Annons

2022-11-24

Välkommen till Framtidens Specialistläkare 2023

Välkommen till Kongressen den 26-28 september 2023.

2022-11-23

Skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss

Som medarbetare på Region Sörmland är du en del i ett stort och viktigt arbete mot målet – Sveriges friskaste län.

2022-11-23

Berzelius symposium: post COVID-19 condition 13th January

Welcome to Berzelius symposium 106: Rehabilitation of post COVID-19 condition – an update of knowledge

2022-11-23

Magisterutbildning på distans i demensvård hösten 2023

Önskar du fördjupa dina kunskaper om demenssjukdomar och handläggningen i processen?

2022-11-23

Stöd och inspiration i ditt arbete med våldsutsatta kvinnor

Stöd i ditt arbete med våldsutsatta kvinnor

2022-11-23

Digital teknik ger bättre kliniska prövningar

I olika pilotprojekt utvecklar AstraZeneca lösningar i framkant.

2022-11-15

Evidensbaserad psykoterapi 45 hp

En möjlighet för läkare att bredda sin kompetens!

2022-05-11

Stöd och inspiration i ditt arbete med våldsutsatta kvinnor

Stöd i ditt arbete med våldsutsatta kvinnor

2022-05-11

Digital sjukvård med fokus på individen

Smart digitalisering gör det lättare för medborgaren.

2022-05-11

Win-win när patienten är i centrum

Här har man kommit långt med patientcentrerad vård mycket tack vare nyttjandet av digitala innovationer.