Presentation

Flexibla forskningsläkare i Mölndal med patienter i hela världen

Publicerad 24 april 2017

Maria Leonsson-Zachrisson och Per Ladenvall är forskningsläkare på AstraZeneca i Mölndal, ett av företagets tre strategiska FoU-centra i världen.  Foto: Patrik Bergenstav
Maria Leonsson-Zachrisson och Per Ladenvall är forskningsläkare på AstraZeneca i Mölndal, ett av företagets tre strategiska FoU-centra i världen. Foto: Patrik Bergenstav
Att få forska på heltid i en internationell miljö. Testa hypoteser, lösa problem och tolka resultat – hela tiden med patientens bästa för ögonen. Fria, flexibla jobb lockade läkarna Maria Leonsson-Zachrisson och Per Ladenvall till AstraZeneca.

– Ett mycket roligt och stimulerande jobb, säger kardiologen Per Ladenvall, som började som forskningsläkare på AstraZeneca i Mölndal i mars 2015.
– De här två åren har nog varit de roligaste i mitt arbetsliv hittills.
Per Ladenvall blev leg läkare 1997 och jobbade på Östra sjukhuset i Göteborg i 17 år. Där arbetade han kliniskt som hjärtläkare och forskade om stroke. En dag såg han en annons i Läkartidningen: AstraZeneca sökte forskningsläkare.
– Jag hörde mig för bland kompisar som jobbade här. De var väldigt nöjda och jag tänkte, ”duger det åt dem så duger det väl åt mig”, säger Per och skrattar.
Hans kompetens och erfarenheter från stroke-forskningen var direkt till nytta på AstraZeneca.
– Det är väldigt tillfredställande att jobba med kliniska prövningar och samtidigt kunna tillföra kunskap och bli en samtalspartner i både tidiga projekt och inom epidemiologin, säger Per Ladenvall.

Patientperspektivet viktigt
Maria Leonsson-Zachrisson har titeln Senior Medical Lead, och började på AstraZeneca 2006. Hon ler och nickar instämmande åt kollegan Pers goda intryck av sina första år.
– Jag trivs också väldigt bra. Visst kan jag sakna direkta patientkontakter ibland. Men nu arbetar jag med patienter på ett annat plan, säger Maria Leonsson-Zachrisson.
Som forskningsläkare är hon ansvarig för en eller flera studier, kanske ett helt program, och ska se till att patienterna som ingår i studierna har det bra – inte utsätts för onödiga risker, alltför många besök, krånglig information eller att man mäter onödigt många parametrar.
– När jag planerar och genomför studier, måste jag alltid ha patientperspektivet framför mig, säger Maria Leonsson-Zachrisson.
Hon är endokrinolog, tog läkarexamen 1993 och arbetade på Sahlgrenska universitetssjukhuset i tolv år, samtidigt som hon forskade och disputerade.
Sedan ringde en arbetskamrat och tipsade om jobb på AstraZeneca. Maria nappade och har inte ångrat sig.
– Jag får forska på heltid och är en del av en internationell och stimulerande miljö, med väldigt duktiga människor. Och jag jobbar med många olika personalgrupper, det är roligt.

Flexibel arbetstid lockade
Den flexibla arbetstiden var också lockande.
– På sjukhus är man bunden av jourtjänstgöring och har inte samma flexibilitet. Här kan jag jobba hemifrån om det skulle behövas nån dag, säger Maria Leonsson-Zachrisson.
Även Per kan sakna kontakterna med patienter. Å andra sidan: På AstraZeneca har man ibland ”patienter” globalt!
– Vi kan ha studier som går i 20-30 länder och då får man relationer med folk i hela värden. Jag får en inblick i hur det är att vara strokepatient i Peru eller Kina och lär mig hur olika länder hanterar sina strokepatienter – väldigt stimulerande, säger Per Ladenvall.
Båda samarbetar med kollegor, organisationer, akademiska forskare och myndigheter i en lång rad länder, eftersom AstraZeneca är ett globalt bolag.
Mest arbetar de med kliniska studier, men också i pre-klinisk forskning och uppföljande fas 4-studier när läkemedlet är godkänt. Kort sagt: hela processen!
– När jag började här, jobbade jag en hel del i pre-klinisk forskning, jag var den som stod för den kliniska kunskapen och planen framåt, säger Maria Leonsson-Zachrisson.
– Ofta är vi med från väldigt tidig fas, kanske till och med innan substansen testats på människa, för att hjälpa det pre-kliniska teamet att planera för patientstudier.

Spännande forskning
Just nu forskar båda två på samma blodförtunnande läkemedel, Brilique, som idag ges till vuxna med akut kärlkramp eller hjärtinfarkt. Per försöker utröna om Brilique kan göra nytta även för strokepatienter medan Maria forskar om det kan hjälpa barn med sicklecellsanemi och även ansvarar för fas 4-studier om Brilique.
Per Ladenvall har kvar forskning utanför företaget, om riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar. Han är långt ifrån ensam på AstraZeneca om det upplägget.
– Det går bra så länge forskningen inte handlar om läkemedel eller kan utgöra jäv. Vi har även kollegor som har kvar kliniskt arbete någon dag i veckan, säger Per Ladenvall.

AstraZeneca
AstraZeneca är ett globalt, forskningsbaserat bioläkemedelsföretag vars läkemedel används av miljontals patienter världen över. Företaget har verksamhet i mer än 100 länder och har 61 500 medarbetare globalt, varav 6 600 i Sverige.
I Mölndal utanför Göteborg ligger ett av AstraZenecas tre strategiska forskningscentra. De andra två är Cambridge i Storbritannien och Gaithersburg i USA.
I Mölndal bedrivs forskning kring hjärta/kärl, metabolism, andningsvägar, inflammation och autoimmunitet. Här finns 2 500 medarbetare, vilket är nästan en fjärdedel av företagets anställda inom FoU.
AstraZeneca har tillverkning i 17 länder. Den största produktionsanläggningen ligger i Södertälje, där man tillverkar 10 miljarder tabletter årligen i en av världens största tablettfabriker.
AstraZenecas totala försäljning 2015 uppgick till 24,7 miljarder dollar. Samma år investerade företaget 5,6 miljarder dollar i forskning.

AstraZeneca R&D
Pepparedsleden 1
431 83 Mölndal
Tel: 031-776 10 00
www.astrazeneca.se

www.astrazeneca.se