Utbrändhet

Program i USA ska minska utbrändhet

Publicerad 9 maj 2023
Text: Adrianna Pavlica
Dr. Christine Sinsky vid American Medical Association.

I USA jobbar man med hjälp av ett särskilt program för att få mer nöjda och mindre utbrända läkare. American Medical Association har tagit fram verktyg som också svenska arbetsplatser kan dra nytta av.

American Medical Association (AMA) har tagit fram ”Joy in Medicine Recognition Program” som syftar till att göra läkare nöjdare, och minska utbrändhet i professionen.
– För det första satsar vi mycket pengar på forskning om läkare och utbrändhet, och vi hjälper enskilda arbetsplatser att kartlägga hur läget är hos dem. Att hjälpa ledarna att förstå problematiken är egentligen steg ett, säger Dr. Christine Sinsky, vicepresident i AMA:s gren för professionellt välbefinnande.
Den senaste mätningen som AMA gjorde visade att 63 procent av läkarna i USA kände sig utmattade.
– Mycket beror på att det finns en diskrepans mellan vad det dagliga arbetet innehåller och vad läkares ambitioner är med patienterna. En studie visade att för varje timme med patienter väntar två timmar av administration, och det skapar en stor stress, säger Dr. Christine Sinsky.

”En studie visade att för varje timme med patienter väntar två timmar av administration.”

Strategisk karta
Hon hoppas att allt fler verksamheter ska komma till rätta med problematiken tack vare Joy in Medicine Recognition Program, där de som ansöker går igenom en process innan de eventuellt tillerkänns någon av statusarna brons, silver eller guld.
– Strukturen för programmet kan användas som en strategisk karta för att guida verksamheten till en förbättring. Det finns till exempel en hundrasidors guidebok som en del använder utan att ens anmäla sig till programmet. Där finns verktyg för att mäta olika kriterier, och exempel på hur andra har gjort för att minska utmattningsrisken för läkare.

Tre viktiga steg
Har programmet lett till förbättrade förhållanden för läkare på olika arbetsplatser?
– Vi får många anekdotiska indikationer på det, ett program av den här typen blir en struktur och får dessutom loss resurser till utvecklingsarbete. Men det är för tidigt för att mäta ännu, säger Dr. Christine Sinsky.
Om en verksamhet i Sverige vill inspireras av programmet, var ska man börja?
– Börja med att mäta. Hur ser utmattningen ut bland läkare på just er arbetsplats, och vilka faktorer tros ligga bakom? Utvärdera nuet, och sitt sedan ner med en grupp läkare, som ofta har förslag på bra lösningar. Det tredje steget är att börja plocka lågt hängande frukter, som att förbättra effektiviteten för hur man arbetar. Där finns det ofta stor potential till utveckling.
AMA:s verktygslåda finns tillgänglig på www.stepsforward.org.