Etikettarkiv: Appar

Hållbar digital vård växer – Doktor24 rekryterar läkare

Tobias Perdahl, verksamhetschef på Doktor24.
Tobias Perdahl, verksamhetschef på Doktor24.
Doktor24:s modell för hållbar digital vård bygger på nära samarbete med den fysiska vården. Bolaget växer snabbt och rekryterar nu fler erfarna läkare.
– Vi arbetar för att förbättra sjukvården i Sverige, säger verksamhetschef Tobias Perdahl.

Allt fler söker vård online. Sedan lanseringen 2017 har Doktor24 haft fokus på att integrera digital och fysisk vård, och är nu en av de ledande aktörerna.
– På Doktor24 har vi alltid patienten i centrum och vi behöver inte kompromissa, vi ger digital vård när det går och fysisk när det behövs. Vi samarbetar med vårdcentraler, närlab och närakuter och kan därför hjälpa patienten även då det krävs fysisk undersökning, säger Doktor24:s verksamhetschef och medgrundare Tobias Perdahl.
Doktor24 skiljer sig också från andra digitala vårdaktörer genom den AI-baserade triageringen som inleder alla vårdbesök. En chattbot bedömer vårdbehovet enligt etablerade riktlinjer och guidar patienten till antingen egenvårdsråd, digitalt vårdmöte eller ett fysiskt vårdbesök. Anamnes och förslag på journaltext skapas automatiskt – vilket underlättar bedömning och spar administrativ tid.
Samtliga Doktor24:s läkare är specialistkompetenta och arbetar deltid på Doktor24, oftast hemifrån eller från kontor. Via en smidig IT-lösning kan läkaren chatta, få bilduppladdningar och ha telefon- eller videosamtal med patienter. Sanna Siljeholm arbetade länge som distriktsläkare innan hon började på Doktor24.
– Doktor24:s plattform är lättanvänd och patientsäker. Upplägget är också flexibelt vilket gör det enkelt att kombinera med ordinarie arbete och familj. För mig är det viktigt att mitt arbete och min arbetsplats bidrar till värde. Genom Doktor24:s unika triagering och integrering med fysisk vård skapar vi tillgänglighet till vård på ett kvalitativt och hållbart sätt. Rätt vård på rätt nivå sparar tid och pengar för patienten, vården och samhället, och det är så jag ser att sjukvården måste utvecklas, säger hon.

Just nu söker vi specialistläkare. Läs mer och ansök här!

Sanna Siljeholm, distriktsläkare som även arbetar på Doktor24.
Sanna Siljeholm, distriktsläkare som även arbetar på Doktor24.
Är du intresserad av att arbeta på Doktor24 som läkare?
För mer information och kontakt med Doktor24:
Maria Albinsson, rekryteringsansvarig
Tel: 070-715 27 74
E-post: maria@doktor24.se

Tobias Perdahl, verksamhetschef
Tel: 070-602 45 23
E-post: tobias@doktor24.se
careers.doktor24.se

SLSO:s digitala pilotsatsningar uppskattas av patienter och läkare

Ulrika Lindman, verksamhetschef och distriktsläkare på Djursholms husläkarmottagning. Foto: Gonzalo Irigoyen
Ulrika Lindman, verksamhetschef och distriktsläkare på Djursholms husläkarmottagning. Foto: Gonzalo Irigoyen
Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, genomför ett pilotprojekt där de integrerar olika digitala lösningar i den ordinarie primärvårdsverksamheten runtom i länet. Djursholms husläkarmottagning och Råsunda vårdcentral är två av SLSO:s pilotanläggningar.

– Vi ingår i en pilot för ”Alltid öppet”, en app som patienter kan använda dygnet runt för att själva boka videobesök och fysiska besök hos läkare, sjuksköterska, psykolog eller kurator. Vi gör även digitala läkarbesök, där patienten genomför ett videomöte med läkaren istället för att fysiskt infinna sig på husläkarmottagningen. Videomötena används både för nybesök och uppföljning av befintliga patienter, säger Ulrika Lindman, verksamhetschef och distriktsläkare på Djursholms husläkarmottagning.
Hon ingår i den processgrupp som löpande utvärderar och bidrar till att utveckla de digitala tjänsterna inom SLSO. Hon och övriga läkare på Djursholms husläkarmottagning är därmed i allra högsta grad delaktiga i utvecklingen och integreringen av de digitala lösningar som på sikt kan komma att användas i hela primärvården inom SLSO.

Positivt gensvar från patienterna
– Vi upplever många fördelar med de digitala lösningarna, både för oss och för patienterna. Både appen och videomötena har enkelt kunna integreras i vår ordinarie verksamhet, och de gör att vi kan erbjuda patienten en ökad tillgänglighet och fler kontaktvägar till oss, säger Ulrika Lindman.
Gensvaret från patienternas sida har överlag varit positivt, många uppskattar att inte behöva komma till vårdcentralen för att exempelvis få ett sjukintyg i samband med influensa eller att kunna genomföra ett uppföljningsbesök på husläkarmottagningen även när de är på resande fot.
– Jag upplever också att patientmöten via video är mer distinkta och ofta resulterar i ett mer effektivt och fokuserat möte mellan patient och läkare, vilket spar tid för både patienten och oss. På sikt är målsättningen att patienten ska kunna triagera sig själv genom att besvara ett antal inledande frågor om sin hälsostatus. Det är roligt att vara en pilotenhet och att få vara med och utveckla framtidens digitala lösningar som på sikt kanske kan användas i hela regionens primärvård, säger Ulrika Lindman.

En bild säger mer än tusen ord
Även Råsunda vårdcentral i Solna använder appen Alltid öppet samt videomöten mellan läkare och patient.
– Jag betraktar digitala verktyg som ett viktigt och efterfrågat komplement till vår övriga verksamhet. Många patienter efterfrågar videomöten, så mina tider bokas ofta väldigt snabbt. Då en bild säger mer än tusen ord, ger ett videomöte oss läkare ett fullständigare bedömningsunderlag än telefonsamtal med patienten. Patientsäkerheten stärks eftersom jag kan se patientens ansikte och patienten har dessutom loggat in säkert via Bank-ID, säger Nemrud Büyükkaya, distriktsläkare och medicinskt ansvarig läkare på Råsunda vårdcentral.
Han har varit engagerad i SLSO:s digitala utveckling sedan starten och är bland annat med i den processgrupp med sjukvårdspersonal och patienter som tillsammans utvecklat appen Alltid öppet.
– Fördelarna med digitala verktyg i primärvården är många, det är därför självklart för mig att engagera mig i dess utveckling. Patientmötena blir fokuserade och patienten spar tid och kan möta oss via videolänk i sitt hem, på arbetsplatsen eller helt enkelt där de befinner sig för tillfället. Det känns bra att vara med och utveckla digitala verktyg som kan bidra till en ökad tillgänglighet och minskade väntetider för patienterna. Jag vill gärna vara delaktig i utvecklingen av fler digitala verktyg framöver, det är positivt att SLSO involverar vårdpersonal i utvecklingsarbetet redan från start, säger Nemrud Büyükkaya.
Han trivs mycket bra med sitt arbete som distriktsläkare. Det ger honom möjlighet att följa patienter över tid, möta många olika typer av patienter i olika åldrar och arbeta utifrån ett medicinskt helhetsperspektiv som inkluderar hela kroppen.
– Jag anser att videomöten passar i princip alla typer av patienter, i synnerhet de som har psykosociala besvär eller av olika anledningar har svårt att ta sig till vårdcentralen. Patienter som behöver en somatisk undersökning kallas dock till ett fysiskt möte, säger Nemrud Büyükkaya.

Nemrud Büyükkaya, distrikts­läkare och medicinskt ansvarig läkare på Råsunda vårdcentral i Solna.
Nemrud Büyükkaya, distrikts­läkare och medicinskt ansvarig läkare på Råsunda vårdcentral i Solna.
Primärvården SLSO
SLSO bedriver primärvård genom vårdcentraler och husläkarmottagningar i hela Stockholms läns landsting. Vårdcentralerna och husläkarmottagningarna erbjuder olika former av medicinsk behandling, rehabilitering, omvårdnad och förebyggande hälsovård. SLSO har också akademiska vårdcentraler som bedriver forskning och utbildning i syfte att höja vårdens kvalitet.
www.slso.sll.se

KRY bygger framtidens vårdorganisation

Delar av KRY:s kvalitetsteam, från vänster: Joakim Röstlund, MAL och specialist i allmänmedicin, Annette Alaeus, specialist i infektionsmedicin, Maria Christoffersson, patientsäkerhetsansvarig och Nasim Farrokhnia, forsknings- och utbildningschef.
Delar av KRY:s kvalitetsteam, från vänster: Joakim Röstlund, MAL och specialist i allmänmedicin, Annette Alaeus, specialist i infektionsmedicin, Maria Christoffersson, patientsäkerhetsansvarig och Nasim Farrokhnia, forsknings- och utbildningschef.
Med över 300 000 patient­möten sedan lanseringen i mars 2015 är KRY den största digitala vårdgivaren i Sverige. Bolagets ambitioner är höga, energin likaså. Digital vård är en het potatis, därför passade vi på att prata med delar av KRY:s kvalitetsteam för att få en inblick i vart de är på väg och hur de bygger framtidens arbetsmiljö för kliniker.

KRY sätter patienten först
KRY är en vårdgivare som gör det möjligt att via en app träffa läkare eller psykolog genom videosamtal i mobilen – helt på patienternas villkor. KRY grundades med målet att ge patienter snabb och enkel tillgång till högkvalitativ vård, oavsett var man bor eller vem man är. Sedan dess har KRY kommit att bli den största digitala vårdgivaren i Europa. KRY står idag för cirka 2% av alla läkarbesök inom primärvården.
– När KRY grundades var det utifrån ett patientperspektiv. Det var det faktum som gjorde att vi valde att ha öppet årets alla dagar klockan 06–24 och att inrätta en patientsupport dit patienterna kan höra av sig om de har frågor angående sitt vårdmöte. Men det har också inneburit att vi kunnat bygga en helt ny vårdorganisation utan något av det bagage som finns i den etablerade primärvården, säger Joakim Röstlund, specialist i allmänmedicin och medicinskt ansvarig läkare på KRY.
– Vår ambition är att erbjuda den bästa vården för så många patienter som möjligt. För att lyckas med det är det avgörande att även erbjuda den bästa arbetsmiljön för våra kliniker.

Över 260 kollegor
Joakim berättar att det redan nu skiljer sig mycket att arbeta på KRY jämfört med fysisk vård i allmänhet och offentlig vård i synnerhet.
– Det börjar redan i samband med rekryteringen. Alla som börjar hos oss genomgår en gedigen rekryterings- och inlärningsprocess. Vi kvalitetssäkrar också med ett bakjoursteam med specialister som alltid finns tillgängligt för att ge råd och stödja våra läkare om det skulle behövas, samt möjligheten att konsultera andra kollegor. Våra läkare följs också upp kontinuerligt för att säkerställa att medicinska riktlinjer följs, förklarar Joakim.
Men är det inte ensamt om man inte arbetar med kollegor?
– Jag förstår hur man kan tro det men faktum är att då vi är över 260 kliniskt verksamma, finns det en stark sammanhållning där man som enskild kliniker kan prata digitalt med sina kollegor och få råd och stöd i realtid. Utöver det ordnar vi, med jämna mellanrum, webinarier och fysiska sammankomster för alla våra kliniker. Annars är man självklart välkommen att besöka och arbeta från vårt huvudkontor i Stockholm om man vill.
Digital vård debatteras ju mycket och anses av många som kontroversiell. Vad tycker du om det?
– Vi utmanar definitivt hur gängse primärvård bedrivs men mycket av kritiken handlar också om okunskap kring vad vi gör och hur vi arbetar. Här har vi som vårdaktör ett stort ansvar att vara noga med att endast genomföra bedömningar som låter sig göras digitalt. Utvecklingen kring detta går hela tiden framåt och då vi arbetar digitalt har vi också en unik möjlighet att bygga in olika vägar för kvalitetsuppföljning i våra system.

Kvalitet, forskning och lärande i fokus
Just kvalitet, forskning och utbildning är något som ligger i rampljuset för KRY. Nasim Farrokhnia är forsknings- och utbildningschef på KRY.
– Alla som arbetar på KRY ska känna att de får möjlighet att bli en bättre kliniker. Det handlar dels om personlig uppföljning och återkoppling, dels om kompetens och professionell utveckling. KRY:s lärande- och utvecklingsprogram KRY Academy erbjuder webbinarier, föreläsningar och workshops samt även möjlighet till forskningssamarbeten kring digital vård där kunskapsluckorna är många. Med ett starkt techbolag i ryggen genereras dagligen enorma mängder data kopplade till våra patientmöten vilket skapar unika möjligheter för utvärdering och forskning. Samtidigt ger variationerna i geografi, ålder, symptom, sökorsaker och diagnoser hos våra patienter möjlighet till kliniskt lärande, säger Nasim Farrokhnia.
Du har ju lång erfarenhet av att arbeta kliniknära inom akutsjukvård och bland annat som verksamhetschef för akuten på Södersjukhuset. Hur kommer det sig att du valde att börja jobba på KRY?
– Vården står inför stora utmaningar och dagens snabba teknikutveckling kan ge många nya lösningar för både patienter och personal. Det KRY gör för att förbättra kommunikationen mellan patienterna och vården är inspirerande. Jag känner mig också trygg med KRY:s patientsäkra plattform där jag i realtid kan konsultera kollegor av olika specialiteter och erfarenheter utöver en bakjour. Glädjande nog ligger patienternas nöjdhet på 4,7 av 5 om hur de upplever vårdmötet med KRY:s läkare, avslutar Nasim Farrokhnia.

Jobba hos KRY
Som läkare på KRY får du möjlighet att vara med och påverka framtidens primärvård. Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan vara flexibel i tid och rum, kompetenta och stöttande kollegor, nära ledarskap och möjligheten att få arbeta i moderna arbetsverktyg.

Läs mer och ansök här

KRY
KRY är en vårdgivare som gör det möjligt för patienter att träffa läkare och psykologer via videosamtal i mobilen. Idag finns KRY i Sverige, Norge och Spanien.
Lanserades: 2015
Genomförda patientmöten: 300 000+
Antal kliniker: 260+

KRY
Huvudkontor: Regeringsgatan 54, Stockholm
www.kry.se

Växtvärk för Doktor24 – rekryterar fler läkare

Tobias Perdahl, verksamhetschef på Doktor24.
Tobias Perdahl, verksamhetschef på Doktor24.
Digitala vårdgivaren Doktor24 satsar på en modell för digital vård som bygger på nära samarbete och partnerskap med fysiska vården. Bolaget växer snabbt och rekryterar nu fler läkare.
– Vi vill i grunden förbättra sjukvården i Sverige, säger verksamhetschef Tobias Perdahl.

Digital vård växer snabbt. Fler patienter söker vård via appar, och allt fler vårdgivare vill använda moderna system för att möta sina patienter. Doktor24 lanserades 2017 med fokus på att integrera digital och fysisk vård, och har därför snabbt blivit en av de största aktörerna på svenska marknaden.
– Vi är stolta över att kunna ta hand om alla patienter – vi ger digital vård när det går, fysisk när det behövs. Vi behöver inte kompromissa med patientens behov av fysisk undersökning då vi samarbetar med vårdcentraler, närlab och närakuter – därigenom kan vi ta hand om patienter även när behov av fysisk undersökning föreligger, säger Doktor24:s verksamhetschef och medgrundare Tobias Perdahl.
Doktor24 skiljer sig även genom att triagering sker med hjälp av artificiell intelligens. Med ett smart system som ställer frågor kan patienter guidas till egenvårdsråd, digitala vårdmöten eller tider för fysiska besök på vårdcentraler, dygnet runt. Anamnes skapas automatiskt – vilket underlättar bedömningar och spar administrativ tid.
Doktor24:s läkare är samtliga specialistkompetenta och arbetar oftast från egen bostad eller kontor. Genom dator kan man chatta, få bilduppladdningar och ha telefon- eller videosamtal med patienter efter behov. Sanna Siljeholm har till vardags arbetat som distriktsläkare och därutöver även arbetat på Doktor24.
– Doktor24:s plattform är enkel, effektiv och patientsäker att arbeta i. Flexibiliteten i när och hur mycket jag kan vara aktiv på plattformen och träffa patienter är starka skäl till att jag gjort det utöver mitt kliniska arbete. Ett starkt kvalitetsfokus och att jag snabbt kan erbjuda fysisk undersökning gör att jag känner mig trygg i att arbeta digitalt, säger hon.

Sanna Siljeholm, distriktsläkare som även arbetar på Doktor24.
Sanna Siljeholm, distriktsläkare som även arbetar på Doktor24.
Är du intresserad av att arbeta på Doktor24 som läkare?
För mer information och kontakt med Doktor24:
Maria Albinsson, rekryteringsansvarig
Tel: 070-715 27 74
E-post: maria@doktor24.se

Tobias Perdahl, verksamhetschef
Tel: 070-602 45 23
E-post: tobias@doktor24.se
careers.doktor24.se