Fungerar bra

Personalen är vårdens största tillgång

Publicerad 21 november 2023
Text: Adrianna Pavlica Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

När läkare ombeds att ge exempel på vad som fungerar bra inom hälso- och sjukvården är svaret givet för många: det är personalen som lyfter svensk vård.

I vår undersökning ombads läkare att ge exempel på något som fungerar bra inom hälso- och sjukvården. Många har svarat att det är vårdpersonalen själva som står för det mest positiva. ”Vi är lojala mot varandra ute i vården. Vi gör mycket bra för våra patienter. Vi löser många problem med hjälp av knappa resurser”, skriver en läkare. ”De flesta enskilda individer vill att det ska funka och vi försöker stötta varandra och kämpar på. Mina arbetskamrater gör att jag orkar för jag tycker om dem allihop!”, skriver en annan. Flera svarande är också inne på hur personalen ”på golvet” gör det bästa av ofta svåra förutsättningar. ”Allas engagemang. Alla vill patientens bästa och trollar med knäna för att göra det möjligt”, skriver en läkare.

Högkvalitativ vård
Teamarbete och samarbete är också två viktiga faktorer som lyfts fram. ”Personal som sätter patienten i fokus, och arbetar gemensamt för att uppnå patientens bästa”, skriver en läkare som svarat på enkäten.
Många är också överens om att patienterna får vård av hög kvalitet, men också det är ofta kopplad till vårdpersonalen snarare än systemet. Exempelvis skriver en läkare: ”På grund av god kompetens och personligt engagemang ges oftast en vård av hög kvalitet”.
Det ges också exempel på vilka delar av vården som fungerar bra. Bland annat lyfter läkare fram BVC, barnsjukvården, skolhälsovården, akutsjukvården, ambulansen, ASIH och hjärtsjukvården.

Uppskattad ST-handledning
Flera nämner att det är de svårast sjuka som tycks få bäst hjälp samt att det kan vara svårt att komma in i vårdkedjan – men att den i sig fungerar bra. ”När man väl kommer in så blir man fantastiskt väl omhändertagen. Undersökningar, mottagningsbesök m.m. Allt är detaljerat och fantastiskt”, skriver en läkare.
En del uppskattar också ST-utbildningen och tycker att handledning fungerar bra.
Det finns också några svaranden i undersökningen som inte kan lyfta fram något bra alls.

Det här fungerar bra i vården

• Vårdpersonalen
• Teamkänsla och samarbete
• Vården har hög kvalitet
• ST-handledning

Om undersökningen:

Undersökningen genomfördes av Framtidens Karriär – Läkare mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 30 oktober – 2 november 2023. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 2,5–4 procentenheter.