Etikettarkiv: Hälsingland

Aleris Hälsocentral Bollnäs vill ha vård på rätt nivå

Sylvia Spinnars, Mats Hamberg, Maria Orrhult och Sara Strömbäck på Aleris Hälsocentral Bollnäs. Foto: Johan Löf
Sylvia Spinnars, Mats Hamberg, Maria Orrhult och Sara Strömbäck på Aleris Hälsocentral Bollnäs. Foto: Johan Löf
Bollnäs är ”nästan ute på landet”, ändå nära för pendling till Gävle, Uppsala eller Stockholm. Här heter vårdcentralen Bollnäs Hälsocentral, eftersom man arbetar proaktivt. Och vård på rätt nivå är ett viktigt tema.

– Vi vill främja hälsa och arbeta förebyggande, innan vårdbehovet uppstår. Men vi har samma uppdrag som en vårdcentral, säger enhetschefen Sylvia Spinnars.
Aleris driver Bollnäs Hälsocentral på uppdrag av Region Gävleborg sedan 2011. Under samma tak driver Aleris även nästan hela Bollnäs sjukhus, vilket ger många möjligheter till rotationsjobb.
– Flera av våra läkare jobbar på det viset idag, oftast på familjeläkarjouren, men det finns möjligheter på fler ställen: ortopeden, medicinmottagningen, dialys, IVA, HIA, endoskopi eller rehab.
Sylvia Spinnars påpekar fördelen med att finnas i samma hus som Bollnäs sjukhus, där regionen bland annat bedriver ett lab, barnmottagning, ögon- och öronmottagning och röntgen i egen regi, men samverkar med Hälsocentralen.

Vågar testa nytt
– Att jobba privat innebär mycket kortare beslutsvägar, här är vi flexibla och styr själva. Vi får testa nya saker och vi vågar satsa, säger Sylvia Spinnars. Ett exempel är Plusmottagningen där sjuksköterskor pratar livsstil och vid behov gör fördjupade hälsokontroller eller styr till rätt vårdenhet.
Ett arbetssätt som underlättar patientflödet och läkarnas jobb är att fysioterapeuter tagit över mycket från läkarna.
– Vi satsar hårt på att patienten ska komma till rätt vårdnivå från början. En patient som kan få hjälp av fysioterapeuten ska dit direkt, inte behöva göra ett läkarbesök först, säger Sylvia Spinnars.
En läkare som flyttat till Bollnäs från storstaden Stockholm är Sara Strömbäck, ST-läkare i allmänmedicin. Hon kom till Bollnäs sommaren 2017, från en av landstingets vårdcentraler.

Både ögon och gyn
– Själva miljön, att bo ute på landet och slippa storstaden, betydde mycket för mitt beslut att flytta. Och att jag fick så otroligt bra intryck av den här arbetsplatsen från början, säger Sara Strömbäck.
– Här finns ett otroligt bra klimat, med trevliga kollegor och korta beslutsvägar, man hjälper och stöttar varandra.
Att Bollnäs Hälsocentral har ovanligt många fast anställda läkare, med många års erfarenhet, skänker också trygghet åt Sara och andra läkare på Hälsocentralen som fortfarande är under utbildning.
– Och jag lär mig mycket för att jag får göra så mycket här; allt från ögonundersökningar till gynekologiska undersökningar, det är väldigt brett och roligt!

Aleris Hälsocentral Bollnäs
Aleris är ett privat vård- och omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom sjukvård, äldreomsorg och psykisk hälsa i Sverige, Norge och Danmark. Aleris ägs av Investor, har cirka 11 000 medarbetare och omsätter 10 miljarder kronor.
Aleris Hälsocentral Bollnäs har ett 60-tal anställda och erbjuder ett stort utbud av läkarvård, rehabilitering och specialiserad vård under samma tak som Bollnäs sjukhus.

Aleris Hälsocentral Bollnäs
Sjukhusvägen 81, 821 31 Bollnäs

Kontaktperson:
Enhetschef Sylvia Spinnars
Tel: 073-070 03 19
E-post: sylvia.spinnars@aleris.se
www.aleris.se/halsocentralbollnas

Nya arbetssätt och närhet till naturen i Södra Hälsingland

Lisa Knape, ST-läkare på Edsbyns Hälsocentral. Foto: Sandra Williamsson
Lisa Knape, ST-läkare på Edsbyns Hälsocentral. Foto: Sandra Williamsson

– Jag valde primärvården i Södra Hälsingland på grund av mitt intresse för utvecklingsarbete, ökad patientsäkerhet, alternativa arbetssätt och närheten till naturen, säger Lisa Knape, ST-läkare på Edsbyns Hälsocentral.

Bredden och variationen i arbetet i kombination med möjligheterna till fortbildning och personlig utveckling gjorde att Lisa Knapes förstahandsval efter grundutbildningen blev primärvården.
– Inom primärvården finns en bredd och variation i arbetet, där man får hantera såväl stort som smått och fortbildning är avgörande. Det är utvecklande och spännande, säger Lisa Knape.

Livskvalitet och drömmen om en gård
För Lisa Knape har valet att arbeta i Södra Hälsingland inte bara handlat om att få en bra situation i själva arbetet. Intresset för friluftsliv och drömmen om en stor gård spelade också in.
– Att jag hamnade i Södra Hälsingland beror både på intressanta arbetsmöjligheter och att min make och jag värdesätter närhet till naturen, friluftsliv, familjeliv och att vi båda haft en dröm om att bo på en stor gård. Här finns allt det. Och eftersom prisbilden på fastigheter är helt annorlunda här jämfört med i större städer så klarade vi faktiskt av att köpa vår gård redan under grundutbildningen, berättar Lisa Knape.

Från Uppsala till Edsbyn
Nu är det tio år sedan hon började på läkarutbildningen i Uppsala. Idag arbetar Lisa Knape som ST-läkare på Edsbyns Hälsocentral i Södra Hälsingland.
– För några år sedan sommarjobbade min make på Edsbyns Hälsocentral. Då blev jag intresserad av att arbeta här eftersom de hade alternativa arbetssätt och en mycket god stämning på arbetsplatsen, de ville verkligen göra något bra utifrån de givna förutsättningarna. Så när möjligheten till ST-tjänst dök upp tackade jag ja och det är jag väldigt glad för, säger Lisa Knape och fortsätter:
– Det är tydligt att det i Edsbyn finns ett starkt intresse av utvecklingsarbete för ökad patientsäkerhet, men också för att öka trivseln, kompetensen och för att använda personalen på bästa sätt.

Fler läkarbesök per doktor
I Edsbyn har man varit föregångare i att starta sjuksköterskeledda mottagningar när det gäller, hypertoni, diabetes och astma/KOL. Därtill har man utvecklat ett teamarbete mellan flera personalkategorier som bland annat innebär att sjuksköterskor och läkare har gemensam mottagning. Sjuksköterskan tar anamnes och förbereder patienten med kontroller och provtagning. Sedan kan doktorn göra en snabbare medicinsk bedömning tillsammans med sjuksköterskan.
– Genom det arbetssättet har antalet läkarbesök per doktor kunnat ökas, vilket förstås är väldigt bra. Sedan några månader har vi också teammottagning med fysioterapeut och läkare som vi upplever har ökat kvaliteten på patientbesöken mycket och även ökat tillgängligheten till läkarna, säger Lisa Knape.

Ring och kom – istället för väntelistor
I Edsbyn arbetar man sedan några år inte längre med väntelistor. Det nya arbetssättet har gjort listorna överflödiga och idag kan patienterna få snabb hjälp när de behöver det.
– Nämnde jag att vi har ”ring och kom”? Det betyder inga väntelistor utan patienterna får ringa när de behöver komma och får då tid samma dag. Det har ökat nöjdheten hos patienterna och vi riskerar inte längre att någon som skulle behövt vård får vänta flera veckor. Det ger ett större ansvar till patienterna men i de fall det behövs kan vi naturligtvis boka in återbesök eller nybesök även framåt i tiden, berättar Lisa Knape.

Plats för fler läkare i Södra Hälsingland
– Det finns ett behov både av färdiga specialister och av ST-läkare här i området. Det pågår ett stort utvecklingsarbete i vårt verksamhetsområde och för mig och andra som är intresserade av att vara med och påverka utvecklingen och arbetssätten finns det väldigt bra möjligheter att göra det. Det märks att vi är något bra på spåren i och med att det blir fler och fler utbildningsläkare som söker sig till regionens hälsocentraler, avslutar Lisa Knape.

Primärvården i Södra Hälsingland
Primärvården i Södra Hälsingland tillhör primärvården i Region Gävleborg och består av hälsocentralerna i Alfta, Arbrå, Baldersnäs, Edsbyn, Kilafors, Linden och Söderhamn. Primärvården i Södra Hälsingland kännetecknas av utvecklingsarbete, alternativa arbetssätt, att personalens förslag tas tillvara samt teamarbete där alla kompetenser är viktiga.

Kontakta oss gärna för mer information:
Primärvården i Södra Hälsingland
Verksamhetschef
Jörgen Tranevik
Tel: 070-600 31 56
jorgen.tranevik@regiongavleborg.se
www.regiongavleborg.se
www.regiongavleborg.se