Etikettarkiv: Bemanningsföretagen

Bemanningsläkare bidrar till att sjukvården fungerar

Eva Domanders, ordförande i Bemanningsföretagen. Foto: Håkan Målbäck
Eva Domanders, ordförande i Bemanningsföretagen. Foto: Håkan Målbäck
66 procent av läkarna anser att läkare från bemannings- och konsultföretag är viktiga för hälso- och sjukvården. Samtidigt är 56 procent av läkarna positivt inställda till landstingen och regionernas målsättning att vara oberoende av inhyrd personal senast 2019.

– Att majoriteten av läkarna anser att bemanningsläkare är viktiga för hälso- och sjukvården överensstämmer med våra egna undersökningsresultat. De visar att bemanningsläkare anser att de har ett betydelsefullt uppdrag och fyller en viktig funktion. Det är naturligt att inte alla läkare är positivt inställda till bemanningsläkare, att arbeta via ett bemannings- och konsultföretag passar inte alla. Att majoriteten av läkarna är för kravet på oberoende av inhyrd personal överensstämmer med vår bild av att bemanningsläkare endast är en del av lösningen på sjukvårdens kompetensförsörjningsbehov, säger Eva Domanders, ordförande i branschorganisationen Bemanningsföretagen och vd på bemanningsföretaget Rent a Doctor.
Hon anser att bemanningsläkare fyller en viktig funktion i hälso- och sjukvården eftersom de bidrar till att sjukvården fungerar, även när det är brist på läkarkompetens. Bemanningsläkare bidrar exempelvis till att vårdcentraler kan hållas öppna och att operationer inte behöver ställas in.

Satsa på tydlig kravställning
– Mitt råd till hälso- och sjukvårdsaktörer som köper in bemanningstjänster är att formulera tydliga kravspecifikationer och vara tydlig med hur behoven ser ut. Formulera era krav och förväntningar på de bemanningsläkare ni anlitar, det underlättar både bemanningsföretagens matchning och för bemanningsläkaren, som förstås är mån om att göra ett bra jobb. Gör gärna en kort checklista eller kravlista som kan skickas till samtliga nya bemanningsläkare. Det bidrar också till att de snabbt kan sätta sig in i era rutiner och arbetssätt, säger Eva Domanders.

Strategisk HR-partner
Hon uppmanar sjukvårdsaktörer att betrakta bemanningsföretagen som en långsiktig strategisk HR-partner.
– Bemanningsföretagen är experter på strategisk kompetensförsörjning, så det finns många fördelar med att etablera en kontinuerlig och långsiktig dialog med dem. Vi ser att landsting och regioner som satsar på dialog, partnerskap och samverkan ofta får ut mesta möjliga av såväl upphandlingar som de bemanningsläkare man hyr in, säger Eva Domanders.

Är läkare från bemannings- och konsultföretag viktiga för hälso- och sjukvården?

Landsting och regioner ska vara oberoende av inhyrd personal senast 2019. Är du för eller emot kravet på oberoende av inhyrd personal?

Läkare från bemannings­företagen säkrar tillgång till vård

Ann-Kari Edenius, förbundsdirektör på Bemanningsföretagen. Foto: Bemanningsföretagen
Ann-Kari Edenius, förbundsdirektör på Bemanningsföretagen. Foto: Bemanningsföretagen
62 procent av läkarna anser att läkare från bemanningsföretag bidrar till hälso- och sjukvården.
– Det är ofta tack vare resursläkarna som läkarbesök och planerade operationer faktiskt kan bli av, säger Ann-Kari Edenius, förbundsdirektör på Bemanningsföretagen.

– Det är glädjande att så många läkare har upptäckt hur läkare från bemanningsföretag kan bidra till att utveckla hälso- och sjukvården. Det är i många fall resursläkarna som får sjukvården att fungera, och tack vare dem som läkarbesök och planerade operationer faktiskt kan bli av, säger Ann-Kari Edenius, förbundsdirektör på branschorganisationen Bemanningsföretagen.
Hon anser att läkare från bemanningsföretag spelar en allt viktigare roll i takt med att bristen på i synnerhet vissa typer av specialistläkare ökar.

Kompetens där den behövs mest
– Möjligheten att arbeta som resursläkare gör att de specialistläkare vars kompetens är en eftertraktad bristvara kan spendera sin arbetstid där de behövs som allra mest. En resursläkare kan exempelvis arbeta på en mottagning en dag i veckan och på en specialistavdelning veckans övriga dagar. Det gör att fler patienter får ta del av deras kompetens och att de knappa resurserna kan användas på ett optimalt sätt, säger Ann-Kari Edenius.
Hon anser också att möjligheten att arbeta som resursläkare är viktig för att behålla så många specialistläkare som möjligt i den kliniska verksamheten. De läkare som föredrar en friare arbetsform där de själva styr när och var de ska arbeta kan fortsätta arbeta kliniskt på sina egna villkor, annars finns det en risk att de lämnar vården helt. Resursläkare bidrar även till att utveckla sjukvården eftersom de sprider vidare erfarenheter från olika verksamheter.

Fylla mer strategisk roll
– Läkare från bemanningsföretag är en nödvändig pusselbit för att vi ska kunna vara säkra på att ha rätt kompetens på rätt plats i framtidens sjukvård. Resursläkare kan på många håll fylla en mer strategisk roll i hälso- och sjukvården, men då krävs att de betraktas som en del av den långsiktigt strategiska kompetensförsörjningen snarare än en akut lösning i samband med vakanser och sjukfrånvaro. Hälso- och sjukvården skulle ha mycket att vinna på en mer systematisk samverkan med bemanningsföretagen, som ju är experter på strategisk kompetensförsörjning, säger Ann-Kari Edenius.

Anser du att läkare från bemanningsföretag bidrar till hälso- och sjukvården?
bemanning1_graf