SYLF

SYLF vill korta tiden från examen till specialist

Publicerad 21 november 2023
Text: Annika Wihlborg Foto: Gabriel Liljevall
Robert Holmqvist, ST-läkare i psykiatri och ordförande i SYLF. Foto: Gabriel Liljevall
Robert Holmqvist, ST-läkare i psykiatri och ordförande i SYLF. Foto: Gabriel Liljevall

SYLF, Sveriges Yngre Läkares Förening, verkar för att underläkares löner inte ska halka efter andra vårdprofessioner. Att korta tiden från läkarexamen till färdig specialist är ytterligare en angelägen fråga, liksom att ge fler yngre läkare möjlighet att forska och utvecklas som ledare.

– Underläkare halkar efter lönemässigt i förhållande till andra läkare och andra vårdprofessioner. Lönen matchar inte utbildningens längd eller läkarens ansvar. Införandet av den nya läkarutbildningen och BT riskerar att ytterligare pressa lönerna nedåt. Vi vill att regionerna ser över ingångslönerna för BT så den är på samma nivå som ingångslönerna för ST. Det är inte minst viktigt för att bibehålla läkaryrkets attraktivitet, säger Robert Holmqvist, ST-läkare i psykiatri och ordförande i SYLF.
Ytterligare en prioriterad fråga för SYLF är att korta tiden från läkarexamen till färdig specialist. Läkare tvingas idag till ofrivillig väntetid mellan läkarexamen och specialistbevis.
– Grundproblemet är att utbildningstjänsterna efter examen inte dimensioneras efter dagens behov. Fler regioner behöver följa Nationella vårdkompetensrådets rekommendationer om att gå över till 18 månaders AT som standard. Möjligheten att använda ST-läkare som handledare behöver också nyttjas mer, säger Robert Holmqvist.

”Införandet av den nya läkarutbildningen och BT riskerar att pressa lönerna nedåt.”

Statlig samordning
SYLF vill se en statlig samordning kring ST-tjänster. SYLF vill även att samtliga regioner förbinder sig att erbjuda minst 19 AT-platser per 100 000 invånare. Det kan minska den nuvarande problematiken med större regioner som till viss del skjuter över ansvaret för AT-platser på mindre regioner.
SYLF är tveksamma till att rekommendera unga läkare att börja med forskning under nuvarande förutsättningar. Idag ges ofta inte utrymme att forska på arbetstid och man riskerar att minska sin livslön genom att doktorera.
– Vi vill se ett lönepåslag på minst 10 procent för läkare som doktorerat. All forskning bör dessutom bedrivas inom ramen för en anställning och inte behöva ske på fritiden, säger Robert Holmqvist.

Öka andelen som blir chefer
SYLF verkar även för att öka andelen läkare som blir chefer och ledare i sjukvården. Undersökningar visar att yngre läkares intresse för att ta sig an en ledar- eller chefsroll är stort. Två av tre underläkare kan tänka sig en chefsbefattning i framtiden.
– Det är viktigt att i ökad utsträckning tillvarata yngre läkares ledarskapsintresse. Exempelvis bör samtliga regioner tillhandahålla ledarskaps-ST, en påbyggnadsutbildning till läkarens ordinarie ST. Läkare behöver få möjlighet till tidig ledarskapserfarenhet för att bättre kunna ta sig an en chefsroll, säger Robert Holmqvist.