Kränkningar

Sexism och rasism vanligaste kränkningarna

Publicerad 9 maj 2023
Text: Adrianna Pavlica Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Knappt 40 procent av läkarna har upplevt, sett eller hört om kränkande särbehandling eller diskriminering på sin arbetsplats. Framför allt handlar det om sexism och rasism.

I vår senaste undersökning, som gjordes i april 2023, svarade 39 procent av läkarna inom slutenvården att de upplevt, sett eller hört om kränkande särbehandling eller diskriminering på sin arbetsplats. Motsvarande siffra för öppenvården var 31 procent.
Vilken typ av kränkning eller diskriminering handlar det om? De vanligaste svaren är olika typer av sexism.

”Kvinnor får sämre lön och andra arbetsuppgifter.”

Gäller båda könen
Kvinnor har fått höra nedvärderande kommentarer, blivit antastade, fått sämre lön än manliga kolleger och får delvis andra arbetsuppgifter.
”Dogmatisk manlig chef som ser till att han och en annan man opererar medan vi kvinnliga läkare trycks ner och inte får operera i samma utsträckning” skriver en läkare. En annan skriver: ”Män och kvinnor får olika arbetsuppgifter, till exempel förväntas kvinnliga läkare trösta patienter och gå med egna prover till labbet, vilket manliga kollegor aldrig förväntas göra eller ens bli tillfrågade om”.
Men också män upplever diskriminering. Vissa har blivit kallade ”lilla gubben” och en läkare skriver: ”Kvinnor som diskriminerar män, och anser det vara ok och normalt, och kommer undan med det.”

Sämre löneökning
Rasism förekommer, läkare med utländsk bakgrund får utstå rasistiska kommentarer av både patienter och personal. Vissa påtalar också annan lönesättning: ”Jag är invandrare och har lägre lön än mina kollegor. Jag har inte heller fått jobba med samma villkor som mina etniskt svenska kollegor” skriver en läkare.
Föräldralediga anser sig diskriminerade bland annat på grund av sämre attityd gentemot dem samt sämre löneökning.
Mobbning förekommer också i olika former, där läkare har blivit utfrysta eller fått utstå kränkningar när de påtalat problem.

Vanligaste kränkningarna

  • Sexism
  • Rasism
  • Sämre attityd gentemot föräldralediga
  • Mobbning

Om undersökningen:

Undersökningen genomfördes av Framtidens Karriär – Läkare mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 6–12 april 2023. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 2,5–4 procentenheter.