Etikettarkiv: Doktor24

Vill du driva den digitala revolutionen och radikalt förbättra vården?

Vi behöver fler läkare som vill vara med och utveckla våra marknadsledande digitala lösningar.

Baserat på AI, intelligent automatisering och djup medicinsk kunskap skapar vi förbättrad tillgänglighet och en enklare vardag för patienter och vårdpersonal. Se våra spännande roller inom teknik, medical content, innovation och förändringsledning.

Vi söker läkare för utveckling av framtidens intelligenta vårdtjänster. Klicka här för mer information och ansök

Klicka här för att läsa mer om Platform24

Om Platform24

Platform24 utvecklar systemstöd för sammanhållna digitala vårdkedjor som underlättar ökad tillgänglighet, effektivitet och medicinsk säkerhet. Vi är Nordens största företag när det gäller automatisk triage för att leda patienter till rätt vårdnivå och rätt vårdenhet, även i komplexa flöden längs hela patientvägen.

Bland våra kunder finns sjukvårdsregioner, privata vårdgivare och försäkringsbolag. Platform24 ägs av Investor AB och Apoteket AB.

Arbeta som läkare på Doktor24

Doktor24 samarbetar med den fysiska primärvården för att skapa hållbar digital vård och nu rekryterar vi fler läkare.

Hos oss får du en gedigen introduktion när du börjar. Vi vill ha dig som törstar efter egen utveckling och tror att en gedigen grund i digital vård kommer vara värdefull för resten av din karriär. Vi garanterar att du kommer att växa både kliniskt och tekniskt hos oss.

Är du läkare och vill arbeta med oss på Doktor24?

Klicka här för att se våra lediga tjänster

Doktor24

Doktor24 är en digital vårdgivare som genom att integrera digital och fysisk vård skapar en hållbar vård med patienten i centrum.

Läs mer på careers.doktor24.se

Corona accelererar utvecklingen av distansvård

Tobias Perdahl, medicinsk chef för Doktor24. Foto: Doktor24
Tobias Perdahl, medicinsk chef för Doktor24. Foto: Doktor24

Coronapandemin har inneburit en kraftigt ökad efterfrågan på digitala vårdmöten och har på många sätt fungerat som en katalysator för digital vård på distans. Utvecklingen kommer sannolikt att ge långsiktiga effekter som bland annat resulterar i en mer ”digifysisk” vård.

83 procent av läkarna anser att digital vård på distans kan vara till nytta för patienten. 86 procent anser att digital vård på distans har fått en ökad betydelse i samband med coronapandemin och 88 procent kan själva tänka sig att ha patientsamtal på distans.
– Det är roligt att fler läkare är positiva nu jämfört med tidigare. Andelen läkare med egna erfarenheter av patientmöten på distans har förmodligen ökat explosionsartat under coronapandemin, säger Tobias Perdahl, medicinsk chef för Doktor24. Han är styrelseledamot i E-hälsoläkarna och specialistläkare i internmedicin.

Mer digifysisk vård
– Den utveckling av digital vård som annars skulle ha tagit fem år har nu ägt rum på ett par månader. Jag är övertygad om att efterfrågan på digitala vård på distans kommer att vara fortsatt hög även efter coronapandemin, säger Tobias Perdahl.
En utmaning för framtidens digitala vård är enligt honom att man behöver hitta ett långsiktigt hållbart ersättningssystem som gör det ekonomiskt försvarbart för vårdgivare att exempelvis kombinera digitala och fysiska patientmöten.
Han tror att fler aktörer kommer att kombinera digital och fysisk vård, eftersom det digitala patientmötet kan ofta behöva kompletteras med ett fysiskt möte, som provtagning.
– Den typen av undersökningar kommer i ökad utsträckning att kunna genomföras av exempelvis apotekspersonal, säger Tobias Perdahl.

”När patienten kan komplettera läkarmötet med egna hälsodata så möjliggör det en effektivare vård”

Självmonitorering nästa steg
– Det är glädjande att fler läkare är positivt inställda till den digitala vården. Utvecklingen började redan innan corona, men pandemin har gjort att den verkligen fått fart, säger Christer Rosenberg, specialist i allmänmedicin. Han är medlem i SFAM:s patientsäkerhets- och kvalitetsråd, expert och sakkunnig åt Socialstyrelsen och senior rådgivare åt Cuviva AB.
Han betraktar videomöten med patienter som ett första steg i den digitala vården. I nästa steg kommer även självmonitorering, att patienten gör mätningar själv på hemmaplan, till exempel mäter sitt blodtryck.
– När patienten kan komplettera läkarmötet med egna hälsodata så möjliggör det en effektivare vård eftersom läkarna då kan ägna mer tid åt de svårast sjuka patienterna. Forskning visar även att livskvaliteten ökar och andelen sjukhusinläggningar minskar med distansmonitorering, säger Christer Rosenberg.

Klara fler vårdkrävande
Han tror att den nuvarande utvecklingen av digital vård är här för att stanna, eftersom läkare och patienter mer och mer upptäcker fördelarna med distansvård, men även av demografiska skäl.
– Antalet individer som är 80+ och har ett stort vårdbehov kommer att öka med 50 procent de kommande tio åren enligt SCB, vilket innebär att läkare behöver kunna träffa fler patienter digitalt för att kunna ge en god vård till samtliga, säger Christer Rosenberg.
En utmaning är enligt honom att patientdatalagen och kommunallagen begränsar samverkan över myndighetsgränserna.
– Ytterligare en utmaning är traditionen i att sjukvården vet vad som är bäst för varje enskild patient. När distansvården fortsätter att utvecklas bör sjukvården vara beredd att göra patienten mer delaktig och lämna över ett större ansvar till patienten för dennes egen hälsa, med stöd av vården, avslutar han.

Christer Rosenberg, specialist i allmänmedicin. Foto: Sergio Joselovsky
Christer Rosenberg, specialist i allmänmedicin. Foto: Sergio Joselovsky
Anser du att digital vård på distans kan vara till nytta för patienten?
Har digital vård på distans fått en ökad betydelse i samband med coronapandemin?
Kan du själv tänka dig att ha ett patientsamtal på distans, via telefon eller digitalt?
Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Läkare mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 24–29 april 2020. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 2,5–4,0 procentenheter.

Doktor24 söker läkare som vill bygga framtidens sjukvård

Tobias Perdahl, medicinsk chef på Doktor24.
Tobias Perdahl, medicinsk chef på Doktor24.

Digital vård fortsätter att växa och Doktor24:s digi-fysiska modell efterfrågas allt mer av både patienter och vårdgivare. Bolaget växer snabbt och söker nu legitimerade läkare.

– Vi arbetar för en effektiv och ansvarsfull digitalisering av svensk sjukvård. Vårt fokus har sedan start varit att integrera digital och fysisk vård och vi har ett tydligt patientperspektiv. Idag samarbetar vi med vårdcentraler, apotek, närlab och närakuter i hela Sverige och Doktor24:s tekniska plattform efterfrågas dessutom av många regioner som vill effektivisera vården och integrera lösningar för digitala vårdkedjor, säger bolagets medicinska chef Tobias Perdahl.

AI-bot spar resurser
Alla besök inleds med att patientens vårdbehov bedöms av en sjuksköterska eller med hjälp av bolagets unika AI-chattbot. Patienten triageras enligt etablerade riktlinjer till antingen egenvårdsråd, digitalt vårdmöte eller ett fysiskt vårdbesök. Anamnes och förslag på journaltext skapas automatiskt, vilket underlättar bedömning och spar tid. Vårdpersonalen kan chatta, få bilduppladdningar och ha telefon- eller videosamtal med patienten.

Emma Sist, specialistläkare i allmänmedicin på Doktor24.
Emma Sist, specialistläkare i allmänmedicin på Doktor24.

Mer socialt att jobba vid datorn
Idag arbetar både leg. läkare och specialistkompetenta läkare med lång yrkeserfarenhet på Doktor24. Emma Sist, specialistläkare i allmänmedicin, har arbetat hos Doktor24 sedan 2019 och menar att det är både utvecklande och socialt.
– Det känns tryggt och utvecklande att man jobbar så ambitiöst med uppföljning och återkoppling på vårt arbete. Pricken över i:et är att vi kollegor peppar varandra och utbyter erfarenheter på vår intern-chatt under passen, ungefär som en digital bakjour. Det är mer socialt att arbeta hemifrån vid datorn än att sitta på rummet på mitt vanliga arbete!
Möjligheten att arbeta deltid hemifrån och ta ett pass när det fungerar i livspusslet är för många ett stort plus.
– Det är skönt att själv välja sin tid och kunna arbeta hemifrån. Att kunna gå ifrån familjelivet ett par timmar, sätta sig i ett arbetsrum hemma och hjälpa patienter runt om i hela Sverige känns mycket bra. Dialogen och tacksamheten från patienterna är bästa feedbacken!

Jobba med oss på Doktor24. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Är du intresserad av att arbeta på Doktor24 som läkare?

För mer information och kontakt med Doktor24:
Maria Albinsson, rekryteringsansvarig
Tel: 070-715 27 74
E-post: maria@doktor24.se

Tobias Perdahl, medicinsk chef
Tel: 070-602 45 23
E-post: tobias@doktor24.se

careers.doktor24.se

Tobias Perdahl, medicinsk chef på Doktor24.

Hållbar digital vård växer – Doktor24 rekryterar läkare

Tobias Perdahl, verksamhetschef på Doktor24.
Tobias Perdahl, verksamhetschef på Doktor24.
Doktor24:s modell för hållbar digital vård bygger på nära samarbete med den fysiska vården. Bolaget växer snabbt och rekryterar nu fler erfarna läkare.
– Vi arbetar för att förbättra sjukvården i Sverige, säger verksamhetschef Tobias Perdahl.

Allt fler söker vård online. Sedan lanseringen 2017 har Doktor24 haft fokus på att integrera digital och fysisk vård, och är nu en av de ledande aktörerna.
– På Doktor24 har vi alltid patienten i centrum och vi behöver inte kompromissa, vi ger digital vård när det går och fysisk när det behövs. Vi samarbetar med vårdcentraler, närlab och närakuter och kan därför hjälpa patienten även då det krävs fysisk undersökning, säger Doktor24:s verksamhetschef och medgrundare Tobias Perdahl.
Doktor24 skiljer sig också från andra digitala vårdaktörer genom den AI-baserade triageringen som inleder alla vårdbesök. En chattbot bedömer vårdbehovet enligt etablerade riktlinjer och guidar patienten till antingen egenvårdsråd, digitalt vårdmöte eller ett fysiskt vårdbesök. Anamnes och förslag på journaltext skapas automatiskt – vilket underlättar bedömning och spar administrativ tid.
Samtliga Doktor24:s läkare är specialistkompetenta och arbetar deltid på Doktor24, oftast hemifrån eller från kontor. Via en smidig IT-lösning kan läkaren chatta, få bilduppladdningar och ha telefon- eller videosamtal med patienter. Sanna Siljeholm arbetade länge som distriktsläkare innan hon började på Doktor24.
– Doktor24:s plattform är lättanvänd och patientsäker. Upplägget är också flexibelt vilket gör det enkelt att kombinera med ordinarie arbete och familj. För mig är det viktigt att mitt arbete och min arbetsplats bidrar till värde. Genom Doktor24:s unika triagering och integrering med fysisk vård skapar vi tillgänglighet till vård på ett kvalitativt och hållbart sätt. Rätt vård på rätt nivå sparar tid och pengar för patienten, vården och samhället, och det är så jag ser att sjukvården måste utvecklas, säger hon.

Just nu söker vi specialistläkare. Läs mer och ansök här!

Sanna Siljeholm, distriktsläkare som även arbetar på Doktor24.
Sanna Siljeholm, distriktsläkare som även arbetar på Doktor24.

Är du intresserad av att arbeta på Doktor24 som läkare?
För mer information och kontakt med Doktor24:
Maria Albinsson, rekryteringsansvarig
Tel: 070-715 27 74
E-post: maria@doktor24.se

Tobias Perdahl, verksamhetschef
Tel: 070-602 45 23
E-post: tobias@doktor24.se
careers.doktor24.se

Växtvärk för Doktor24 – rekryterar fler läkare

Tobias Perdahl, verksamhetschef på Doktor24.
Tobias Perdahl, verksamhetschef på Doktor24.
Digitala vårdgivaren Doktor24 satsar på en modell för digital vård som bygger på nära samarbete och partnerskap med fysiska vården. Bolaget växer snabbt och rekryterar nu fler läkare.
– Vi vill i grunden förbättra sjukvården i Sverige, säger verksamhetschef Tobias Perdahl.

Digital vård växer snabbt. Fler patienter söker vård via appar, och allt fler vårdgivare vill använda moderna system för att möta sina patienter. Doktor24 lanserades 2017 med fokus på att integrera digital och fysisk vård, och har därför snabbt blivit en av de största aktörerna på svenska marknaden.
– Vi är stolta över att kunna ta hand om alla patienter – vi ger digital vård när det går, fysisk när det behövs. Vi behöver inte kompromissa med patientens behov av fysisk undersökning då vi samarbetar med vårdcentraler, närlab och närakuter – därigenom kan vi ta hand om patienter även när behov av fysisk undersökning föreligger, säger Doktor24:s verksamhetschef och medgrundare Tobias Perdahl.
Doktor24 skiljer sig även genom att triagering sker med hjälp av artificiell intelligens. Med ett smart system som ställer frågor kan patienter guidas till egenvårdsråd, digitala vårdmöten eller tider för fysiska besök på vårdcentraler, dygnet runt. Anamnes skapas automatiskt – vilket underlättar bedömningar och spar administrativ tid.
Doktor24:s läkare är samtliga specialistkompetenta och arbetar oftast från egen bostad eller kontor. Genom dator kan man chatta, få bilduppladdningar och ha telefon- eller videosamtal med patienter efter behov. Sanna Siljeholm har till vardags arbetat som distriktsläkare och därutöver även arbetat på Doktor24.
– Doktor24:s plattform är enkel, effektiv och patientsäker att arbeta i. Flexibiliteten i när och hur mycket jag kan vara aktiv på plattformen och träffa patienter är starka skäl till att jag gjort det utöver mitt kliniska arbete. Ett starkt kvalitetsfokus och att jag snabbt kan erbjuda fysisk undersökning gör att jag känner mig trygg i att arbeta digitalt, säger hon.

Sanna Siljeholm, distriktsläkare som även arbetar på Doktor24.
Sanna Siljeholm, distriktsläkare som även arbetar på Doktor24.
Är du intresserad av att arbeta på Doktor24 som läkare?
För mer information och kontakt med Doktor24:
Maria Albinsson, rekryteringsansvarig
Tel: 070-715 27 74
E-post: maria@doktor24.se

Tobias Perdahl, verksamhetschef
Tel: 070-602 45 23
E-post: tobias@doktor24.se
careers.doktor24.se