Etikettarkiv: Bemanningsläkare

Bemanningsläkare värdefulla

Eva Domanders, ordförande i Kompetensföretagen och vd på Klara.
Eva Domanders, ordförande i Kompetensföretagen och vd på Klara.
– Undersökningen visar att många bemanningsläkare bidrar med en värdefull insats, inte minst för att skapa en dräglig arbetsmiljö för den ordinarie personalen, säger Eva Domanders.

– Läkarnas svar tyder på att bemanningsläkare bidrar till en stärkt patientsäkerhet och en ökad vårdkvalitet när de avlastar läkare som har för många patienter på sin lott. Möjligheten att arbeta som bemanningsläkare attraherar allt fler, bland annat många seniora läkare som fortsätter att arbeta på sina egna villkor även när de passerat pensionsåldern, säger Eva Domanders, ordförande i Kompetensföretagen och vd på Kompetensföretaget Klara.

Värdefull kompetensöverföring
– Det är intressant att 35 procent betraktar bemanningsläkarna som värdefulla för att tillföra erfarenhet och handledningskompetens. Det sker en kompetensöverföring när erfarna bemanningsläkare överför kompetens mellan sina olika uppdragsgivare, vilket verkligen kan utveckla vården, säger Eva Domanders.
– Grunden till en hög kvalitet på bemanningstjänster läggs i upphandlingsarbetet. Inled dialogen med bemanningsföretagen så tidigt som möjligt i upphandlingsprocessen och sträva efter en så god framförhållning som möjligt i kompetensplaneringen, säger Eva Domanders.

Kan läkare från bemanningsföretag vara värdefulla för hälso- och sjukvården?
På vilka sätt kan läkare från bemanningsföretag vara värdefulla för hälso- och sjukvården?
Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Läkare mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 18–21 oktober 2019. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 2,5–4,0 procentenheter.

Konsulter behövs för att täcka vakanser

Mer än hälften av läkarna anger att deras verksamheter anlitar läkare från bemannings- och konsultföretag. Verksamheterna har främst behov av bemanningsläkare för att täcka vakanser och för att kunna hantera det dagliga patientflödet och uppfylla vårdgarantin. Läkare från bemanningsföretag behövs också vid semestertider, vid hög arbetsbelastning, för många patienter per läkare, för att få en viss specialistkompetens och vid sjukfrånvaro.

I vilken omfattning anlitar din verksamhet läkare från bemanningsföretag?
I vilka sammanhang har ni främst behov av läkare från bemanningsföretag? Ange gärna flera.

1. För att täcka vakanser
2. För att kunna hantera det dagliga patientflödet och uppfylla vårdgarantin
3. Vid semestertider
4. Vid hög arbetsbelastning, för många patienter per läkare
5. För att få en viss specialistkompetens till en sjukvårdsenhet
6. Vid sjukfrånvaro
7. För att kunna hålla vårdplatser öppna
8. För att tillföra erfarenhet/handledningskunskap till sjukvårdsenheten (om det saknas)
Om undersökningen
Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av läkare 22 mars–2 april 2019. Över 1 000 läkare har svarat på undersökningen.

Kompetens och erfarenhet viktigast

Relevant kompetens och erfarenhet är det absolut viktigaste kriteriet för att anlita bemanningsläkare. Sedan följer kontinuitet och förmågan att kunna samarbeta i ett team.

Vilka är de viktigaste kriterierna för att anlita en läkare från ett bemanningsföretag? Ange gärna flera.

1. Relevant kompetens och erfarenhet för uppdraget
2. Kontinuitet, att samma läkare kan återkomma regelbundet
3. Att kunna samarbeta i ett team
4. Att kunna arbeta självständigt
5. Att ha bra referenser
6. Att bemanningsföretaget är auktoriserat
7. Tillgänglighet
8. Timpriset
9. Vet ej
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Läkare genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 19–22 oktober 2018. Statistisk felmarginal 2,5–3,5 procentenheter.