Etikettarkiv: Karriär

Nycklarna till en annorlunda karriärväg

Psykiatrikern Stefan Krakowski har hunnit med många uppdrag på sin unika karriärväg. Foto: Eva Lindblad / 1001bild.se
Psykiatrikern Stefan Krakowski har hunnit med många uppdrag på sin unika karriärväg. Foto: Eva Lindblad / 1001bild.se
Psykiatrikern Stefan Krakowski har utöver den kliniska verksamheten censurerat film och varit representant i Europarådet – bland mycket annat. I de nyutkomna memoarerna tecknar han en allt annat än rak livsberättelse.
– Man ska inte vara rädd att bryta med traditionen och tänka utanför boxen, säger han.

I psykiatrins tjänst – en svensk läkares memoarer är en inblick i psykiatrin, men också i Stefan Krakowskis liv. Idag frilansar han som läkare på olika sjukhus samt verkar som skribent.
– Jag hade ingen tanke på att skriva om mig själv, men förlaget sa åt mig att göra det och när jag väl började insåg jag att jag har en historia att berätta som avviker från i princip alla andras, säger Stefan Krakowski.
Han har arbetat på sjukhus, haft en egen mottagning, blivit specialist också inom allmänmedicin, arbetat på SOS-International med att hämta hem sjuka svenskar i världen, jobbat på fängelser, verkat inom det militära – listan över Stefan Krakowskis uppdrag kan göras lång.
– Fördelen med att drivas av nyfikenhet och rastlöshet är att man får mycket gjort. Det gör att man samlar på sig en enormt bred erfarenhet, och det har man verkligen stor nytta av inom psykiatrin. Man skaffar sig en referensram som är rätt unik.

Tänk utanför boxen
Stefan Krakowski ser sin spretiga karriär som ett privilegium.
– Det är jättekul att jag kunnat göra saker av ren lust. Att bli vald till Europarådet för mänskliga rättigheter är få förunnat, att bli utnämnd som filmcensor likaså. Och att nu få skriva krönikor och böcker är fantastiskt. Jag är verkligen tacksam.
Grundförutsättningen för en spännande karriär som läkare är enligt Krakowski att man är säker på sitt yrkesval. Det gäller också att våga avvika från den upptrampade stigen.
– Läkarkåren uppfattar jag som ganska konservativ i sitt tänkande på så vis att man har uppfattningen att man ska göra sin ST och sedan är på klinik och kanske byter någon gång i livet, sedan är det klart. Man ska inte vara rädd att bryta med traditionen och tänka utanför boxen, man kan göra väldigt mycket med den utbildning man har men också söka uppdrag som kanske bara har lite att göra med läkarkompetensen.

Var trogen mot dig själv
Men ett brokigt och spretigt arbetsliv passar naturligtvis inte alla.
– Det är ju en personlighetsfråga väldigt mycket, vad man har för läggning. Man ska försöka att vara trogen mot sig själv. Jag ville egentligen bli journalist och få skriva, så i mitt fall har cirkeln slutits.

Läkaresällskapets koncept för yrkeslivslångt lärande

Ola Björgell, vetenskaplig, sekreterare i SLS, tillsammans med Mark Levengood på Framtidens Specialistläkare 2018.
Ola Björgell, vetenskaplig, sekreterare i SLS, tillsammans med Mark Levengood på Framtidens Specialistläkare 2018.
– Det går inte att låta bli fortbildning, siktet är inställt på att göra den både högkvalitativ, trivsam och hållbar över tid. Det säger Ola Björgell, vetenskaplig sekreterare i Svenska Läkaresällskapet (SLS) och ordförande i programkommittén, som kommentar till SLS nya programkoncept för yrkeslivslångt lärande.

Ola Björgell beskriver Svenska Läkaresällskapets, SLS, nya programkoncept som en kraftsamling med sikte på att sätta läkares kompetensutveckling i fokus.
– Det är också en viktig signal om att det yrkeslivslånga lärandet, både när det gäller utbildning för BT-, AT- och ST-läkare samt fortbildning för specialister, ska prioriteras och vara en naturlig del av varje läkares yrkeskarriär.
Programkonceptet bygger på en enkät bland SLS medlemmar där det tydligt framgår att fortbildning i olika former står högst på önskelistan.

Behov av system
– Kanske är resultatet en spegling av att läkares fortbildning, rent juridiskt, inte är reglerad. I den längsta delen av yrkeslivet, efter legitimation, finns inget system för fortbildning, vilket gör att det uppenbarligen finns ett behov av detta. Hälso- och sjukvården är en kunskapsstyrd organisation och det är högst rimligt att vi tillsammans försöker möta det behovet. Det finns stor potential för kunskapsöverföring på många olika sätt ute i landet. Den sammanlagda kunskapsexcellensen besitter vi tillsammans, säger Ola Björgell.

Självklar del av läkares vardag
På sikt hoppas han att SLS programkoncept i allmänhet och fortbildning i synnerhet ska bli en självklar del av varje läkares vardag och att både arbetstagare och arbetsgivare ser vilka fantastiska möjligheter det ger.
– Förhoppningen är att SLS programkoncept ska bli en bra språngbräda för att verkligen göra slag i saken och göra fortbildning till en absolut naturlig och självklar del i alla läkares yrkesverksamhet, fastslår Ola Björgell.

Klicka här för mer information om Läkaresällskapets programkoncept för yrkeslivslångt lärande

SLS programkonceptet
• SLS på turné
• SLS fortbildningsdagar
• SLS på sektionernas årsmöten/veckor
• SLS Fortbildning på webben
• SLS Berzeliussymposier
• SLS Premiumresor
• SLS kandidat och underläkarförening
• SLS Debatter och programserien konst och läkekonst

Läkare gör stor nytta i forskande läkemedelsindustrin

Christina Östberg Lloyd, medicinsk och klinisk forskningsdirektör på Novo Nordisk. Foto: Jesper Edvardsen / Novo Nordisk
Christina Östberg Lloyd, medicinsk och klinisk forskningsdirektör på Novo Nordisk. Foto: Jesper Edvardsen / Novo Nordisk
95 procent av läkarna anser att klinisk forskning inom läkemedelsindustrin är viktig eller mycket viktig för sjukvården enligt en undersökning genomförd av Framtidens Karriär – Läkare.
Som läkare i läkemedelsindustrin kan du ägna dig åt alltifrån tidig grundforskning till att arbeta med läkemedelsutveckling ur ett mer kommersiellt perspektiv.

Det är självklart glädjande att så många läkare betraktar läkemedelsindustrins kliniska forskning som viktig. Samtidigt upplever jag att delar av sjukvården tyvärr har en viss beröringsskräck gentemot läkemedelsindustrin. Alla vinner på ett samarbete eftersom våra kompetenser och verksamheter komplett­erar varandra. Tillsammans kan vi åstadkomma mycket för bättre förutsättningar för framtida behandlingsmöjligheter med patientens bästa i fokus, säger Christina Östberg Lloyd, medicinsk och klinisk forskningsdirektör på Novo Nordisk och ordförande i SWElife, det strategiska innovationsprogrammet som stödjer samverkan mellan akademi, näringsliv och hälso- och sjukvård med målet att stärka life science i Sverige och förbättra folkhälsan.
Hon är specialistläkare i gynekologi och obstetrik och arbetade i sjukvården i många år innan hon tog steget över till läkemedelsbranschen.
– Läkemedelsindustrins arbetssätt har länge fascinerat mig. Det är självklart att läkemedelsindustrin och sjukvården behöver samverka för att åstadkomma bästa möjliga resultat för en bättre hälsa, säger Christina Östberg Lloyd.
Under sina hittills sjutton år i läkemedelsindustrin har hon arbetat som medicinsk rådgivare och nordisk medicinsk chef på Ferring. Sedan nio år tillbaka arbetar hon på Novo Nordisk.

Erbjuder många karriärvägar
– Läkare som är intresserade av led­arskapsfrågor och vill vara med och utveckla nya behandlingsmöjligheter i nära samverkan med sjukvården kan göra en viktig insats i den forskande läkemedelsindustrin. Läkare har en nyckelkompetens som är avgörande, och läkemedelsindustrin erbjuder många spännande karriärmöjligheter för den som har rätt inställning, säger Christina Östberg Lloyd.
Den forskande läkemedelsindustrins efterfrågan på läkarkompetens ökar i takt med att man fokuserar allt mer på avancerade terapiformer, till exempel stamcellsforskning.
– Som läkare gör man skillnad för en bättre hälsa genom att skapa förutsättningar för innovativa behandlingsmöjligheter i såväl läkemedelsindustrin som i sjukvården. Att bidra som just läkare och förstå hur forskning och utveckling leder till att vardagen underlättas för miljontals patienter runtom i världen är ett uppdrag som verkligen känns meningsfullt, säger Christina Östberg Lloyd.

Hur viktig anser du att klinisk forskning inom läkemedelsindustrin är för sjukvården?
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Läkare genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 19–22 oktober 2018. Statistisk felmarginal 2,5–3,5 procentenheter.

Inspirerande karriärmöjligheter hos Novo Nordisk

Karin Wåhlander (t.h.), VP för Medicine & Science. Här tillsammans med kollegorna Malene Krahl och Agon Hyseni. Foto: Michael Altschul
Karin Wåhlander (t.h.), VP för Medicine & Science. Här tillsammans med kollegorna Malene Krahl och Agon Hyseni. Foto: Michael Altschul

Novo Nordisk är ett globalt läkemedelsföretag som verkar för att driva förändring för att kunna bota diabetes och andra svåra, kroniska sjukdomar. Det är ett engagerat och ansvarstagande företag som erbjuder en mängd spännande karriärmöjligheter för intresserade läkare.

Att arbeta för Novo Nordisk innebär en fantastisk möjlighet att utveckla läkemedel åt människor som behöver dem och att göra stor nytta som läkare. Karin Wåhlander, VP för Medicine & Science inom Biopharm hos Novo Nordisk berättar att det som fick henne att söka sig till företaget var just möjligheten att förändra livet för personer över hela världen.
– Novo Nordisk är ett stort läkemedelsföretag med massor av kompetenta medarbetare och det är en fantastiskt stimulerande miljö. Vi har en varm stämning och företaget engagerar sig aktivt i samhället och försöker ta ansvar, något jag tycker är positivt. För mig personligen innebär min position här att jag får arbeta med det jag älskar, berättar Karin, som utbildade sig till specialistläkare i Göteborg och har tidigare bakgrund inom läkemedelsbranschen.

Stora möjligheter till fortbildning
Hon poängterar att alla de kompetenser som finns samlade hos Novo Nordisk innebär ett dynamiskt kunskapsutbyte och att det finns alla möjligheter att fortbilda sig inom olika områden.
– Förutom interna utbildningar kan man också delta i kongresser och konferenser eller gå externa kurser. Det finns också ett kontinuerligt och aktivt utbyte med omvärlden i form av myndighetsinteraktioner samt samarbete med universitetssjukhus i många länder under genomförandet av de kliniska studierna. Vi är ett danskt företag och huvudkontoret finns här i Bagsværd i Danmark, men vår personalstyrka präglas av mångfald och vi välkomnar kompetenser och perspektiv från hela världen.

En mängd karriärvägar
Karriärmöjligheter råder det heller ingen brist på och Karin Wåhlander betonar att så länge man uppvisar ett driv och en vilja att utvecklas finns det stora möjligheter att klättra och få nya tjänster.
– Det finns många karriärvägar att gå, men jag vill också understryka att detta är en arbetsplats där man även får chansen att utvecklas som människa. Vi har alla olika bakgrund men vi arbetar mot samma mål och det resulterar i en inspirerande och intressant miljö, avslutar hon.

Novo Nordisk
Med huvudkontor i Bagsværd, Danmark, är Novo Nordisk ett globalt läkemedelsföretag med mer än 90 år av innovation och ledarskap inom diabetesvård. Företaget har cirka 42 600 anställda i 75 länder och marknadsför sina produkter i fler än 180 länder. Novo Nordisk har ledande positioner också inom hemofilivård, tillväxthormonterapi, hormon- och fetmabehandling.

Novo Nordisk A/S
Tel: +45 4444 8888
www.novonordisk.com