Etikettarkiv: Forskningsläkare

Forskningsläkare blev chefer i globala nätverk

Per Johanson och David Sjöström är två av AstraZenecas forskningsläkare som tagit klivet upp till chefskap. Foto: Patrik Bergenstav
Per Johanson och David Sjöström är två av AstraZenecas forskningsläkare som tagit klivet upp till chefskap. Foto: Patrik Bergenstav
Att bli sedd för det man gör, ett ständigt flöde av utbildningar och flexibla arbetstider i en global, dynamisk forskarmiljö. Ibland till och med en längtan efter att få mer jobb!

Per Johanson och David Sjöström är gruppchefer för kliniska studier i sen fas inom CVRM (Cardiovascular, Renal and Metabolic diseases) på AstraZeneca i Mölndal.
De beskriver en vardag som är mycket långt från den offentliga sjukvård och forskning där båda har sina rötter, Per i kardiologi sedan 1990 och David i anestesi sedan 1996. Ändå var det inte självklart att ”byta sida”.
– Jag tvekade länge, mest inför att lämna det kvalitetsarbete jag deltog i nationellt och internationellt, till exempel European Society of Cardiology’s Global Task Force för definition av hjärtinfarkt, säger Per Johanson.
Han fick förfrågningar från AstraZeneca i nästan tre års tid, men hade svårt att ”öppna tankedörren” till att lämna en bra och framskjuten position i klinik och akademi för att gå över till ett ganska okänt område.

För lite att göra
– Men 2013 skulle jag fylla 50 och tänkte ”snart slutar de väl att fråga”, så jag valde att pröva. Det var nyfikenhet, spänning inför nya utmaningar och vidare utvecklingsmöjligheter som drev mig, säger Per Johanson.
Efter ett halvår kom tvivlen:
– Jag hade faktiskt lite tråkigt, tyckte att jag hade för lite att göra. Men då sa jag ifrån och fick snabbt mer ansvar och fler spännande uppdrag. Sedan dess har det varit riktigt, riktigt bra!
– Visst saknade jag mina nätverk inom kvalitetsarbetet i början. Men jag fick så mycket annat i stället, säger Per Johanson.
David Sjöström arbetade först på två mindre forskningsföretag innan han 2010 kom till AstraZeneca.

Små bolag kämpar
– De små företagen har sina fördelar, men är väldigt konjunkturkänsliga, där är ofta en kamp för överlevnad. Därför kändes det bra att komma till AstraZeneca, med enorma resurser för att hjälpa patienter och för att utveckla oss som arbetar här, genom kurser och nya utmaningar, säger David Sjöström.
Det som främst lockade honom till AstraZeneca var nyfikenhet på människor och nya sammanhang att utvecklas i, men kanske främst en världsledande forskningsmiljö där hans arbete kan bli till nytta för miljoner patienter över hela världen.
Han arbetar dagligen med personer och grupper över hela världen.
– En helt unik miljö. AstraZeneca är ju Sveriges enda globala läkemedelsutvecklande industri. Idag kan jag påverka på ett helt annat sätt än när jag satt på min lilla kammare på sjukhuset, säger David Sjöström.

Har blivit chefer
Båda startade på AstraZeneca som forskningsläkare men har numera chefsansvar för varsin grupp på cirka tio personer inom CVRM, ett växande område där man bland annat söker nya indikationer för diabetesläkemedlet dapagliflozin och blodproppshämmaren ticagrelor.
Utbildningarna har varit många. Först den tvååriga kursen i pharmaceutical medicine vid University of Basel och sedan en rad utbildningar och chefskurser, bland annat vid Ledarstudion i Stockholm.
– Vi har en väldigt aktiv HR-avdelning, med ett ständigt flöde av kurser. Vi har båda fått flera olika vinklingar på hur man utvecklar sitt ledarskap, berättar David Sjöström.
Och ledarskapskurser riktar ofta fokus mot – dig själv.
– För att kunna behärska olika situationer måste man veta var man står, lära känna sig själv bättre. Jag tycker att jag har vuxit som människa tack vare de här kurserna, säger David Sjöström.

Fördomar och okunskap
Han påpekar att kontrasten mot den offentliga vården är stor:
– Som ST-läkare gick jag ett utvecklingsprogram med bland annat en UGL-kurs, det var bra. Men sedan jobbade jag mer än tio år i sjukvården utan en enda kurs.
Till sist pratar vi om okunskap och fördomar om läkare i industrin.
– Några kollegor anser nog att vi gått över till ”andra sidan” och börjat ”kränga läkemedel”. Det beror kanske på historik och att deras enda kontakt med industrin är våra säljare, säger Per Johanson.
– Jag tror att många sjukhusverksamma läkare faktiskt inte känner till de rigorösa regelverk som sedan länge omgärdar både oss inom den globala forskningsorganisationen och den kommersiella sidan. För oss innebär det ett uttalat krav att strikt hålla på integritet och etik.
– I praktiken innebär det till exempel att ett projekt som jag drar igång här granskas betydligt mera noggrant och kritiskt, både inom företaget och från myndigheter, än om jag skulle göra motsvarande inom akademin.

AstraZeneca
AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel.
AstraZeneca har verksamhet i mer än 100 länder och har 61 100 medarbetare globalt, varav 6 700 i Sverige.
Här möts du av en arbetsmiljö där kreativa idéer och innovativ teknik möter världsledande forskning. Dessutom kommer allt du gör att tjäna ett syfte: att skapa framtidens läkemedel.
Alla arbetsplatser har en internationell prägel. I Mölndal utanför Göteborg ligger ett av AstraZenecas tre strategiska forskningscentra med 2 400 medarbetare. De andra två är Cambridge i Storbritannien och Gaithersburg i USA.
I Göteborg bedrivs forskning främst kring hjärta/kärl, njursjukdom, metabolism, andningsvägar, inflammation och autoimmunitet. Här arbetar läkare främst med forskning och utveckling inom kliniska projekt i tidig eller sen utvecklingsfas, samt inom Patient Safety-avdelningen.
I Södertälje ligger det nordisk-baltiska marknadsbolaget där läkare arbetar med projekt och produkter.
AstraZenecas totala försäljning 2017 uppgick till 22,5 miljarder dollar. Samma år investerade företaget 5,8 miljarder dollar i forskning.

AstraZeneca Gothenburg
Pepparedsleden 1
431 83 Mölndal
Tel: 031-776 10 00
www.astrazeneca.se

Bra livsplats med stora utvecklingsmöjligheter

Payam Khalili, överläkare och studierektor, Centralsjukhuset i Karlstad. Foto: Erik Nygren
Payam Khalili, överläkare och studierektor, Centralsjukhuset i Karlstad. Foto: Erik Nygren

– För mig liksom för många andra läkare är det viktigt att inte stagnera. De goda utvecklingsmöjligheterna är en stor anledning till att jag blivit kvar inom Landstinget i Värmland i alla år, säger Payam Khalili, överläkare och studierektor, Centralsjukhuset i Karlstad.

Payam Kahlili tog sin läkarexamen i Lund för 15 år sedan. Planen var att göra AT-tjänst i Skåne men ett erbjudande från Landstinget i Värmland fick honom att tänka om.
– Faktum är att jag egentligen hade bestämt mig för att göra en annan AT-tjänst. Men Landstinget i Värmland kryddade AT-tjänsten med några månaders forskningstid vilket avgjorde saken. Jag flyttade till Karlstad med en tanke om att det hela skulle vara temporärt.
Riktigt så blev det inte. Längs vägen träffade han sin blivande fru och upptäckte flera fördelar med att vara verksam på ett lagom stort sjukhus.
– Jag märkte snart att verksamheten verkligen ville satsa på forskning och utveckling och insåg också alla möjligheter som det medförde. Dessa möjligheter finns förstås även på ett universitetssjukhus men där är det kanske lite hårdare konkurrens om de medel som står till buds.

Bra plattform
Payam har under de gångna åren inom Landstinget i Värmland utbildat sig till specialist i både internmedicin och kardiologi. I början av 2016 axlade han rollen som överläkare på hjärtkliniken och är sedan första juli i år även studierektor.
– Jag fungerar som kontaktperson mellan läkarutbildningen i Örebro och landstinget i Värmland. Eftersom jag tidigare varit involverad i läkarutbildningen i form av temaansvarig för studenter som gjort sin VFU här, var arbetet som studierektor en naturlig roll att axla när tillfälle gavs. Jag har alltid brunnit för vårdutvecklingsfrågor och ser uppdraget som en bra plattform för det arbetet.
Till andra läkare som funderar på en flytt till Värmland vill Payam säga, gör det!
– Här finns stora möjligheter. Om man har en hållbar idé finns såväl goda förutsättningar som medel för att utveckla den och göra verklighet av sina planer. I detta digitala tidevarv finns alla möjligheter. Värmland har också en stimulerande miljö med fin natur och nära till allt. En bra plats att leva sitt liv på.

Landstinget i Värmland
Landstinget i Värmland erbjuder hälso- och sjukvård och tandvård av allra högsta kvalitet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmlands befolkning.

Landstinget i Värmland
651 82 Karlstad
www.liv.se
www.liv.se/jobb

Flexibla forskningsläkare i Mölndal med patienter i hela världen

Maria Leonsson-Zachrisson och Per Ladenvall är forskningsläkare på AstraZeneca i Mölndal, ett av företagets tre strategiska FoU-centra i världen.  Foto: Patrik Bergenstav
Maria Leonsson-Zachrisson och Per Ladenvall är forskningsläkare på AstraZeneca i Mölndal, ett av företagets tre strategiska FoU-centra i världen. Foto: Patrik Bergenstav
Att få forska på heltid i en internationell miljö. Testa hypoteser, lösa problem och tolka resultat – hela tiden med patientens bästa för ögonen. Fria, flexibla jobb lockade läkarna Maria Leonsson-Zachrisson och Per Ladenvall till AstraZeneca.

– Ett mycket roligt och stimulerande jobb, säger kardiologen Per Ladenvall, som började som forskningsläkare på AstraZeneca i Mölndal i mars 2015.
– De här två åren har nog varit de roligaste i mitt arbetsliv hittills.
Per Ladenvall blev leg läkare 1997 och jobbade på Östra sjukhuset i Göteborg i 17 år. Där arbetade han kliniskt som hjärtläkare och forskade om stroke. En dag såg han en annons i Läkartidningen: AstraZeneca sökte forskningsläkare.
– Jag hörde mig för bland kompisar som jobbade här. De var väldigt nöjda och jag tänkte, ”duger det åt dem så duger det väl åt mig”, säger Per och skrattar.
Hans kompetens och erfarenheter från stroke-forskningen var direkt till nytta på AstraZeneca.
– Det är väldigt tillfredställande att jobba med kliniska prövningar och samtidigt kunna tillföra kunskap och bli en samtalspartner i både tidiga projekt och inom epidemiologin, säger Per Ladenvall.

Patientperspektivet viktigt
Maria Leonsson-Zachrisson har titeln Senior Medical Lead, och började på AstraZeneca 2006. Hon ler och nickar instämmande åt kollegan Pers goda intryck av sina första år.
– Jag trivs också väldigt bra. Visst kan jag sakna direkta patientkontakter ibland. Men nu arbetar jag med patienter på ett annat plan, säger Maria Leonsson-Zachrisson.
Som forskningsläkare är hon ansvarig för en eller flera studier, kanske ett helt program, och ska se till att patienterna som ingår i studierna har det bra – inte utsätts för onödiga risker, alltför många besök, krånglig information eller att man mäter onödigt många parametrar.
– När jag planerar och genomför studier, måste jag alltid ha patientperspektivet framför mig, säger Maria Leonsson-Zachrisson.
Hon är endokrinolog, tog läkarexamen 1993 och arbetade på Sahlgrenska universitetssjukhuset i tolv år, samtidigt som hon forskade och disputerade.
Sedan ringde en arbetskamrat och tipsade om jobb på AstraZeneca. Maria nappade och har inte ångrat sig.
– Jag får forska på heltid och är en del av en internationell och stimulerande miljö, med väldigt duktiga människor. Och jag jobbar med många olika personalgrupper, det är roligt.

Flexibel arbetstid lockade
Den flexibla arbetstiden var också lockande.
– På sjukhus är man bunden av jourtjänstgöring och har inte samma flexibilitet. Här kan jag jobba hemifrån om det skulle behövas nån dag, säger Maria Leonsson-Zachrisson.
Även Per kan sakna kontakterna med patienter. Å andra sidan: På AstraZeneca har man ibland ”patienter” globalt!
– Vi kan ha studier som går i 20-30 länder och då får man relationer med folk i hela värden. Jag får en inblick i hur det är att vara strokepatient i Peru eller Kina och lär mig hur olika länder hanterar sina strokepatienter – väldigt stimulerande, säger Per Ladenvall.
Båda samarbetar med kollegor, organisationer, akademiska forskare och myndigheter i en lång rad länder, eftersom AstraZeneca är ett globalt bolag.
Mest arbetar de med kliniska studier, men också i pre-klinisk forskning och uppföljande fas 4-studier när läkemedlet är godkänt. Kort sagt: hela processen!
– När jag började här, jobbade jag en hel del i pre-klinisk forskning, jag var den som stod för den kliniska kunskapen och planen framåt, säger Maria Leonsson-Zachrisson.
– Ofta är vi med från väldigt tidig fas, kanske till och med innan substansen testats på människa, för att hjälpa det pre-kliniska teamet att planera för patientstudier.

Spännande forskning
Just nu forskar båda två på samma blodförtunnande läkemedel, Brilique, som idag ges till vuxna med akut kärlkramp eller hjärtinfarkt. Per försöker utröna om Brilique kan göra nytta även för strokepatienter medan Maria forskar om det kan hjälpa barn med sicklecellsanemi och även ansvarar för fas 4-studier om Brilique.
Per Ladenvall har kvar forskning utanför företaget, om riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar. Han är långt ifrån ensam på AstraZeneca om det upplägget.
– Det går bra så länge forskningen inte handlar om läkemedel eller kan utgöra jäv. Vi har även kollegor som har kvar kliniskt arbete någon dag i veckan, säger Per Ladenvall.

AstraZeneca
AstraZeneca är ett globalt, forskningsbaserat bioläkemedelsföretag vars läkemedel används av miljontals patienter världen över. Företaget har verksamhet i mer än 100 länder och har 61 500 medarbetare globalt, varav 6 600 i Sverige.
I Mölndal utanför Göteborg ligger ett av AstraZenecas tre strategiska forskningscentra. De andra två är Cambridge i Storbritannien och Gaithersburg i USA.
I Mölndal bedrivs forskning kring hjärta/kärl, metabolism, andningsvägar, inflammation och autoimmunitet. Här finns 2 500 medarbetare, vilket är nästan en fjärdedel av företagets anställda inom FoU.
AstraZeneca har tillverkning i 17 länder. Den största produktionsanläggningen ligger i Södertälje, där man tillverkar 10 miljarder tabletter årligen i en av världens största tablettfabriker.
AstraZenecas totala försäljning 2015 uppgick till 24,7 miljarder dollar. Samma år investerade företaget 5,6 miljarder dollar i forskning.

AstraZeneca R&D
Pepparedsleden 1
431 83 Mölndal
Tel: 031-776 10 00
www.astrazeneca.se

www.astrazeneca.se