Likarättsarbete

Kränkningar och diskriminering för vanligt

Publicerad 9 maj 2023
Text: Redaktionen Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Sju av tio läkare anser att likarättsarbetet är viktigt inom hälso- och sjukvården enligt Framtidens Karriär – Läkares undersökning från november 2022.

I Framtidens Karriär – Läkares undersökning från april 2023 svarar 36% av läkarna att de upplevt, sett eller hört om kränkande särbehandling eller diskriminering på sin arbetsplats.

Läs mer om de vanligaste kränkningarna här

Har du upplevt, sett eller hört om kränkande särbehandling?

I vår senaste undersökning svarade 7 av 10 läkare att likarättsarbete inom hälso- och sjukvården var viktigt. Har du själv upplevt, sett eller hört om kränkande särbehandling eller diskriminering på din arbetsplats?

39% av läkarna inom slutenvården och 31% av läkarna inom öppenvården svarade ”Ja”.

Vad anser du om likarättsarbete inom sjukvården?

Likarätt innebär att alla människor är lika mycket värda och har lika rättigheter och möjligheter. Vad anser du om likarättsarbete inom hälso- och sjukvården? Det är…

Frågan ställdes av Framtidens Karriär – Läkare till ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 3–8 november 2022. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 2,5–4,0 procentenheter.

Om undersökningen:

Undersökningen genomfördes av Framtidens Karriär – Läkare mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 6–12 april 2023. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 2,5–4 procentenheter.