TBE

Symposium om TBE

Publicerad 7 maj 2024
Text: Annika Wihlborg Foto: Andreas Andersson
Helena Hervius Askling, överläkare i infektionssjukdomar vid Akademiskt Specialistcentrum och docent vid KI. Foto: Andreas Andersson
Helena Hervius Askling, överläkare i infektionssjukdomar vid Akademiskt Specialistcentrum och docent vid KI. Foto: Andreas Andersson

Hallå där Helena Hervius Askling, överläkare i infektionssjukdomar vid Akademiskt Specialistcentrum och docent vid KI. Initiativtagare till Berzelius symposium 110, ”TBE in clinical practice”, som arrangeras av SLS den 4–5 oktober 2024 i Göteborg.

Hur allvarlig är TBE?
– Fästingburen encefalit (TBE) kan vara en mycket allvarlig sjukdom. Med tanke på den ökade förekomsten i Europa ser vi konsekvenserna i termer av neurologiska eller neuropsykologiska följdsjukdomar i 30–40 procent av de kliniska fallen. Antalet TBE-fall har ökat på senare år och var rekordhögt 2023.

Vad är syftet med symposiet?
– Syftet är att fokusera på de kliniska aspekterna av diagnostik, behandling, rehabilitering och förebyggande av TBE. Vår ambition är att dela kunskap, uppdatera oss om de senaste kliniska rönen, väcka forskningsfrågor samt att ge deltagarna möjlighet att bygga nätverk över specialitetsgränser, nationellt och internationellt.

”Med tanke på den ökade förekomsten i Europa ser vi konsekvenserna i termer av neurologiska eller neuropsykologiska följdsjukdomar.”

Vad kommer ni att behandla?
– I dagsläget saknas behandlingsmöjligheter och samsyn för optimal rehabilitering efter den akuta fasen. Vi lyfter fram erfarenheter och var vetenskapen står nu. Huvudtalare är Daniel Ruzek, professor i virologi vid Masaryk University, om ”Behandling av TBE-infektion – var är vi nu?” samt Dace Zavadska, barnläkare och professor vid Riga Stradins University, om ”TBE hos barn” samt diskussioner om kliniska fall.

Vilka läkare välkomnar du att delta?
– Många specialiteter berörs av TBE. Vi välkomnar såväl primärvårdsläkare som neurologer, barnläkare, infektionsläkare, rehabiliteringsläkare, internmedicinare, mikrobiologer samt övriga med intresse av diagnostik, behandling, rehabilitering och förebyggande av TBE.