Cullberg-stipendiet

Studie av suicid på Grönland

Publicerad 7 maj 2024
Text: Adrianna Pavlica
Beatrice L’Estrade Ehrström är en av förra årets Cullberg-stipendiater.
Beatrice L’Estrade Ehrström är en av förra årets Cullberg-stipendiater.

Beatrice L’Estrade Ehrström, en av Cullberg-stipendiaterna, reste till Grönland för att studera suicidprevention. I huvudstaden Nuuk finns den enda psykiatriska kliniken.

Beatrice L’Estrade Ehrström är ST-läkare i psykiatri i norra Stockholm och var en av fyra läkare som tilldelades Cullberg-stipendiet förra året. Hon tillbringade drygt två veckor i huvudstaden Nuuk på Grönland, både inom öppenvård och slutenvård.
– Suicidtalen på Grönland sticker ut markant mot övriga världen. Per capita är det sju gånger så många som tar livet av sig på Grönland än i Sverige till exempel, säger hon.
Slutenvården i Nuuk består av 13 platser, och det är den enda psykiatriska kliniken som finns på Grönland.
– Och det finns inga vägar, utom i Nuuk. I övrigt får man åka båt eller köra över isen, och klimatförändringar och issmältning gör det svårare att ta sig dit, säger Beatrice L’Estrade Ehrström.

”Per capita är det sju gånger så många som tar livet av sig på Grönland än i Sverige.”

Vissa skillnader
Något som var annorlunda på kliniken i Nuuk var att också rättspsykiatriska patienter fanns där. Och så var synen på hasch annorlunda, eftersom bruket är så utbrett på Grönland.
– En annan stor skillnad var att flera som arbetade kände patienterna eller var släkt. Dessutom präglas psykiatrin på Grönland av att personer kommer dit och jobbar i bara några månader, medan patienterna och problemen finns kvar. Det är svårt att får någon kontinuitet i vården. Sen är det dubbelspråkigt och man får jobba med tolk hela tiden vilket är ytterligare en utmaning.
Vad förvånade dig?
– Det kändes väldigt tryggt inom psykiatrin trots att de hade färre säkerhetsåtgärder. En annan sak som förvånade var att man använde sig av akupunktur inom psykiatrin. Och läkarna var väldigt praktiska i sitt sätt att bedriva vård, det var snabba beslut och ett mer pragmatiskt förhållningssätt, säger Beatrice L’Estrade Ehrström.

Jobba närmare
Hon tar med sig en rad lärdomar till arbetet i Sverige.
– Det handlar till exempel om att jobba närmare med sociala och arbetsterapeutiska insatser, liksom olika omvårdnadsåtgärder. Och att jobba på kortare beslutsvägar. På Grönland är det förstås speciellt för där känner läkarna till både miljö och omständigheter, men också i Sverige kan vi hela tiden ha med oss en tanke kring patientens sammanhang i övriga livet.

Övriga stipendiater

• Emma Claesdotter-Knutsson, överläkare i barn- och ungdomspsykiatri i Region Skåne samt docent vid Lunds universitet
• Johan Sahlsten Schölin, överläkare vid Psykoskliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg
• Isak Sundberg, överläkare vid Psykiatrimottagningen för unga vuxna, Akademiska sjukhuset i Uppsala
• Johannes Thorman, ST-läkare i vuxenpsykiatri i Malmö