Presentation
Aleris Närsjukvård Aleris ASIH

Gör skillnad för de svårast sjuka på Aleris ASIH!

Publicerad 7 maj 2024
Foto: Gonzalo Irigoyen
Anders Rehnström, specialist i allmänmedicin, Hadi Molanaei, specialist i palliativ medicin och Magnus Valldor, specialist i geriatrik hos Aleris ASIH. Foto: Gonzalo Irigoyen
Anders Rehnström, specialist i allmänmedicin, Hadi Molanaei, specialist i palliativ medicin och Magnus Valldor, specialist i geriatrik hos Aleris ASIH. Foto: Gonzalo Irigoyen

Som läkare på Aleris ASIH ger du kvalificerad specialistvård till några av de svårast sjuka patienterna i deras hem. Här jobbar du i starka multiprofessionella team och får använda hela din kompetens och utvecklas i din läkarroll.

– Vi får se en helt annan sida av patienterna eftersom vi träffar dem i en miljö där de känner sig trygga. Det är ett privilegium att få förtroendet att vårda dem i vad som ofta är deras sista tid i livet, säger Hadi Molanaei, internmedicinare och njurmedicinare i botten och sedan nyligen också specialist i palliativ medicin.
Hadi började på ASIH 2017 och hade dessförinnan bland annat arbetat på ett stort universitetssjukhus. Det är stor skillnad att arbeta inom ASIH-vården, menar han.
– Här ser vi dagligen resultatet av vårt arbete och vi lär känna våra patienter och deras anhöriga väl. Det är vård på patientens villkor och det är en fantastisk och tacksam patientgrupp att arbeta med, säger han.
Hadi får medhåll av sina kollegor Magnus Valldor och Anders Rehnström. Magnus är specialist i geriatrik och hade en del erfarenhet av ASIH innan han 2017 började på heltid.
– Vården av den här patientgruppen handlar om så mycket mer än enbart det medicinska. Det är ett mellanmänskligt möte där vi förhåller oss till många olika aspekter av patientens liv. Det kan handla om allt från svåra medicinska beslut, sociala och psykologiska frågor till existentiella samtal, och vi har ett holistiskt perspektiv och tillvägagångssätt. Ingen dag är den andra lik, säger han.

Stor frihet
Anders är specialist i allmänmedicin och randade på ASIH under sin ST-tid. Redan då tänkte han att det var något han ville arbeta med, men annat kom emellan. För ett år sedan kom han till Aleris ASIH och det var flera saker som lockade honom.
– Vi arbetar med patienter som oftast har en mycket svår och komplex sjukdomsbild. Man ställs inför många utmaningar som gör att man utvecklas i sin professionella roll. Medarbetarna har stor frihet att planera sina dagar och vi arbetar i fantastiska, multidisciplinära team. Som allmänläkare på en vårdcentral arbetar man ofta ensam, medan vi här är många kring varje patient, vilket är både roligt och stimulerande, säger han.
Merparten av patienterna inom ASIH befinner sig i livets slutskede, men uppdraget har under senare år blivit bredare och det blir allt vanligare även med kurativt syftande vård. Tack vare allt bättre teknisk utrustning kan fler åtgärder och behandlingar göras i hemmet, som provtagning, dropp av olika slag, blodtransfusioner och peritoneal dialys. Förutom alla fördelar för patienten, som slipper att åka till sin vårdcentral eller sjukhus, innebär detta stora besparingar för sjukvården.
– Jag brukar säga att Stockholm skulle behöva minst ett storsjukhus till om inte ASIH fanns. Vi avlastar sjukvården enormt mycket, säger Hadi.

Många specialiteter
Bland läkarna på Aleris ASIH finns en rad olika specialiteter. Förutom de tre som Anders, Magnus och Hadi representerar finns bland annat narkosläkare, kardiolog, onkolog, smärtläkare, infektionsläkare och psykiater. Man eftersträvar en bred kompetens, där alla kan dra nytta av varandras specialistkunskaper. Aleris erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling och att gå påbyggnadsblock inom palliativ medicin. Både Anders och Magnus står i startgroparna att påbörja sin dubbelspecialisering.
– Det finns en positiv inställning till kompetensutveckling och fortbildning, framhåller de.
Ibland kan arbetet med obotligt sjuka patienter, i eller nära livets slutskede vara tufft, men dagliga avstämningar i teamen och regelbunden handledning ger möjlighet till reflektion och återhämtning.
– Självklart kan arbetet vara drabbande, men vi pratar öppet i teamen. Vi har en tydlig uppgift att lindra och det finns så mycket vi kan göra för att underlätta för våra patienter, vare sig det gäller smärtlindring, att bota infektioner, förbättra aptiten eller annat, säger Anders.
Magnus och Hadi håller med.
– Många tror att vi bara arbetar med döden, säger Magnus. Men så är det verkligen inte, vi arbetar med livet, i närheten av döden. Det handlar om att ge livskvalitet och göra den sista tiden så bra det bara går.

Aleris Närsjukvård

Aleris Närsjukvård erbjuder ett unikt vårdkoncept med helhetssyn på patienten genom hela vårdkedjan. Palliativa verksamheten finns både söder och norr om Stockholm och ASIH och palliativ slutenvård. Vården präglas av tillgänglighet, respekt, ansvar, kompetens och omtanke.
Som läkare på Aleris ASIH är du en del i missionen att ge varje patient möjlighet att vårdas hemma, även i livets slutskede.

Vill du vara med och utveckla verksamheten? Läs mer på: www.alerisnarsjukvard.se