Etikettarkiv: Funmed

Funmed Academy utbildar framtidens läkare

Arezo Feizi och Peter Martin. Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto
Arezo Feizi och Peter Martin. Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto

Precisionshälsa är något som allt fler pratar om men få kan praktisera. Utbildningen Funmed Academy ger framtidens läkare verktygen de behöver för att ta vården till nästa nivå.

– Under utbildningen fick jag en riktig aha-upplevelse. Och frågade mig varför jag inte hade lärt mig det här tidigare, säger läkaren Arezo Feizi som har gått Funmed Academys sex månader långa distansutbildning.
Arezo Feizi utbildade sig till läkare eftersom hon ville göra skillnad. Men under sin ST-utbildning på vårdcentralen började hon ifrågasätta sitt val.
– Min känsla var att jag inte gjorde tillräckligt stor skillnad. Fokus låg på att skriva ut medicin och jag hade varken kunskap eller tid att till exempel ge kostråd, säger Arezo Feizi.

Vill du också vara med och förändra världen genom att förändra vården? Klicka här för att läsa mer och se våra lediga tjänster

Kartläggning och prevention
När hon letade efter sätt att vidareutbilda sig hittade hon det hon sökte hos Funmed Academy. De senaste åtta åren har Funmeds kliniker arbetat med precisionshälsa på funktionsmedicinsk grund.
Klinikernas läkare kartlägger allt från individernas biokemi till livsstil och miljö för att förebygga, diagnostisera och åtgärda underliggande orsaker till sjukdom och ohälsa.
Genom Funmed Academy sprids nu den här kunskapen vidare. Utbildningens fokus ligger på precisionshälsa och funktionsmedicin och har utbildat läkare och sjuksköterskor sedan 2018.
– Som läkare är det alltid viktigt med evidens, och kursmaterialet hade just detta. Tack vare utbildningen fick jag en bra grund att stå på och lust att lära mig ännu mer, säger Arezo Feizi.

Utbildning i framkant
Peter Martin, läkare, medicine doktor i farmakologi och grundare av Funmed­klinikerna, har länge efterfrågat ett bredare perspektiv där orsakerna till människors ohälsa ligger i fokus.
– Enligt en europeisk studie ingår det bara tolv timmar näringslära i läkarutbildningen. Den konventionella vården lägger dessutom väldigt lite fokus på prevention. Nu har allt fler förstått att vi måste börja se på helheten hos varje patient, säger han.
Peter ser väldigt positivt på att precisionshälsa har blivit något som allt fler pratar om. Problemet är att få vet hur precisionshälsans kartläggning av patienter ska gå till i praktiken. Det var just därför som Funmed Academy skapades.
– På bara några månader kan utbildningen ta vilken läkare som helst in i det nya paradigmet precisionshälsa, säger han.

Vill du också vara med och förändra världen genom att förändra vården? Klicka här för att läsa mer och se våra lediga tjänster

Funmed Academy

Funmed Academy lär ut precisionshälsa på funktionsmedicinsk grund. Du som legitimerad läkare kan under sex månader läsa den digitala kursen parallellt med studier eller ditt arbete. Kursen väver samman det senaste inom precisionshälsa och funktionsmedicin med yrkesprofessionalism för att ge dig de bästa förutsättningarna för ett stimulerande och meningsfullt yrkesliv som läkare inom svensk hälso- och sjukvård.

www.funmedacademy.se

Funmed Academy utbildar framtidens läkare

Arezo Feizi och Peter Martin. Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto
Arezo Feizi och Peter Martin. Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto

Precisionshälsa är något som allt fler pratar om men få kan praktisera. Utbildningen Funmed Academy ger framtidens läkare verktygen de behöver för att ta vården till nästa nivå.

– Under utbildningen fick jag en riktig aha-upplevelse. Och frågade mig varför jag inte hade lärt mig det här tidigare, säger läkaren Arezo Feizi som har gått Funmed Academys sex månader långa distansutbildning.
Arezo Feizi utbildade sig till läkare eftersom hon ville göra skillnad. Men under sin ST-utbildning på vårdcentralen började hon ifrågasätta sitt val.
– Min känsla var att jag inte gjorde tillräckligt stor skillnad. Fokus låg på att skriva ut medicin och jag hade varken kunskap eller tid att till exempel ge kostråd, säger Arezo Feizi.

Vill du också vara med och förändra världen genom att förändra vården? Klicka här för att läsa mer och se våra lediga tjänster

Kartläggning och prevention
När hon letade efter sätt att vidareutbilda sig hittade hon det hon sökte hos Funmed Academy. De senaste åtta åren har Funmeds kliniker arbetat med precisionshälsa på funktionsmedicinsk grund.
Klinikernas läkare kartlägger allt från individernas biokemi till livsstil och miljö för att förebygga, diagnostisera och åtgärda underliggande orsaker till sjukdom och ohälsa.
Genom Funmed Academy sprids nu den här kunskapen vidare. Utbildningens fokus ligger på precisionshälsa och funktionsmedicin och har utbildat läkare och sjuksköterskor sedan 2018.
– Som läkare är det alltid viktigt med evidens, och kursmaterialet hade just detta. Tack vare utbildningen fick jag en bra grund att stå på och lust att lära mig ännu mer, säger Arezo Feizi.

Utbildning i framkant
Peter Martin, läkare, medicine doktor i farmakologi och grundare av Funmed­klinikerna, har länge efterfrågat ett bredare perspektiv där orsakerna till människors ohälsa ligger i fokus.
– Enligt en europeisk studie ingår det bara tolv timmar näringslära i läkarutbildningen. Den konventionella vården lägger dessutom väldigt lite fokus på prevention. Nu har allt fler förstått att vi måste börja se på helheten hos varje patient, säger han.
Peter ser väldigt positivt på att precisionshälsa har blivit något som allt fler pratar om. Problemet är att få vet hur precisionshälsans kartläggning av patienter ska gå till i praktiken. Det var just därför som Funmed Academy skapades.
– På bara några månader kan utbildningen ta vilken läkare som helst in i det nya paradigmet precisionshälsa, säger han.

Vill du också vara med och förändra världen genom att förändra vården? Klicka här för att läsa mer och se våra lediga tjänster

Funmed Academy

Funmed Academy lär ut precisionshälsa på funktionsmedicinsk grund. Du som legitimerad läkare kan under sex månader läsa den digitala kursen parallellt med studier eller ditt arbete. Kursen väver samman det senaste inom precisionshälsa och funktionsmedicin med yrkesprofessionalism för att ge dig de bästa förutsättningarna för ett stimulerande och meningsfullt yrkesliv som läkare inom svensk hälso- och sjukvård.
www.funmedacademy.se

Växande komplement till konventionell medicin

Peter Martin, läkare och grundare av Funmed. Foto: Funmed

Funktionsmedicin är en växande medicinsk inriktning som på vetenskaplig grund adresserar de underliggande orsakerna bakom kroniska livsstilssjukdomar och är ett komplement till den konventionella medicinen. Genom tester, mätmetoder och frågeformulär läggs ett pussel kring varje individs hälsostatus utifrån ett holistiskt perspektiv.

– Funktionsmedicin innebär att med avancerade evidensbaserade tester och mätmetoder ta ett helhetsgrepp om varje individs personliga hälsa, i behandlingen av exempelvis kroniska sjukdomar och symptom. Jag betraktar funktionsmedicinen som ett medicinskt paradigmskifte eftersom den söker de underliggande orsakerna till sjukdomar och symptom snarare än att ställa diagnos och ordinera symptomlindrande läkemedel, säger Peter Martin, läkare och grundare av Funmed, en funktionsmedicinsk läkarklinik. Han arbetade i femton år med läkemedelsforskning innan han drabbades av utmattningssyndrom i samband med sin ST-tjänstgöring. Efter sjukskrivningen bestämde sig Peter Martin för att vidareutbilda sig inom funktionsmedicin.

”På senare år har allt fler läkare intresserat sig för funktionsmedicin.”

Kroniska sjukdomar
Funktionsmedicin kan tillämpas på i stort sett samtliga medicinska områden, dock inte akuta tillstånd. Peter Martin anser att funktionsmedicinens hälsoorienterade arbetssätt kan göra som allra störst nytta i vården av patienter med kroniska sjukdomar. Med hjälp av en mängd labtester som kartlägger patientens näringsstatus, inflammation, toxinbelastning och tarmflora kartläggs orsakerna bakom patientens nuvarande hälsostatus. Dessutom får patienten besvara ett grundligt frågeformulär som kartlägger livsstil, sjukdomshistorik och livsresa.
– Funktionsmedicin strävar efter att återställa balansen i patientens biokemi, fysiologi och näringsstatus och därigenom bidra till en bättre fungerande kropp. Många patienter med kroniska sjukdomar har träffat ett flertal specialistläkare genom åren, men upplever att ingen kunnat hjälpa dem fullt ut. Detta kan bero på att patienten har besökt olika läkare för sina olika symptom vilket har försvårat för läkaren att få ett helhetsgrepp om patienten. En del av dessa patienter söker sig slutligen till funktionsmedicin, säger Peter Martin.

Holistiskt perspektiv
En faktor som skiljer funktionsmedicin från konventionell medicin är att den utgår från ett holistiskt perspektiv på varje individ.
– Inom funktionsmedicin arbetar legitimerade läkare med lång erfarenhet från den traditionella vården, och behandlingsåtgärderna vilar på en vetenskaplig grund. På senare år har allt fler läkare intresserat sig för funktionsmedicin. Jag upplever även att allmänhetens intresse har ökat. Allt fler patienter efterfrågar en helhetssyn på sin hälsostatus och är även måna om att veta vad de själv kan göra för att förbättra sitt hälsotillstånd, även i förebyggande syfte, säger Peter Martin.

Läkare som ser hela hälsoperspektivet

Jannike Fernström, specialistläkare inom allmänmedicin på Funmed.
Jannike Fernström, specialistläkare inom allmänmedicin på Funmed.

Inom det snabbt framväxande området Funktionsmedicin jobbar läkare nära tillsammans med patienter för att hitta sätt att förbättra hälsan. Genom att ta ett större hälsogrepp och se till hela individen öppnas för nya sätt att behandla hälsoproblem.

Jannike Fernström, som är allmänspecialist med lång erfarenhet från bland annat vårdcentraler, jobbar sedan 2020 som läkare på Funmed AB.
– Jag kom till en punkt där jag kände att den vård vi gav på vårdcentralerna inte räckte till; jag saknade en dimension och tyckte att det blev för mycket fokus på en specifik diagnos i stället för att se till hela individens mående, förklarar hon.

Vill du också vara med och förändra världen genom att förändra vården? Klicka här för att läsa mer och se våra lediga tjänster

Möter patienten på halva vägen
I hennes släkt fanns läkare som arbetade i andra delar av Europa där de verkade ta mer hänsyn till helheten även inom den traditionella vården.
– Den största skillnaden mellan att jobba på vårdcentral och inom funktionsmedicin är den betydligt närmare kommunikationen jag har med patienterna. Vi möts på halva vägen: de kommer med sina erfarenheter från tidigare undersökningar och jag kommer med min läkarkompetens. Därifrån försöker vi gemensamt förstå patientens hälsostatus och hur vi kan förbättra hälsan genom livsstilsförändringar bland annat.

Legitimerade läkare
Alla som jobbar på Funmed är legitimerade läkare med erfarenhet från vård på sjukhus och vårdcentraler, erfarenheter de använder för att lägga det större pussel som en individ består av.
– Vi får här möjligheter att lägga mycket längre tid på en undersökning då vi inte fokuserar på en specifik åkomma utan på hur hela individen mår, vi hinner lyssna in oro och se patienten. Vi tar en mängd olika prover och får över 300 olika mätvärden som tillsammans med hundratals svar från formulär som patienten svarat på ligger till grund för vidare åtgärder, allt på en vetenskaplig grund.
Med hjälp av alla mätdata och undersökningsresultat kan de sedan tillsammans med patienterna identifiera inom vilka områden det kan finnas problem att ta tag i.
– Kroppen består av en mängd olika delsystem, och uppstår obalans i ett system får det ofta följdverkningar på andra. Syftet med den vård vi ger är att både kort- och långsiktigt hjälpa patienterna att bli friskare och mer hälsosamma. Allt kan vi inte ta hand om själva, hittar vi tecken på hälsoproblem som behöver hanteras på ett sjukhus så skickar vi dem naturligtvis vidare, avslutar hon.

Vill du också vara med och förändra världen genom att förändra vården? Klicka här för att läsa mer och se våra lediga tjänster

Funmed

Funmed har funnits sedan 2014 och är idag Europas största funktionsmedicinska läkarklinik, med digitala och fysiska mottagningar på många platser i landet. Med hjälp av vetenskapliga metoder går vi till botten med de bakomliggande orsakerna till våra patienters hälsoproblem.

www.funmed.se