Etikettarkiv: Funktion Akut

Utvecklande jobb mitt i stormens öga

Wessam El Ghoul, ST-läkare inom akutsjukvård och Therese Djärv, specialist i internmedicin och akutsjukvård på Karolinska Solna. Foto: Johan Marklund
Wessam El Ghoul, ST-läkare inom akutsjukvård och Therese Djärv, specialist i internmedicin och akutsjukvård på Karolinska Solna. Foto: Johan Marklund

Tema Akut och Reparativ Medicin är ett nybildat tema inom Karolinska universitetssjukhuset som fokuserar på akutsjukvård. Här vårdas patienter med akuta tillstånd från samtliga specialiteter, vilket skapar en lärande miljö som får alla medarbetare att utvecklas i sina yrkesroller.

Therese Djärv började som AT-läkare inom akutsjukvården på Karolinska universitetssjukhuset i Solna för 13 år sedan. Idag är hon specialist i internmedicin och akutsjukvård samt docent på KI. De ständigt nya utmaningarna i kombination med goda utvecklingsmöjligheter är några orsaker till att hon aldrig känt behov av att söka sig någon annanstans.
– Forskarmöjligheterna och att jag även får arbeta med utbildning av läkarstudenter är andra anledningar till att jag trivs så bra.
Hon får medhåll av kollegan och ST-läkaren Wessam El Ghoul. Han började på akuten i Solna 2011.
– Jag slutade efter ett år, mycket för att det då inte fanns någon grundutbildning i akutsjukvård. Efter några år som läkare i Skåne återvände jag hit och är snart färdig specialist inom akutsjukvård.
Ett beslut han inte har ångrat.
– Som akutläkare vill man ta hand om de svårast sjuka patienterna vilket ofta är fallet här på intensivakuten.

Jobba med oss på tema akut och reparativ medicin. Klicka här för mer information och ansök

Kan alternera
Verksamheten i Solna omfattar även en akut- och intermediärvårdsavdelning.
– På avdelningarna finns möjlighet att följa patienterna under lite längre tid jämfört med vården på akutmottagningen som ofta har lite kortare förlopp, säger Therese.
På frågan om de kan rekommendera andra läkare att söka sig hit blir svaret ett unisont ”ja!”.
– Jag kan verkligen rekommendera andra läkare att göra sin ST här. Om man vill arbeta med de sjukaste patienterna med de mest ovanliga diagnoserna så är det hit man ska, det finns inget annat alternativ. En stor fördel är att man får arbeta sida vid sida med världsledande experter inom många specialiteter som gör att man utvecklas enormt, säger Wessam.
Therese är inne på samma spår.
– Om man tycker om att konstant lära sig nya saker och vill utveckla klinisk blick och erfarenhet är detta rätt ställe att söka sig till.
Eftersom det är en intensiv-akut innebär det att läkarna får ta sig an förhållandevis ovanliga diagnoser och sjukdomstillstånd.
– Jag har tidigare arbetat på en vanlig akut, där vi också såg patienter med ovanliga genetiska sjukdomar och sällsynta tumörer, men kanske en gång per år. Här kan man se flera under ett enda arbetspass. Eftersom vi har så många sällsynta sjukdomstillstånd ser vi färre av de vanliga. Men en bra läkare måste även kunna det vanligt förekommande, säger Wessam.
Som ett led i det arbetet omfattar utbildningsprogrammet för ST-läkare randning på Karolinska i Huddinge som har en mer vanlig och öppen akutmottagning. Utbytet är ömsesidigt vilket innebär att ST-läkarna på akuten i Huddinge randar på akuten i Solna.

Andreas Roos, specialistläkare i internmedicin och Susanne Axling, ST-läkare i akutsjukvård på Karolinska Huddinge. Foto: Johan Marklund
Andreas Roos, specialistläkare i internmedicin och Susanne Axling, ST-läkare i akutsjukvård på Karolinska Huddinge. Foto: Johan Marklund

Huddinge
Susanne Axling är ST-läkare i akutsjukvård på Karolinska Huddinge.
– Jag trivs väldigt bra och har under de gånga åren bland annat arbetat deltid som ST-/underläkarchef för akutens läkare.
Även Andreas Roos, som sedan årsskiftet är specialistläkare i internmedicin, trivs bra i verksamheten.
– Just nu är situationen exceptionell i och med den rådande pandemin. Alla behöver jobba på toppen av sin kompetens vilket innebär att jag redan nu gått in som medicinbakjour. Det är en stor utmaning samtidigt som det är mycket lärorikt.
Liksom sina kollegor i Solna kan Susanne och Andreas varmt rekommendera sin arbetsplats till både erfarna och mindre erfarna kollegor.
– Absolut, vi har ett varierat patientflöde och möter allt från stort och smått till mycket och lite mindre sjukt, vilket gör jobbet både utmanande och utvecklande, säger Susanne.
Hon får medhåll av Andreas som påpekar att det är lite speciellt att arbeta som internmedicinare på Huddinge.
– Eftersom enheten är en del av akutkliniken innebär det att vi primärt ställs inför akuta internmedicinska åkommor. Om man är intresserad av att arbeta med svårt sjuka internmedicinska patienter i en utvecklande miljö med trevliga kollegor så söker man sig till oss!

Jobba med oss på tema akut och reparativ medicin. Klicka här för mer information och ansök

Tema Akut och Reparativ Medicin, Karolinska universitetssjukhuset

Inom Tema Akut och Reparativ Medicin vårdar vi patienter med akuta tillstånd från alla olika specialiteter, selektiv ortopedi och mottagningsvård. Här finns möjlighet att arbeta på akutmottagningar, akutvårdsavdelningar (KAVA, MAVA, MIMA, AVA och IMA), akut kirurgi och traumaenheter, ortopedi samt mottagningar.

www.karolinska.se

Läkare i invärtes medicin till Funktion Akut Huddinge

Karolinska_DR_Bild1_edit

Vill du arbeta som specialistkompetent internmedicinare inom vår verksamhet eller har du annan angränsande specialitet?
Vill du vara del av en arbetsplats där vår funktion ansvarar för akutmottagningen och akutvårdsavdelningarna AVA/ KAVA/ MAVA och intermediärvårdsavdelningen MIMA?

Du kommer att arbeta som specialistkompetent läkare/ biträdande överläkare/ överläkare på akutmottagning och akutvårdsavdelning utifrån område inom vilket du innehar specialistkompetens.

Inom Funktion Akut bedrivs forskning och utbildning inom akutsjukvård och internmedicin. Det finns därför stora möjligheter att förena kliniskt arbete med egen forskning i anslutning till dessa tjänster.
Vi förväntar oss att du utöver detta även är delaktig i utformandet av internutbildningar och tar ansvar för handledning av ST-läkare.

Klicka här för att läsa mer och ansök

Kontakt

Akut internmedicin med helhetsperspektiv i Huddinge

Linda Brännström och Christian Unge, specialistläkare i internmedicin på Akut internmedicin på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge. Foto: Johan Marklund
Linda Brännström och Christian Unge, specialistläkare i internmedicin på Akut internmedicin på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge. Foto: Johan Marklund

Vill du arbeta brett och varierat, med akuta insatser som ofta kan vara livsavgörande? Välkommen till Akut internmedicin på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge. Här blir du en del av ett team som jobbar med helhetsperspektiv bortom stuprörstänkande.

Akuten på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge är en av landets största akutmottagningar, med över 60 000 patientbesök om året. Här jobbar akutläkare och internmedicinare tillsammans, med specialiserad vård som spänner över ett brett spektrum av allvarliga sjukdomar och skador. Nu söker Funktion Akut internmedicin ST-läkare och färdiga specialister som vill vara med och utveckla vården och växa i sin karriär.
– Akut internmedicin är en integrerad del av akutmottagningen, vilket är väldigt positivt för patienterna och roligt för oss som jobbar här. Genom att vi arbetar så enormt brett undviker vi det stuprörstänkande som annars är vanligt inom sjukvården. Ju mer nischad sjukvården blir generellt, desto mer behövs den här typen av bred specialitet, som kan ta hand om alla sorters patienter. Detta är en framtidsspecialitet, säger Christian Unge, som är specialist i internmedicin och har arbetat på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge i 13 år.
Inom Funktion Akut internmedicin vårdar man alla patienter som kräver avancerad akutvård. Det kan röra sig om allt från problem med hjärta, lungor eller njurar till cancer eller infektioner. Funktionen har också hand om samtliga hjärtstopp, oavsett var på sjukhuset de inträffar.

Utvecklas snabbt
Hans kollega Linda Brännström är färdig specialistläkare i internmedicin sedan ett år tillbaka. Precis som Christian Unge uppskattar hon bredden och stimuleras av att arbeta inom akutsjukvård.
– Det är en väldigt stor variation och vi har ofta svåra patienter som kräver en mycket hög vårdnivå. Akut internmedicin är lite som ett eget mindre sjukhus, samtidigt som vi har fördelen av att vara en del av ett stort universitetssjukhus och därmed ha tillgång till några av Sveriges främsta experter inom sina områden. Man lär sig enormt mycket, säger hon.
Karolinska universitetssjukhuset Huddinge ligger långt fram när det gäller nytänkande kring akutmedicin. Sjukhuset var ett av de första som införde MIMA, medicinsk intermediäravdelning, för svårt sjuka akutpatienter. Nivån är snäppet under intensivvård och innebär att patienter med vårdbehov som är större än vad som kan tillgodoses på en vanlig vårdavdelning, men inte kräver intensivvård, hamnar på rätt nivå.
– Vi var tidigt ute med den här typen av vård och många andra sjukhus har tagit efter. Det har visat sig vara ett framgångsrikt koncept och trycket på MIMA är högt. Nu utökas den därför från fyra vårdplatser till att på sikt bli åtta till tio platser, berättar Christian.

Lätt att trivas
På Funktion Akut intermedicin är kompetensen hög och många av läkarna är dubbelspecialister.
– Det ger ett stort mervärde eftersom vi har så många olika typer av patienter. För ST-läkare här innebär det också ett stort stöd och man utvecklas snabbt. Det är korta vägar inom enheten och lätt att få hjälp eller be om råd om man behöver det, säger Linda, som gjorde sin ST i Huddinge.
Eftersom det handlar om akutmedicin är jourtjänstgöring ett naturligt inslag i schemat. Det är något som Christian och Linda vill lyfta fram som en stor fördel eftersom det för med sig mycket kompledighet.
– Det skapar utrymme för att ägna sig åt familjen eller andra intressen. Exempelvis finns det mycket goda möjligheter att forska och det är det många som gör. Här finns hög kompetens inom forskning och vi har en professor knuten till verksamheten. Detta är inte ett åtta-till-femjobb, säger Christian, som själv skriver på sin lediga tid och är författare till ett flertal böcker.
När du är ST-läkare eller färdig specialist på Akut internmedicin ingår mycket undervisning av allt från läkarkandidater till undersköterskor, sjuksköterskor och AT-läkare vid sidan av det kliniska arbetet. Du är en del av ett starkt team som tillsammans med kolleger och andra professioner arbetar för att utveckla verksamheten, alltid med patientens bästa i fokus.
– Både som ST-läkare och som färdig specialist har jag fått stort stöd av seniora kolleger, säger Linda.
– Dessutom är det väldigt bra stämning på kliniken och lätt att trivas.

Funktion Akut internmedicin, Karolinska Huddinge

Funktion Akut internmedicin Huddinge bedriver specialiserad akutsjukvård, som en del av Karolinska Universitetssjukhuset. Här finns akutsjukvårdens och internmedicinens hela spektrum och som läkare på Akut internmedicin arbetar du tätt tillsammans med akutläkare och andra yrkesgrupper. Arbetet inom forskning och utbildning innefattar både medicin och omvårdnad och sker i samråd mellan klinisk personal och forskare/utbildare vid Karolinska Institutet.

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
141 86 Stockholm
Tel: 08-585 800 00
www.karolinska.se/jobba-hos-oss/

Funktion Akut i Huddinge satsar på utveckling av akutsjukvård

Per Lundström, Specialistläkare i akutsjukvård och Sofie Koivisto Engman, ST-läkare i akutsjukvård på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Foto: Johan Marklund
Per Lundström, Specialistläkare i akutsjukvård och Sofie Koivisto Engman, ST-läkare i akutsjukvård på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Foto: Johan Marklund
Inom Funktion Akut i Huddinge arbetar läkarna med akutsjukvårdens hela spektrum. Funktionen tar emot ett högt flöde av patienter och det är gott om både spännande utvecklingsmöjligheter och intressanta utmaningar.

Vi söker specialistkompetent akutläkare till Funktion Akut Huddinge. Läs mer och ansök här

Per Lundström, Specialistläkare i akutsjukvård, har arbetat inom Huddinge sjukhus akutverksamhet sedan 2011. Det var under sin tjänst här som han slutförde sin specialisering inom akutsjukvård, men han hade sedan tidigare omfattande erfarenhet inom glesbygdsmedicin, något som har tjänat honom väl i sitt arbete i Huddinge.
– Under mina första år i Huddinge hade vi fortfarande en uppdelad akut, där olika specialiteter skulle samsas om vem ska skulle (eller inte skulle) ta hand om patienten. Min bakgrund inom glesbygdsmedicin var en bred och bra grund att stå på för att vårda akuta patienter. Men det var en struktur som krävde stora resurser och tog mycket tid. I och med att verksamheten har samlats inom funktion Akut bygger vi istället en samordnad akutmottagning, där man kan ge ett akut omhändertagande direkt.

Stark vilja med målsättning att utveckla
Per berättar att Huddinge har goda organisatoriska förutsättningar för att fortsätta driva arbetet mot en odelad akutmottagning, något som kommer såväl medarbetare som patienter till gagn. Det finns en stark vilja att förbättra och utveckla verksamheten; för närvarande ligger fokus på att utveckla funktionens ST-utbildning och framöver kommet man ytterligare att utveckla möjligheterna för forskning och fortbildning. Visst finns det en del kvar att göra, men redan i nuläget pågår flera initiativ för att utveckla arbetet, bland annat införandet av tjänster för biträdande universitetssjuksköterskor. Det är en spännande utveckling som man hoppas ska utveckla vårdteamens funktion.
– Ett annat exempel är att våra ST-läkare i akutsjukvård genomgår en övergripande utbildning som är likvärdig och gemensam för de sjukhus i Stockholms län som bedriver akutsjukvård. Därutöver har länet också infört att akutläkare arbetar prehospitalt, vilket har medfört att sjukhusets verksamhet och den prehospitala verksamheten har närmat sig varandra inom akuten – det har lett till en bättre förståelse för varandras förutsättningar och att kommunikationen har förbättrats avsevärt. Det är en spännande utveckling av akutsjukvården i Stockholm.

Vi söker specialistkompetent akutläkare till Funktion Akut Huddinge. Läs mer och ansök här

Förbättringsförslag välkomnas
För Sofie Koivisto Engman, ST-läkare i akutsjukvård inom Funktion Akut i Huddinge, innebär den länsövergripande ST-utbildningen en kvalitetsstämpel. Hon trivs oerhört bra med sitt jobb och uppskattar den lyhördhet som finns hos funktionens ledning, något hon ser som en stor styrka.
– Det finns ett stort driv här, en vilja att växa och se framåt, så feedback och förbättringsförslag tas väldigt väl emot och vi har många projekt på gång. Det är inte ovanligt att ledningen arbetar med oss nere på akuten, vilket medför att de har god insyn i våra behov när de utvecklar organisationen. Personligen tycker jag också att det är jätteroligt att det finns så pass många unga kvinnor i ledningen.

En lärorik och stimulerande arbetsmiljö
Några av de satsningar Sofie nämner inkluderar förbättringar av teamarbetet på akuten, scenarioträningar med vårdpersonalen och en planerad utbildning inom ultraljud med externa specialister.
– Som ST-läkare råder det ingen brist på utvecklingsmöjligheter – förutom interna ST-utbildningar och scenarioövningar deltar vi i mindre föreläsningar, går kurser både inom Karolinska Institutet och externt, och träffas i grupper och diskuterar kring aktuella fall. Det är oerhört lärorikt.
Hon betonar att det finns möjligheter till forskning och att många av funktionens AT-läkare har forskningsbakgrund, men för henne själv är det framförallt det kliniska arbetet som lockar.
– Som ST-läkare deltar man i forskningsprojekt som del av sin utbildning och det är spännande i sig, men personligen ser jag mest fram emot att fortsätta att utvecklas i det kliniska arbetet som är just det som kännetecknar vår specialitet.
– Hos oss finns en enorm bredd bland medarbetarna, både vad gäller bakgrunder och erfarenheter, vilket skapar förutsättningar för ett ständigt kunskapsutbyte. Det är dessutom väldigt roligt att få vara en del av uppbyggnaden av Funktion Akut här i Huddinge, avslutar Sofie.

Funktionsområde Akut Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
På Funktionsområde Akut Huddinge bedriver vi specialiserad akutsjukvård, som en del av Karolinska Universitetssjukhuset. Här finns akutsjukvårdens hela spektrum, från det mest grundläggande till det mest avancerade. Arbetet inom forskning och utbildning innefattar både medicin och omvårdnad och sker i samråd mellan klinisk personal och forskare/utbildare vid Karolinska Institutet.

Karolinska Universitetssjukhuset
Huddinge
141 86 Stockholm
Tel: 08-585 800 00
www.karolinska.se/jobba-hos-oss/

Akutläkare – Är detta ett jobb för dig?

Jobba på Funktion Akut Karolinska

Vill du arbeta som akutläkare på Funktion Akut Karolinska?

Du kommer att arbeta som specialistkompetent akutläkare på akutmottagningen i rollen som flödesläkare/handledare/ledningsläkare. Du blir, tillsammans med andra medarbetare en viktig förebild för ST-läkare, AT-läkare, läkarvikarier och omvårdnadspersonal. Både som kliniker och senior kollega. Vi förväntar oss att du utöver detta även är delaktig i utformandet av internutbildningar och tar ansvar för handledning av ST-läkare i akutsjukvård.

Inom Funktion Akut bedrivs forskning och utbildning inom akutsjukvård. Det finns därför stora möjligheter att förena kliniskt arbete med egen forskning i anslutning till dessa tjänster.

Läs mer och ansök här