Det fungerar bra

Ljuspunkter i vården enligt läkare

Publicerad 9 maj 2023
Text: Adrianna Pavlica Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Många är missnöjda med vården – men enligt läkarna finns det ljuspunkter. Bland annat lyfts cancervård och akutvård fram som välfungerande med hög kvalitet på kunskap och forskning.

De flesta tillfrågade läkarna tycker att vården fungerar dåligt. Men i vår undersökning ställdes också frågan: ”Kan du ge exempel på något som fungerar bra inom hälso- och sjukvården?”. Ett par hundra svar kom in och det är tydligt att det finns positiva delar av vården att ta vara på.
Många känner ett stort engagemang och stolthet i sitt yrke och ser att vårdpersonalen ”bär” vården. ”Sjukvården bemannas framför allt i stor utsträckning av ’eldsjälar’ som brinner för sitt yrke och sina patienter. Tar man vara på dem så finner man en väg till en bättre sjukvård!” skriver en läkare och får medhåll från många andra.

”Bra nationella riktlinjer med god följsamhet vilket ger mer jämlik vård.”

Kunskap och forskning
Läkares patientkontakter lyfts fram som något som fungerar bra. ”Väldigt mycket avseende patientkontakter, tillgänglighet, förtroende, kvalitet, kunskapsnivå som bidrar till rätta diagnoser och behandling fungerar bra”, skriver en läkare.
Kunskap och forskning och kvalitet avseende detta ses också som välfungerande. ”Bra nationella riktlinjer med god följsamhet vilket ger mer jämlik vård. Satsning på nya metoder och läkemedel. Satsning på klinisk forskning” skriver en läkare.
Ett intressant spår är att särskilda specialiteter lyfts fram. Många nämner cancervården och akutsjukvården som två områden där vården fungerar väl. Många menar att de allvarligast sjuka med tydlig diagnos får bra vård, men att det alltså ser väldigt olika ut beroende på hur sjuk man är och vilken specialitet man faller under. ”En del områden är världsledande eller mycket evidensbaserad, till exempel bröstcancer, kardiologi. Medan andra områden är ända ner till ’1700-talsnivå’. Ojämnt och ojämlikt vilket inte stämmer med Sverigebilden”, skriver en läkare.

Bra privata aktörer
Många tycker att kvaliteten på själva vården är god, men att problemet är vårdköerna som gör att väntetiderna är för långa för att få bra resultat. När det gäller vad som fungerar dåligt i vården (se vår artikel om förbättringar i vården) nämner många hyrpersonal och privatiseringar. Men många i enkäten nämner just privata aktörer som något som fungerar bra i vården idag. ”Privata vårdaktörer har kunnat visa att det går att bedriva effektiv och välfungerande vård med vinst utan att det kostar arbetsmiljö”, skriver en läkare.

Det här fungerar bra i sjukvården

  • Engagerad personal
  • Bra patientkontakter
  • God kvalitet på själva vården
  • Cancersjukvård och akutsjukvård
  • Kunskap och forskning
  • Privata aktörer

Om undersökningen:

Undersökningen genomfördes av Framtidens Karriär – Läkare mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 6–12 april 2023. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 2,5–4 procentenheter.