SYLF

Tillgången på BT-platser måste säkras

Publicerad 9 maj 2023
Text: Annika Wihlborg Foto: Emma Wallskog / BILDBYRÅN
Shadi Ghorbani, ST-läkare i allmänmedicin och tidigare ordförande i SYLF. Foto: Emma Wallskog / BILDBYRÅN

Studenterna som går den nya sexåriga legitimationsgrundande läkarutbildningen ska om fyra år genomföra bastjänstgöring, BT, som den inledande delen i ST. Antalet BT-platser har dock varit alltför få sedan tjänstgöringsformen lanserades 2021. Bristen på BT-platser har blivit mer påtaglig, med risk för allvarliga konsekvenser för svensk sjukvård.

BT är en drygt ettårig introduktionstjänstgöring inom ramen för läkares specialiseringstjänstgöring. BT ger läkare med såväl svensk som utländsk läkarlegitimation en gemensam introduktion till svensk sjukvård. BT ökar den kliniska färdigheten och introducerar legitimerade läkare till svensk sjukvård på ett likvärdigt sätt.
– När BT introducerades hösten 2021 motsvarade antalet platser drygt 20 procent av behovet. Sedan dess har situationen inte förbättrats, snarare tvärtom. Vi har kartlagt tillgången på BT-platser i samtliga 21 regioner och kan konstatera att tillgången varierar avsevärt. En ny flaskhals håller på att bildas efter bara två år med BT. Vi ser även omfattande variationer i hur långt regionerna har kommit i sitt arbete med att förbereda fler BT-platser inför 2027, då behovet kommer att vara stort, säger Shadi Ghorbani, ST-läkare i allmänmedicin och tidigare ordförande i SYLF, Sveriges Yngre Läkares Förening.

”Intresset för att bli chef är som störst bland yngre läkare, vilket man bör tillvarata.”

Vill se ökat statligt ansvar
Bristen på BT-platser riskerar att förlänga vårdköer och fördröja läkares väg till specialistbevis. Ytterligare ett problem är en ojämn kvalitetsnivå på de BT-platser som erbjuds runtom i landet. SYLF anser att staten bör ta ett större ansvar för dimensioneringen av läkarnas utbildningstjänster för att på sikt säkerställa att behovet av dessa tillgodoses.
– BT-frågan har hittills inte uppmärksammats i tillräcklig utsträckning. Regionerna behöver agera nu och öka takten. Fyra år är inte en särskilt lång tid när det gäller att rigga ett välfungerande BT-system i samtliga regioner. Det är viktigt att säkra tillgången på kompetenta handledare och att samtliga underläkare får en genomtänkt introduktion. Enligt Socialstyrelsen är en möjlighet att blivande ST-läkare som befinner sig i slutet av sin ST-tjänstgöring kan handleda BT-läkare, vilket vi är positivt inställda till, säger Shadi Ghorbani.

Efterlyser ST med ledarskap
SYLF:s ambition är att kapa väntetiderna och säkerställa kortast möjliga väg från examen till specialistbevis.
– Vi anser att samtliga regioner bör erbjuda ST med ledarskapsinriktning. Intresset för att bli chef är som störst bland yngre läkare, vilket man bör tillvarata på ett strukturerat sätt. Vi verkar även för att höja underläkarlönerna, som på senare år halkat efter i förhållande till andra läkares löner, säger Shadi Ghorbani.