Berzelius symposium

Hallå där Göran Dellgren!

Publicerad 21 november 2023
Text: Annika Wihlborg
Göran Dellgren, överläkare och professor vid Thoraxkliniken och Transplantationscentrum vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Göran Dellgren, överläkare och professor vid Thoraxkliniken och Transplantationscentrum vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Göran Dellgren, överläkare och professor vid Thoraxkliniken och Transplantationscentrum vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, ordförande för Svensk Thoraxkirurgisk Förening och aktuell med Berzelius symposium 108 om infektiös endokardit som arrangeras i samarbete med SLS 8–9 februari 2024 i Stockholm.

Vad är infektiös endokardit?
– Infektiös endokardit, IE, är en systemisk infektion som involverar hjärtats klaffar. IE är en förhållandevis ovanlig diagnos med cirka 500 fall årligen i Sverige. IE är ett potentiellt dödligt tillstånd som är viktigt att snabbt identifiera för att minska mortalitet och morbiditet. Det är också en diagnos som kräver multidisciplinär samverkan för ett optimalt omhändertagande.

”Infektiös endokardit, IE, är en systemisk infektion som involverar hjärtats klaffar.”

Vad är syftet med detta Berzelius-symposium?
– Vi kommer att utforska nyckelaspekter som rör IE, inklusive dess kliniska förlopp, diagnostiska metoder, behandlingsstrategier och prognoser. Vi kommer att fördjupa oss i de senaste rönen och diskutera multidisciplinära tillvägagångssätt. Vi välkomnar läkare inom alla discipliner, medicinsk personal, forskare och andra som vill fördjupa sin förståelse för IE.

Vad kommer ni ta upp på symposiet?
– Åsikterna går i dagsläget isär om nödvändigheten av intravenösa antibiotika under hela behandlingen, betydelsen av nya avbildningstekniker i diagnostiken, om eventuella kirurgiska ingrepp bör genomföras tidigt eller sent i sjukdomsförloppet, samt förekomsten av endokarditprofylax vid operativa ingrepp. Dessa frågor kommer att diskuteras under symposiet, med stöd av de senaste rönen som presenteras under dagen.