Etikettarkiv: Hyrläkare

Bemanningsläkare värdefulla

Eva Domanders, ordförande i Kompetensföretagen och vd på Klara.
Eva Domanders, ordförande i Kompetensföretagen och vd på Klara.
– Undersökningen visar att många bemanningsläkare bidrar med en värdefull insats, inte minst för att skapa en dräglig arbetsmiljö för den ordinarie personalen, säger Eva Domanders.

– Läkarnas svar tyder på att bemanningsläkare bidrar till en stärkt patientsäkerhet och en ökad vårdkvalitet när de avlastar läkare som har för många patienter på sin lott. Möjligheten att arbeta som bemanningsläkare attraherar allt fler, bland annat många seniora läkare som fortsätter att arbeta på sina egna villkor även när de passerat pensionsåldern, säger Eva Domanders, ordförande i Kompetensföretagen och vd på Kompetensföretaget Klara.

Värdefull kompetensöverföring
– Det är intressant att 35 procent betraktar bemanningsläkarna som värdefulla för att tillföra erfarenhet och handledningskompetens. Det sker en kompetensöverföring när erfarna bemanningsläkare överför kompetens mellan sina olika uppdragsgivare, vilket verkligen kan utveckla vården, säger Eva Domanders.
– Grunden till en hög kvalitet på bemanningstjänster läggs i upphandlingsarbetet. Inled dialogen med bemanningsföretagen så tidigt som möjligt i upphandlingsprocessen och sträva efter en så god framförhållning som möjligt i kompetensplaneringen, säger Eva Domanders.

Kan läkare från bemanningsföretag vara värdefulla för hälso- och sjukvården?
På vilka sätt kan läkare från bemanningsföretag vara värdefulla för hälso- och sjukvården?
Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Läkare mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 18–21 oktober 2019. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 2,5–4,0 procentenheter.

Goda villkor och stor flexibilitet hos Agila

Rikard Morawski, chefsläkare och Isak Lelić, ST-läkare.
Rikard Morawski, chefsläkare och Isak Lelić, ST-läkare.

Vårdbemanningsföretaget Agila strävar efter att vara en engagerad och flexibel arbetsgivare som ger sina konsulter god ersättning och bra villkor i kombination med stor potential för utveckling och variation.

Bara ett par kvarter från lummiga Mariatorget på Södermalm i Stockholm har vårdbemanningsföretaget Agila sitt huvudkontor. Där träffar vi pensionerade psykiatern och chefsläkaren Rikard Morawski och ST-läkaren Isak Lelić. För Rikard erbjuder Agila den perfekta möjligheten att fortsätta utöva sitt yrke på villkor som passar honom själv.
– Jag kan inte arbeta i landstingets regi efter pensionen, men jag föredrar ändock att ha kontinuitet i mitt arbete, både för min egen skull och för patienternas. Via Agila har jag kunnat verka på samma arbetsplats de senaste två åren och kan reglera mina arbetsinsatser utifrån mina och mottagningens behov.

Utvecklar kompetensen
Isak Lelić framhåller även han flexibilitet som en stor anledning till att han anslutit sig till Agila, men hans situation ser dock annorlunda ut.
– Jag är ST-läkare i internmedicin på Södersjukhuset och arbetar i stor utsträckning inom olika vårdområden vid sidan om; under mina kompveckor passar jag på att ta uppdrag inom primärvården för Agila. Det är oerhört nyttigt kompetensmässigt sett eftersom jag behåller min bredd, och dessutom är ersättningen från Agila mycket konkurrenskraftig.

Positivt bemötande
Både Rikard och Isak har varit i kontakt med andra bemanningsföretag, men valet föll på Agila på grund av den trevliga och tillmötesgående kommunikationen och företagets stabila struktur. De betonar att alla läkare som är intresserade av att arbeta som bemanningsläkare borde våga ta steget och prova på själva istället för att hålla kvar vid gamla fördomar.
Bemanningsläkare kompletterar den offentliga sjukvården på ett enormt effektivt sätt och är i själva verket inte särskilt mycket dyrare än att ha fast anställd personal, men för oss som läkare innebär det i många fall betydligt bättre förutsättningar, säger Rikard.
– Man blir dessutom ofta väldigt positivt mottagen under sina olika uppdrag och det är tillfredställande att känna att man får bidra och göra skillnad för både patienter och personal med den kompetens man besitter. Sen är det väldigt utvecklande och roligt också, avslutar Isak.

Agila
Agila är ett av Nordens största företag för vårdbemanning och omsorgsbemanning. Företaget är etablerat sedan många år och arbetar med läkarbemanning, sjuksköterskebemanning och socionombemanning. Agilas huvudkontor finns i Stockholm men verksamheten är rikstäckande i både Sverige och Norge med lokalkontor i Oslo och Malmö. Agilas arbetssätt genomsyras av personligt bemötande och högsta tänkbara kvalitets- och servicegrad. Agila har alltid gott om lediga jobb för läkare. Kontakta Agila direkt för att se vilka uppdrag som finns som stafettläkare. Konsultcheferna har mångårig erfarenhet i branschen och är experter på bemanning inom sjukvård och socialtjänst. Du är varmt välkommen till ett besök i något av våra kontor eller att ta kontakt med någon av våra konsultchefer.
www.agila.se
www.agila.se

Utfasningen av hyrläkare förbättrar primärvården

Lena Nazzal, chef för offentligt drivna vårdcentraler i Region Kronoberg. Foto: Stefan Ahlrik, Region Kronoberg
Lena Nazzal, chef för offentligt drivna vårdcentraler i Region Kronoberg. Foto: Stefan Ahlrik, Region Kronoberg
I januari i år inleddes en nationell gemensam satsning för att primärvården ska bli oberoende av hyrläkare. ”Det är en jättestyrka att alla går mot samma mål, menar Lena Nazzal, chef för offentligt drivna vårdcentraler i Region Kronoberg.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har ställt sig bakom satsningen som utgår från lokala handlingsplaner men med både regionalt och nationellt stöd. Syftet är att skapa en tryggare vård och attraktivare arbetsplatser. Även ekonomin är en viktig faktor. Kostnaderna för inhyrd personal inom landsting och regioner ökade totalt med 650 miljoner kronor under 2016, enligt SKL.
Lena Nazzal välkomnar satsningen. Hon är centrumchef för primärvårds- och rehabcentrum i Region Kronobergs län där 21 vårdcentraler och fem rehabverksamheter ingår. För henne är bemanningsproblemen påtagliga. Nästan hälften av distriktsläkartjänsterna är i skrivande stund obemannade. Behovet av hyrläkare är stort.
– Att inte ha egen fast personal påverkar våra vårdcentraler väldigt mycket. Vi ser kvalitetsproblem, frustration hos våra anställa och försämrad patienttrygghet när kontinuiteten uteblir, säger Lena Nazzal.

Omfattande satsningar
Region Kronoberg har redan satsat på lösningar för att komma ifrån hyrläkarberoendet och resultaten börjar märkas. Regionen har utökat antalet AT, och antalet ST-läkare i allmänmedicin har ökat från 33 till 48 på bara ett år. Primärvårdens satsning på utbildningsvårdcentraler har bidragit till detta. Nu ger den nationella satsningen näring åt fler satsningar.
– Vi har precis fått ett beslut från vår regionledning om att den som arbetar hos oss får 10 000 kr extralön per månad utbetald var sjätte månad. Vi har också tagit fram en riktlinje om att 10 procent av arbetstiden kan användas till utvecklingsaktiviteter.

Rätt väg att gå
De ska även bli tuffare kring vilka hyrläkare de anlitar och kommer att tacka nej till leg. läkare och på sikt även till dem som har en pågående specialistutbildning.
– Det kommer att påverka vår tillgänglighet på kort sikt och vara tufft eftersom vi inte alltid kommer att ha den bemanning vi behöver. Men nödvändigt för att kunna bli det nav som primärvården ska vara inom svensk sjukvård.
Enligt en ny undersökning av Framtidens Karriär – Läkare anser 93 procent av läkarna att sjukvården och primärvården behöver förbättras. Något Lena Nazzal tror delvis beror på en bristande läkarkontinuitet. Samtidigt är hon övertygad om att de satsningar som nu sker i både Kronoberg och andra regioner, kommer att bidra till en positiv utveckling av primärvården.