Etikettarkiv: Företagsläkare

Företagshälsa ger samhällsvinster

Peter Munck, vd för branschorganisationen Sveriges företagshälsor. Foto: Juliana Wiklund
Peter Munck, vd för branschorganisationen Sveriges företagshälsor. Foto: Juliana Wiklund
I oktober 2019 släppte Sveriges företagshälsor en omfattande forskningsrapport. Liksom många tidigare studier visade rapporten starka samband mellan arbetsmiljö och personlig hälsa, vilket åter­igen sätter strålkastaren på det stora behovet av fler företagsläkare.

Antalet företagsläkare är oerhört få och det saknas fortfarande statlig finansiering för utbildning av nya specialister. Trots bristen på läkare med rätt kompetens har Arbetsmiljöverket annonserat ökade krav på arbetsmiljökontroller, vilket riskerar att leda till långa köer och bli en mycket dyr historia.
– Ibland undrar jag om det är så här staten vill ha det. Att utbilda en arbetsmedicinare kostar minst en miljon kronor och en sådan kostnad är svår för en liten kommun eller ett företag att bära, konstaterar Peter Munck, vd för branschorganisationen Sveriges företagshälsor.

Statligt uppdrag saknas
Han berättar att det hela tiden strävas efter nya, innovativa sätt att driva utvecklingen av arbetsmedicin, med goda resultat, men så länge finansieringen uteblir spelar det ingen roll hur bra förslagen är.
– I dagsläget finns enbart åtta stycken arbets- och miljömedicinska kliniker för praktikplatser för företagsläkare. Orsaken är att landstingen inte har något uppdrag att utbilda arbetsmedicinare. Trots detta arbetar vi intensivt för att skapa kunskapspåfyllnad ihop med klinikerna och bistå dem för att de ska kunna minimera sin insats i förhållande till resultat.

Skulle ge samhällsvinster
Avsaknaden av statliga initiativ blir desto mer förvånande då man tittar på de samhällsvinster företagshälsovården kan bidra till. Förutom det preventiva arbetet, som leder till minskad belastning av primärvården, tenderar personer med tillgång till företagshälsovård vara sjukskrivna under kortare perioder än andra och behovet av återbesök är inte lika stort.
– Vår rapport ”Arbetsmiljö, organisation och hälsa – hur hänger det ihop och varför?” visar tydliga samband mellan arbetsmiljö och hälsa. Skulle branschen kompetensförsörjas på rätt sätt skulle vi ha en friskare befolkning som får en bättre ålderdom samtidigt som de lever och orkar jobba längre. Samhällsvinsterna skulle vara enorma och det är något vi verkligen hoppas att vår nya arbetsmarknadsminister kommer att uppmärksamma, avslutar Peter.

Som företagsläkare rår du över din egen arbetsprocess

Sofia Åström Paulsson, Medicinskt ansvarig läkare hos Avonova. Foto: Thomas Henrikson
Sofia Åström Paulsson, Medicinskt ansvarig läkare hos Avonova. Foto: Thomas Henrikson
Avonova är en företagshälsa som är nytänkande, modern och nyfiken, med ett smittsamt driv. Här kan läkare tänka fritt och utforma en vårdprocess som är effektiv och smart samtidigt som den präglas av kreativitet och mångsidighet.

Sofia Åström Paulsson är sedan drygt tre månader tillbaka medicinskt ansvarig för hela Avonovas verksamhet. Hon har lång erfarenhet inom företagshälsovården, ett område hon var intresserad av redan under läkarutbildningen.
– Jag gillar att se människan i sitt vanliga liv snarare än i en sjukhussal. Att göra besök ute på arbetsplatser är oerhört spännande och som ett företags läkare blir man del av en helhet på ett annat sätt än inom traditionell vård som helt centreras kring den enskilda patienten. Varje ärende blir unikt och mångfacetterat – förutom att förstå individens behov behöver man använda sin kreativitet och ta hänsyn till att det finns en arbetsgivare med på resan och ibland även fack och försäkringskassa. Men det finns inget roligare än när man får alla parter att arbeta mot samma mål, säger Sofia.

Kan fördjupa sig i sina intressen
Hon blev många gånger frustrerad av sin upplevelse inom landstingsvården och lockades av ett arbete där man ges förutsättningar att göra ett bra arbete och i team med andra professioner. Det finns inget krav på att ha en specialistutbildning inom företagshälsovård för att bli företagsläkare – tilläggsspecialiteten arbetsmedicin kan man ordna med tiden – men det gäller att ha en passion för att rädda människor till en fungerande vardag, att hjälpa dem att vidga sina vyer och se sina styrkor.
– Som företagsläkare har man stor frihet att fördjupa sig inom olika delar av den arbetsmedicinska världen och man har ofta stora möjligheter att påverka sin arbetssituation och arbetsinnehåll.

Strävar efter hållbarhet
Avonovas värdeord dialog, helhet och hållbarhet passade Sofia som hand i handske. Målet är att genom en god dialog se helheten bakom varje ärende och nå lösningar som är hållbara både för individ och arbetsgivare.
– Mitt kall är att rädda arbetsliv, varje dag. Genom att identifiera risker i arbetsmiljön och hjälpa företag att utveckla den organisatoriska hälsan känner jag att jag gör stor nytta inte bara för den enskilda individen, utan också för arbetsplatsen och samhället i stort. Vi strävar verkligen efter en hållbar situation, såväl för individen som för det större sammanhanget, avslutar Sofia.

Vi söker företagsläkare. Läs med och ansök här!

Avonova
Avonova erbjuder tjänster inom företagshälsa och ledarutveckling. Med bred kunskap och stort engagemang hjälper vi organisationer och deras medarbetare att bli mer hållbara, kommunicera mer effektivt och må bättre. Våra 700 medarbetare på 120 orter levererar varje dag hälsotjänster över hela Sverige.

Kontakt:
Carina Lundmark Ågren, HR-chef, Tel: 010-810 40 20, carina.lundmark@avonova.se
Sofia Åström Paulsson, Medicinskt ansvarig läkare Avonova, Tel: 08-120 126 80, sofia.paulsson@avonova.se
Eva-Karin Boström, Studierektor Avonova, eva-karin.bostrom@avonova.se
www.avonova.se