Administration

Akuten i Helsingborg inleder dagen med administration

Publicerad 9 maj 2023
Text: Adrianna Pavlica Foto: Gabriel Liljevall
Björn Gunnarsson från SYLF reagerar på den nya enkäten. Foto: Gabriel Liljevall

En färsk undersökning visar att närmare hälften av läkarna inte hinner med sina arbetsuppgifter under ordinarie arbetstid. Många saknar också möjlighet att ta rast. Men på akuten i Helsingborg lyckades man få bukt med en nyckelfaktor: administrationsbördan.

En undersökning som Sveriges Läkarförbund gjort, och som besvarats av drygt 15 000 medlemmar, visar på dystra siffror. Exempelvis hinner hälften av läkarna inte med det administrativa arbetet. Björn Gunnarsson, ledamot i SYLF (Sveriges Yngre Läkares Förening), är inte särskild förvånad.
– Vi vet sedan tidigare att läkare inte rapporterar när de jobbar övertid eller stannar kvar. Det administrativa arbetet tynger, för det nedprioriteras lätt under dagen när man fokuserar på patienter, och om man inte hinner dokumentera för att en patient tagit längre tid än beräknat så sitter man där i slutet på arbetsdagen med hela administrationsbördan, säger han.

”Det administrativa arbetet tynger, för det nedprioriteras lätt under dagen.”

Inleder med administration
Själv jobbar Björn Gunnarsson på akutmottagningen i Helsingborg, där man nyligen organiserat om administrationstiderna.
– Förr fanns administrationsdagar insprängda här och där, men de drogs ofta in eftersom någon var sjuk så man fick jobba på akuten i stället. Vid årsskiftet gjorde man en nysatsning. Vi jobbar treskift och kvällspassen är de jobbigaste. Nu inleder vi dem med två timmar administration och instudering, det har fungerat väldigt bra.
Dessutom sitter läkarna nu och gör sin administration i lokaler 100 meter från akuten, istället för att som förut sitta vägg i vägg.
– Nu är det inte lika lätt att bara dra in oss på golvet i stället, så vi får verkligen tid till administrationen.

Ett generationsskifte
Björn Gunnarsson tror att fler verksamheter skulle kunna organisera om på liknande sätt.
– Vi inleder med administration från föregående dagar. En del vårdcentraler har liknande koncept som vi, men de har en ännu större administrationsbörda och ligger alltid efter. Många mottagningsverksamheter förordar att man tar halvdagar och heldagar för att hinna med, men problemet är att det ofta resulterar i indragna administrationspass eftersom man behövs bland patienterna. Men något behöver ändras. Jag tror att vi i den yngre generationen är mer inne på att läkaryrket inte är ett kall utan ett jobb, och att vi vill hinna med ett familjeliv också.

Resultat ur Läkarförbundets enkät

  • 2 av 10 uppger att de inte hinner med det direkta patientarbetet inom sin normala arbetstid.
  • 5 av 10 hinner inte med sina administrativa uppgifter inom sin normala arbetstid.
  • 1 av 4 får inte tillräcklig återhämtning mellan arbetspassen.
  • 2 av 5 läkare har svårt att ta rast.