Framtidens Innovationer

Fickultraljud kan diagnostisera bröstcancer

Publicerad 9 maj 2023
Text: Adrianna Pavlica
Kristina Lång leder ett team som utvecklat ett fickultraljud för diagnostisering av bröstcancer.

Kristina Lång och hennes forskarteam vid Lunds universitet har vunnit pris för sin innovation: ett fickultraljud med AI som kan diagnostisera bröstcancer. Nu hoppas teamet att deras teknik snart kan användas runtom i världen, och rädda liv.

Tekniken och forskarteamets arbete har fått utmärkelsen Framtidens Innovationer och nyligen blivit omskrivet i Forbes. Kristina Lång är docent i diagnostisk radiologi vid Lunds universitet och överläkare på Unilabs mammografienhet på Skånes universitetssjukhus i Malmö.
– Som bröstradiolog och forskare har jag funderat mycket på var behovet är som störst när det gäller bröstdiagnostik. I låg- och medelinkomstländer är tillgången på bröstdiagnostik begränsad, vilket får allvarliga konsekvenser för kvinnor med bröstcancer, som ofta får sin diagnos i ett för sent skede, säger hon.

”I låg- och medelinkomstländer är tillgången på bröstdiagnostik begränsad.”

En miniatyrversion
Ultraljudsutrustning som används på sjukhus i höginkomstländer är i regel både stora och dyra maskiner. Dessutom kräver tolkningen av ultraljudsbilderna utbildad personal, som inte finns tillgänglig i alla länder och områden.
– Med point-of-care-ultraljud, en miniatyrversion av de apparater som finns på våra sjukhus och som dessutom är ungefär 25 gånger billigare, avläses bilderna på en smarttelefon. Den lilla ultraljudsapparaten, vilken får plats i fickan, skulle kunna göra bröstdiagnostik tillgänglig i länder med begränsade resurser. Men, tolkningen av bilderna kvarstår. I vårt projekt har vi utvecklat en AI-algoritm som kan tolka denna typ av fickultraljudsbilder, och som har visat hög träffsäkerhet, säger Kristina Lång.

Pilotprojekt i Kenya
I samma smarttelefon där ultraljudsbilderna avläses finns algoritmen integrerad och ger återkoppling till användaren. Det kan med andra ord vara annan vårdpersonal än en röntgenläkare som gör undersökningen.
– Vi håller kontinuerligt på att förbättra algoritmen. Nu gör vi en klinisk granskningsstudie med läkare där vi tittar på hur bra bilderna är i jämförelse med vanligt ultraljud. Vi planerar också för ett pilotprojekt, preliminärt i Kenya. Jag hoppas att vi är i gång inom det närmsta året, säger Kristina Lång.
Men hon tänker att tekniken också kan komma väl till pass hemma i Sverige.
– Det är många som har långt till närmsta bröstmottagning även här. Det kommer att komma mer av den här typen av decentralisering av diagnostiska metoder, kanske även ned till individnivå. AI håller på att transformera sjukvården på många olika sätt. Här ser jag ett stort och viktigt användningsområde.