Presentation

Aleris Hälsocentral Bollnäs vill ha vård på rätt nivå

Publicerad 18 april 2018

Sylvia Spinnars, Mats Hamberg, Maria Orrhult och Sara Strömbäck på Aleris Hälsocentral Bollnäs. Foto: Johan Löf
Sylvia Spinnars, Mats Hamberg, Maria Orrhult och Sara Strömbäck på Aleris Hälsocentral Bollnäs. Foto: Johan Löf
Bollnäs är ”nästan ute på landet”, ändå nära för pendling till Gävle, Uppsala eller Stockholm. Här heter vårdcentralen Bollnäs Hälsocentral, eftersom man arbetar proaktivt. Och vård på rätt nivå är ett viktigt tema.

– Vi vill främja hälsa och arbeta förebyggande, innan vårdbehovet uppstår. Men vi har samma uppdrag som en vårdcentral, säger enhetschefen Sylvia Spinnars.
Aleris driver Bollnäs Hälsocentral på uppdrag av Region Gävleborg sedan 2011. Under samma tak driver Aleris även nästan hela Bollnäs sjukhus, vilket ger många möjligheter till rotationsjobb.
– Flera av våra läkare jobbar på det viset idag, oftast på familjeläkarjouren, men det finns möjligheter på fler ställen: ortopeden, medicinmottagningen, dialys, IVA, HIA, endoskopi eller rehab.
Sylvia Spinnars påpekar fördelen med att finnas i samma hus som Bollnäs sjukhus, där regionen bland annat bedriver ett lab, barnmottagning, ögon- och öronmottagning och röntgen i egen regi, men samverkar med Hälsocentralen.

Vågar testa nytt
– Att jobba privat innebär mycket kortare beslutsvägar, här är vi flexibla och styr själva. Vi får testa nya saker och vi vågar satsa, säger Sylvia Spinnars. Ett exempel är Plusmottagningen där sjuksköterskor pratar livsstil och vid behov gör fördjupade hälsokontroller eller styr till rätt vårdenhet.
Ett arbetssätt som underlättar patientflödet och läkarnas jobb är att fysioterapeuter tagit över mycket från läkarna.
– Vi satsar hårt på att patienten ska komma till rätt vårdnivå från början. En patient som kan få hjälp av fysioterapeuten ska dit direkt, inte behöva göra ett läkarbesök först, säger Sylvia Spinnars.
En läkare som flyttat till Bollnäs från storstaden Stockholm är Sara Strömbäck, ST-läkare i allmänmedicin. Hon kom till Bollnäs sommaren 2017, från en av landstingets vårdcentraler.

Både ögon och gyn
– Själva miljön, att bo ute på landet och slippa storstaden, betydde mycket för mitt beslut att flytta. Och att jag fick så otroligt bra intryck av den här arbetsplatsen från början, säger Sara Strömbäck.
– Här finns ett otroligt bra klimat, med trevliga kollegor och korta beslutsvägar, man hjälper och stöttar varandra.
Att Bollnäs Hälsocentral har ovanligt många fast anställda läkare, med många års erfarenhet, skänker också trygghet åt Sara och andra läkare på Hälsocentralen som fortfarande är under utbildning.
– Och jag lär mig mycket för att jag får göra så mycket här; allt från ögonundersökningar till gynekologiska undersökningar, det är väldigt brett och roligt!

Aleris Hälsocentral Bollnäs
Aleris är ett privat vård- och omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom sjukvård, äldreomsorg och psykisk hälsa i Sverige, Norge och Danmark. Aleris ägs av Investor, har cirka 11 000 medarbetare och omsätter 10 miljarder kronor.
Aleris Hälsocentral Bollnäs har ett 60-tal anställda och erbjuder ett stort utbud av läkarvård, rehabilitering och specialiserad vård under samma tak som Bollnäs sjukhus.

Aleris Hälsocentral Bollnäs
Sjukhusvägen 81, 821 31 Bollnäs

Kontaktperson:
Enhetschef Sylvia Spinnars
Tel: 073-070 03 19
E-post: sylvia.spinnars@aleris.se
www.aleris.se/halsocentralbollnas