Vården om 50 år

AI, robotik och individualiserad vård

Publicerad 21 november 2023
Text: Annika Wihlborg Foto: Åbo Akademis bildbank
Ignat Kulkov, forskare och postdoktor vid MDU. Foto: Åbo Akademis bildbank
Ignat Kulkov, forskare och postdoktor vid MDU. Foto: Åbo Akademis bildbank

Forskare vid Mälardalens universitet har i studien Medicine of the future: How and who is going to treat us? beskrivit hur framtidens vård kan komma att se ut. De konstaterar att den tekniska utvecklingen går fort och att såväl samhället i stort som sjukvården kommer att förändras under de kommande 50 åren, med bland annat ökad användning av AI och robotik.

I studien, som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Futures, beskriver forskarna viktiga trender och faktorer som förväntas påverka hälso- och sjukvårdens utveckling under de kommande 50 åren. Forskarna baserar sina slutsatser på intervjuer med medicinska experter och omfattande erfarenheter från hälsovårdsmarknaden.
Forskningen visar att vi på kort sikt, inom de närmaste 5–10 åren, förväntas se en ökning av välfärdsteknologi i sjukvården, med ökad användning av AI och robotik. Telemedicin, medicinsk vård på distans, förväntas också öka, liksom värdebaserad sjukvård där sjukhus finansieras baserat på resultat.

”Det är viktigt att både sjukvården och samhället förstår vart utvecklingen är på väg.”

Individualiserad vård
– På medellång sikt, inom 10–30 år, väntas en ökning av databaserad individualisering inom sjukvården. Det innebär att patientens personliga data används för diagnos, behandling och förebyggande av sjukdomar. Bärbara enheter för behandling av till exempel hjärtsjukdomar och diabetes förväntas ha en betydande påverkan på utvecklingen av läkekonsten. Denna patientcentrerade vård innebär en övergång från traditionella till mer innovativa och personliga metoder, säger Ignat Kulkov, forskare och postdoktor vid MDU.
På lång sikt, inom 30–50 år, sker sannolikt en ökning av antibiotikaresistens, men också en förbättring av den antibiotika som finns tillgänglig. Forskarna tror även att den teknologiska utvecklingen och vår hektiska livsstil kommer att leda till en ökad mängd fall av depressioner och tvångsbeteenden.

Ökar hållbarhetsfokus
Studien framhäver också att mer hållbarhetsfokus kan bidra positivt till utvecklingen av sjukvårdsbranschen. Hållbar medicin, med mindre koldioxidutsläpp och mer återvinningsbart material i hälsovårdsmiljöer, förväntas bli allt viktigare och ge en konkurrensfördel. Detta kan främja innovation, förbättra resurserna och påverka utvecklingen positivt, enligt Ignat Kulkov.
– Det är viktigt att både sjukvården och samhället förstår vart utvecklingen är på väg. Samhället behöver kunna förutsäga mer precist vilka förmågor och resurser som krävs för nya metoder inom medicinsk vård. Vi tror att många intressenter, som läkare, patienter och beslutsfattare kommer att dra nytta av sådana här resultat. Studien kan fungera som en grund för att skapa en mer anpassningsbar och hållbar hälso- och sjukvård för framtiden, säger Ignat Kulkov.