Självförskriver

Läkare självförskriver psykofarmaka

Publicerad 21 november 2023
Text: Adrianna Pavlica Foto: Åsa Deleau Wiklund
Maria Larsson, ordförande i Svenska Psykiatriska föreningen. Foto: Åsa Deleau Wiklund

En studie visar att svenska läkare skriver ut psykofarmaka till sig själva i högre grad än läkare i andra länder. Maria Larsson, ordförande i Svenska Psykiatriska föreningen, tror på att skapa bättre vägar för att söka vård.

Studien The association between self-treatment and mental health among Swedish physicians publicerades tidigare i år. Den visar bland annat att 60 procent av de läkare som använder psykofarmaka har skrivit ut den till sig själva.
– Jag skulle förstås vilja se att studien replikeras, men om man utgår från att resultaten stämmer så blir jag inte så förvånad. Som läkare har vi ingen egen företagshälsovård eller motsvarande som gör det lätt att söka hjälp. Det är svårt att gå till en vanlig mottagning, som vi själva kanske ansvarar för, eller där man kan möta personer som man ska handleda till exempel, säger Maria Larsson, ordförande i Svenska Psykiatriska föreningen.
Tidigare hade Ersta sjukhus i Stockholm en särskild mottagning för sjukvårdspersonal, ett initiativ som Maria Larsson hyllar.
– Det var en stor trygghet, att veta att om man behövde hjälp så fanns det en plats för det, säger Maria Larsson.

”Som läkare har vi ingen egen företagshälsovård eller motsvarande som gör det lätt att söka hjälp.”

Självdiagnostisering
Bland just psykiatriker finns en stor kunskap, men det är ändå inte lämpligt att ställa diagnos och medicinera på egen hand, menar Maria Larsson.
– När jag var AT-läkare på medicinakuten kom det in en överläkare i internmedicin som var övertygad om att han hade magkatarr och ville behandlas för detsamma, men jag tyckte att vi skulle göra ett EKG och det visade sig att det var en hjärtinfarkt. Det är svårt ibland att hjälpa sig själv, och det är så viktigt att man får rätt hjälp. Kanske ska man inte alls ha psykofarmaka när man mår dåligt psykiskt, utan istället motionera mer, gå i terapi eller jobba mindre.

Lyfta problem
Enligt Maria Larsson är det viktigt att läkare lever som de lär.
– Jag vet att det är svårt, jag tänker mig att vi bör bli bättre på det inom läkarkåren. Vi behöver ha en dag i veckan utan krav, vi behöver prata mer med varandra och lyfta problem. Det måste finnas tydliga vägar där vi kan få hjälp att få rätt behandling och insatser och utesluta vanlig samsjuklighet som skadligt bruk av alkohol. Det handlar om en respekt för vår mänsklighet också. Den är ändå grunden för att göra ett bra jobb när vi möter patienter, säger Maria Larsson.