Presentation
AISAB Prehospitala läkarvård

Unik möjlighet för läkare inom prehospital vård

Publicerad 7 maj 2024
Nu tas flera steg för att skapa en mer sammanhållen och effektiv organisation för den prehospitala vården i Stockholms län.
Nu tas flera steg för att skapa en mer sammanhållen och effektiv organisation för den prehospitala vården i Stockholms län.

Vill du arbeta mitt i händelsernas centrum? Kommande månader tar AISAB över merparten av den prehospitala vården i Stockholm. För dig som vill vara med och utveckla framtidens prehospitala läkarvård finns nu en unik möjlighet.

Den prehospitala vården i Stockholms län genomgår stora förändringar. Och i centrum står AISAB. I flera olika steg tar det regionägda bolaget över merparten av den prehospitala vården i länet. Huvudsyftet med förändringen är att skapa en mer jämlik och god nära vård där samtliga invånare i regionen, oavsett var de befinner sig, får tillgång till prehospital läkarvård.
– Det här är ett nationellt helt unikt uppdrag och en unik möjlighet för medarbetare att söka sig till, säger Jani Sundqvist, verksamhetschef vid AISAB.
När samtliga uppdrag har övergått till AISAB ansvarar bolaget för de läkartjänster som bemannar akutläkarbilar, jourläkarbilar, prehospital bakjour på prioriterings- och dirigeringstjänst och ambulanshelikoptern. Tanken är att medarbetarna ska få möjlighet att rotera mellan de olika uppdragen.

Livsviktigt uppdrag
Det är fyra olika uppdrag. Det de har gemensamt är att medarbetarna kommer att befinna sig mitt i händelsernas centrum.
– Du åker på allt från hjärtstopp till bedömningsuppdrag, där du bedömer och vägleder patienten rätt i den fortsatta vården. Din arbetsmiljö och dina uppdrag kommer att vara väldigt varierande, säger Jani och berättar att medarbetarna samverkar med ambulanssjukvården men också med andra myndigheter som polis och räddningstjänst.
Att bemanna ambulanshelikoptern med läkarkompetens är nytt för Region Stockholm. Övriga tre uppdrag sköts idag av flera olika privata vårdgivare. Det innebär att rekryteringsbehovet är stort.
– Vi söker läkare med specialitet inom akutsjukvård, anestesi eller intensivvård men även allmänläkare. Du ska vara specialistutbildad, ha minst tre års erfarenhet och gilla att vara i händelsernas centrum. Och kanske framför allt gilla ett jobb där du inte vet hur dagen kommer att se ut, säger Jani.

Jani Sundqvist, verksamhetschef vid AISAB, ser fram emot att utveckla den prehospitala vården tillsammans med alla medarbetare.
Jani Sundqvist, verksamhetschef vid AISAB, ser fram emot att utveckla den prehospitala vården tillsammans med alla medarbetare.

Utveckling och kunskapsutbyte
Ytterligare en egenskap som är viktig bland de framtida medarbetarna är viljan att vara med och utveckla den prehospitala vården. För det är inte enbart en unik prehospital vård som byggs upp utan också en kunskapsorganisation.
– Det här är ett utvecklingsuppdrag. Den tjänst som vi ska leverera är nationellt unik. Våra medarbetare är med och utvecklar den prehospitala vården utifrån ett större perspektiv och kommer att bidra med både forskning och utveckling, säger Jani.
I nuläget utgår läkarna, som idag är anställda av en privat vårdgivare, från en egen station, men det kommer att ändras. För att kunskapsutbytet ska bli så stort som möjligt också mellan olika yrkeskategorier placeras de vägburna enheterna på AISAB:s ambulansstationer.
– Vi vill integrera den här verksamheten med den övriga prehospitala vården som vi bedriver. Vi tror att närhet till ambulans- och specialenheter, som man i hög grad samverkar med, är en väldigt viktig del av kunskapsutbytet, säger Jani och berättar att läkaren i jourläkarbilen arbetar med en ambulanssjukvårdare medan läkaren i akutläkarbilen jobbar tillsammans med en specialistsjuksköterska.

Uppbyggnad i olika steg
Att samla Region Stockholms prehospitala vård är ett stort projekt och bollen är redan i rullning. I februari tog AISAB över Falcks ambulansverksamhet i Stockholm. Och i början av nästa år går också Samaritens ambulansverksamhet i Stockholm över till AISAB:s regi.
För de prehospitala läkartjänsterna är det tre skarpa datum som gäller. Den 10 augusti startar akutläkarbilarna och jourläkarbilarna. Prioriterings- och dirigeringstjänstens läkarfunktion startar den 1 november. Samma datum tillsätts också den nya funktionen medicinsk dirigent, som är en specialistsjuksköterskefunktion. Det är den medicinska dirigenten som koordinerar enheterna i sin helhet.
Den sista pusselbiten är helikoptertjänsten som startar den 1 februari 2025. Samtliga enheter kommer att vara bemannade dygnets alla timmar, årets alla dagar.
– Det här är en fantastisk tid med så många unika möjligheter, säger Jani.

AISAB

AISAB är ett helägt bolag inom Region Stockholm och en viktig del av akutsjukvården i regionen. I våra uppdrag samverkar vi främst med primärvård, akutsjukvård och SOS Alarm AB för att säkerställa snabbt omhändertagande och god vård av sjuka och skadade. Vi bedriver framgångsrikt ett prehospitalt träningscenter, KTC, forskning och utveckling och Akademisk ambulans.

Kompetensutveckling är centralt för våra medarbetare. Vi har standardiserade utbildningsprogram som vi följer för våra kliniska medarbetare och gör också individuella utvecklingsplaner.

AISAB har idag 20 ambulansstationer i länet och cirka 1000 medarbetare. Det här är en siffra som kommer att öka det närmsta året. Under 2024 och 2025 flyttas ansvaret för de prehospitala läkartjänsterna och Samaritens Ambulans AB:s ambulansverksamhet i Stockholm över till AISAB.

Beslutet att AISAB får ansvaret för de prehospitala tjänsterna i den framtida sammanhållna organisationen har fattats i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

aisab.nu