Faktorer för att stanna

Kunna påverka och rimlig bemanning får läkare att stanna

Publicerad 21 november 2023
Text: Annika Wihlborg
Helen Persson, HR-direktör i Region Kalmar län.
Helen Persson, HR-direktör i Region Kalmar län.

Att kunna påverka sin arbetssituation, en rimlig arbetsbelastning, en god arbetsmiljö och bra teamsamverkan är de mest avgörande faktorerna för att läkare ska stanna långsiktigt hos sin arbetsgivare i den regionala hälso- och sjukvården, enligt Framtidens Karriär – Läkares undersökning.

– De faktorer som är viktigast för att läkare ska vilja stanna kvar långsiktigt hos en regional arbetsgivare gäller även övriga yrkesgrupper i sjukvården. Undersökningsresultatet är inte förvånande – de faktorer som toppar rankningen rankas högt även i andra motsvarande undersökningar. Det rör sig om viktiga grundförutsättningar för en långsiktigt god arbetsmiljö, säger Helen Persson, HR-direktör i Region Kalmar län.

Att bli sedd och kunna påverka
Att kunna påverka sin arbetssituation är viktigt för 74 procent av läkarna och toppar därmed listan. På andraplats kommer arbetsbelastning och en god bemanning med 73 procent. Arbetsmiljön hamnar på tredjeplats, 69 procent av läkarna betraktar det som viktigt.
– Undersökningsresultatet bekräftar läkares behov av att verka i ett sammanhang där de blir sedda, bekräftade och kan påverka. Att 60 procent av läkarna anger kompetensutveckling som en viktig faktor för att stanna kvar hos en regional arbetsgivare tydliggör vikten av kontinuerlig kompetensutveckling för läkarkåren, säger Helen Persson.

”Det är av stor vikt att samtliga läkare upplever att de ingår i ett kollegialt sammanhang.”

Kompetensförsörjningsplaner
Hon anser att regionerna bör kunna synliggöra varje individ utifrån ett karriärutvecklingsperspektiv.
– Samtidigt är min bild att alla regioner kontinuerligt bör fokusera på vilka faktorer de behöver arbeta med för att bli en attraktivare läkararbetsgivare. En faktor som kan stödja läkarnas arbetsmiljö är att formulera en långsiktig kompetensförsörjningsplan som förebygger lång- och kortsiktig läkarbrist, vilket i sin tur främjar en god arbetsmiljö, säger Helen Persson.

Stöd från sin närmaste chef
– I Region Kalmar län satsar vi mycket på att utbilda kring ledarskaps- och chefsfrågor så samtliga läkare upplever att de har ett tydligt och bra stöd från sin närmaste chef. Vi lägger mycket resurser på att erbjuda AT- och BT-tjänstgöring av god kvalitet och med bra handledning. Att erbjuda läkare möjlighet till forskning och kontinuerlig fortbildning är andra viktiga byggstenar i regionens arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare för läkare, säger Helen Persson.

Kollegialt sammanhang viktigt
61 procent av läkarna i undersökningen anger teamet och kollegorna som en viktig faktor för att stanna långsiktigt hos sin arbetsgivare.
– Det är av stor vikt att samtliga läkare upplever att de ingår i ett kollegialt sammanhang som främjar kompetensöverföring och kollegialt stöd läkare emellan. För yngre läkare är det exempelvis ofta avgörande med en god tillgång till mer seniora kollegor. Jag tror att teamarbetet kommer att få en alltmer betydelsefull roll i framtidens sjukvård, avslutar Helen Persson.

Vilka är de viktigaste faktorerna för att läkare ska stanna långsiktigt hos sin arbetsgivare inom den regionala hälso- och sjukvården? Ange gärna flera.


1. Kunna påverka sin arbetssituation
2. Arbetsbelastningen/bemanningen
3. Arbetsmiljön
4. Team/kollegor
5. Fortbildning/kompetensutveckling
6. Lön/löneutveckling
7. Ledarskapet
8. Schemaläggning/arbetstider
9. Utvecklingsmöjligheter
10. Tid till reflektion/återhämtning
11. Annat

Om undersökningen:

Undersökningen genomfördes av Framtidens Karriär – Läkare mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 30 oktober – 2 november 2023. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 2,5–4 procentenheter.