läsa mer om digital ortopedkonsult, klicka här

Digital ortopedkonsult i VGR

Projektet har inspirerats av och hämtat erfarenheter från liknande projekt i bland annat region Kalmar och Skaraborg. De patienter som inkluderas i projektet är 18 år eller äldre. Målsättningen i nuläget är att minska antalet remisser och öka antalet digitala konsultationer.
Förstahandsvalet ska alltid vara en digital konsultation, men undantag görs för de patienter som inte kan hantera de tekniska bitarna. Det digitala trepartssamtalet räknas som ett första besök inom specialistvården.
Digital ortopedkonsult i VGR startade i februari 2022 och första delen av implementeringen drog igång i november förra året. Efter man har skalat upp till cirka 25 enheter inom primärvården planeras som nästa steg att inkludera samtliga ortopedenheter och samtliga privata och offentliga vårdcentraler i regionen. Projektet utvärderas under andra halvan av 2023.
Digital ortopedkonsult i VGR kommer att presenteras på Vitalis 2023.
För att läsa mer om digital ortopedkonsult, klicka här